BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nosowski Adam (Wrocław University of Economics)
Tytuł
Bank Business Model as a Supervisory Perspective. Conditions and Influences
Bankowy model biznesowy jako perspektywa nadzorcza - uwarunkowania i oddziaływania
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 2 (31), s. 66-78, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Banki, Bankowość, Modele biznesowe
Banks, Banking, Business models
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G21, G28
streszcz., summ.
Abstrakt
Bankowy model biznesowy, a dokładniej jego analiza traktowana jako perspektywa nadzorcza, to nowy sposób monitorowania działalności nadzorowanych instytucji pozwalający na znaczące rozszerzenie zakresu kontroli. Wspierająca ją analiza bankowych modeli biznesowych może dostarczyć uczestnikom rynku, instytucjom regulacyjnym i nadzorczym użytecznych narzędzi, pozwalających lepiej zrozumieć naturę ryzyka związanego z danym bankowym modelem biznesowym i jego oddziaływanie na ryzyko systemowe. Przedstawiona w artykule wstępna identyfikacja kontekstów oraz uwarunkowań tego podejścia pozwala na uchwycenie jego specyfiki i ukierunkowania oraz uwarunkowań metodycznych. Perspektywę nadzorczą w zakresie modelu biznesowego odniesiono także do innych ujęć badawczo-aplikacyjnych, co pozwoliło na jej osadzenie w kontekście analitycznym. Skupiono się także na analizie wytycznych europejskich w zakresie stosowania modelu biznesowego jako uzupełniającej praktyki nadzorczej oraz ich implementacji w warunkach polskich.(abstrakt oryginalny)

Analysing the banking business model as a supervisory perspective is a new way of monitoring the actions of supervised institutions, which significantly increases control. An additional analysis of banking business models can supply useful tools for understanding the nature of risks related to a given banking business model, and its influence on systemic risk. These tools are useful to market participants and regulation and supervisory institutions. The main goal of this article is an identification of contexts and conditions of the banking business model as a supervisory perspective. This approach allows to perceive its characteristics, aims, and methodology requirements. The supervisory perspective on business models was also compared to other practical and theoretical approaches, creating analytical context. An analysis of European guidelines for business models as a supplementary supervision practice, and their implementation in Poland was performed as well.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auge-Dickhut S., Koye B, Liebetrau A., 2016, Customer Value Generation in Banking. The Zurich Model of Customer-Centricity, Springer International Publishing, Cham.
 2. Ayadi R., Arbak E, de Groen W.P., 2011, Business Models in European Banking. A Pre- and Post-Crisis Screening, Centre for European Policy Studies, Brussels.
 3. Ayadi R., de Groen P.W., 2014 (and next), Banking business models monitor Europe, International Observatory on Financial Services Cooperatives (HEC Montréal)
 4. D'Souza A., van Beest N.R.T.P., Huitema G.B., Wortmann J.C., Velthuijsen H., 2015, A Review and Evaluation of Business Model Ontologies: A Viability Perspective, [in:] J. Cordeiro, S. Hammoudi, L. Maciaszek, O. Camp, J. Filipe (eds), Enterprise Information Systems. ICEIS 2014. Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 227, Springer, Cham, p. 459.
 5. De Jonghe O., Vennet R.V., 2008, Competition versus efficiency: What drives franchise values in European banking?, Journal of Banking & Finance, vol. 32, Issue 9, September, pp. 1820-1835.
 6. Demsetz R.S., Saidenberg M.R., Strahan, P.E., 1996, Banks with something to lose: The disciplinary role of franchise value, Economic Policy Review, vol. 2, no. 2, 1996, pp. 1-14.
 7. DNB Supervisory Strategy 2014-2018, https://www.dnb.nl/en/binaries/Supervisory_tcm47-307508.pdf.
 8. Falencikowski T., 2012, Strategia a model biznesu - podobieństwa i różnice. Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 260, pp. 80-93.
 9. Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP), 2014, European Banking Authority/GL/13.
 10. Hansen S., 2016, The Financial Sector in a State of Flux. Changes to the Business Model of European Banks as a Major Focus for European Supervisory Authorities, [in:] J.T. Karlovitz (ed.), Some Studies of Economics Changes, International Research Institute s.r.o., pp. 144-145.
 11. Keeley M. C., 1990, Deposit insurance, risk, and market power in banking, The American Economic Review, vol. 80, no. 5, pp. 1183-1200.
 12. Metodyka BION, 2016, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 13. Miklaszewska E., Kil K., 2014, The role of diversity of banking models: positions and propositions of Polish cooperative banks, Bezpieczny Bank 2(55)/2014, pp. 50-64.
 14. Nosowski A., 2014, Rola projektowania w tworzeniu usług finansowych, "Annales Universitatis
 15. Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H, Oeconomia, vol. 48, no. 4, pp. 165-175.
 16. Nosowski A., Wawrzyniak D., Woźniewska G. (eds.), 2016, Oblicza bankowości, PWE, Warszawa.
 17. Roengpitya R., Tarashev N., Tsatsaronis K., 2014, Bank business models, BIS Quarterly Review, December, pp. 55-65.
 18. Theodore S., Villalobos J., 2015, A Bird's-eye View on European Banks' Business Models: Six Analytical Themes, www.scoperatings.com (access 11.05).
 19. Vagizova V., Lurie K., Ivasiv I., 2014, Clustering of Russian banks: business models of interaction of the banking sector and the real economy, Problems and Perspectives in Management, vol. 12, issue 1, pp. 83-93.
 20. Walter I., 2013, The value of reputational capital and risk in banking and finance, International Journal of Banking, Accounting and Finance, vol. 5, issue 1-2, pp. 205-219.
 21. Wirtz B.W., 2011, Business Model Management. Design - Instruments - Success Factors, Gabler Verlag - Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.2.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu