BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sanak Urszula (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), Buchelt Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa małopolskiego
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 2, s. 88-94
Słowa kluczowe
Funkcja personalna, Opieka zdrowotna, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)
Personal function, Health care, Independent public health care facilities
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Przeprowadzone badania wskazują, iż stan praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w badanych placówkach nie tylko może być czynnikiem wpływającym na decyzje personelu medycznego o ich opuszczeniu, a w konsekwencji emigracji poza granice naszego kraju, ale również uniemożliwia szpitalom podejmowanie racjonalnych działań, których celem jest zatrzymanie kluczowych pracowników w organizacji. Po to, by znowelizować słabe strony analizowanego systemu, potrzebna jest fundamentalna restrukturyzacja funkcji personalnej w SPZOZ-ach, zarówno w wymiarze organizacyjnym, strategicznym, jak i funkcjonalnym. Niezbędna jest budowa strategii zarządzania zasobami ludzkimi, będącej zbiorem celów, planów i programów, pozwalających nie tylko utrzymać wartościowy kapitał ludzki w organizacji, ale i kształtować go zgodnie z potrzebami organizacji. Działania, w obszarze zzl powinny mieć charakter zarówno strategiczny (budowa procedur i systemów zzl), jak i operacyjny (opracowanie opisów stanowisk pracy i profili kompetencyjnych, budowa narzędzi wykorzystywanych do oceny pracowniczej czy identyfikacji potrzeb szkoleniowych). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu