BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziej Monika (Wrocław University of Economics)
Tytuł
Virtual Reality as the Indicator of the Modern Banking
Wirtualna rzeczywistość jako wyznacznik nowoczesnej bankowości
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 2 (31), s. 44-51, bibliogr. 16 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rzeczywistość wirtualna, Innowacje, Technologie teleinformatyczne, Bankowość
Virtual reality, Innovations, Information and communication technologies, Banking
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O39, O33, O31, E50
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamizm zmian zachodzących w przestrzeni społeczno-gospodarczej determinuje konieczność systematycznego rozwoju, rozumianego jako poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Zważywszy na fakt, że 46% ludności świata korzysta z Internetu, a 31% populacji świata deklaruje, że jest aktywnymi użytkownikami social mediów, w żadnej racjonalnie skonstruowanej strategii przedsiębiorstwa nie można pominąć potencjału technologii informatycznych. Jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań, które sukcesywnie adaptuje się w sektorze usług bankowych, jest virtual reality. W artykule zaprezentowano analizę pojęcia virtual reality w kontekście nowoczesnej bankowości. Przedstawiono różne aspekty zastosowań, tendencje rynkowe oraz prognozy dalszego rozwoju tego zjawiska. Jest to próba odpowiedzenia na pytanie, czy wirtualna rzeczywistość poprawia efektywność działalności bankowej.(abstrakt oryginalny)

The dynamism of changes occurring in the social-economic space determines need for the systematic development, understood as seeking innovative solutions. Given that 46% of the world population uses the Internet and the 31% declares that they are active users of social media, no rationally formulated corporate strategy can omit the potential of computer technologies. One of the advanced solutions which are successively adapted in the sector of banking services is virtual reality. It seems that every industry from video games developers to healthcare is looking for innovative ways to integrate some sort of virtual reality platform into their day-to-day systems. The aim of the article is the presentation of the concept of virtual reality in the context of banking. The article proves the implementation of VR in banking generates competitive advantage. Additionally, it presents various aspects of applications, market trends and forecasts of the subsequent development of this phenomenon. Moreover, there is an attempt to answer a question, whether virtual reality improves the effectiveness of the banking activity(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bull G., 2016, Is virtual reality the next big thing in banking?, The Charlotte Observer, http://www.charlotteobserver.com/news/business/banking/bank-watch-blog/article69899107.html (access 10.12.2016).
 2. Fortune, http://fortune.com/2016/01/05/virtual-reality-game-industry-to-generate-billions/ (access 16.12.2016).
 3. Gaudiosi J., 2016, Virtual Reality Video Game Industry to Generate $5.1 Billion in 2016.
 4. http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators (access 16.12.2016)
 5. Jung D., Choon B., Leem S., 2014, A visual interactive method for service prototyping, Managing Service Quality, vol. 24, isue 4.
 6. Kemp S., 2016, Digital in 2016, http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016 (access 1.12.2016).
 7. Kostro P., 2016, Przedsiębiorcy widzą przyszłość w VR, "Puls Biznesu" 2016, nr 210 (4724).
 8. Lau K.W., 2015, Organizational learning goes virtual?, The Learning Organization, vol. 22, isue 5.
 9. Massis B. 2015, Using virtual and augmented reality in the library, New Library World, vol. 116, isue 11/12.
 10. North M., North S.M., 2016, Virtual Reality Therapy, http://edumatica.ing.ula.ve/Teleclases/Tecnomatica/Animatica/Teleclase/Formacion/Virtualia/Virtual%20Reality%20Therapy.pdf, (access 19.11.2016).
 11. OECD/Eurostat, Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 2005, Paris.
 12. Salem Press Encyclopedia of Science, 2016, Salem Press.
 13. Tomaszek M., 2016, Współczesne zastosowania wirtualnej rzeczywistości w medycynie, http://4experience.pl/wspolczesne-zastosowania-wirtualnej-rzeczywistosci-w-medycynie/ (access 23.11.2016).
 14. West D.M., 2011, The Next Wave, Bookings Institition Press, Washington D.C.
 15. Wolf M.J., Grodzinsky F., Miller K.W., 2016, There's something in your eye: ethical implications of augmented visual field devices, Journal of Information, Communication and Ethics in Society, vol. 14, isue 3.
 16. Zaleska M. (ed.), 2013, Bankowość, C.H. Beck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.2.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu