BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska-Dankiewicz Anna (Rzeszow University of Technology, Poland)
Tytuł
Obligatory Private Health Insurance - a Comparison of Systems on the Example of the Solutions Applied in Australia, the Netherlands and Switzerland
Obligatoryjne prywatne ubezpieczenia zdrowotne - porównanie systemów na przykładzie rozwiązań stosowanych w Australii, Holandii i Szwajcarii
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 2 (31), s. 79-91, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia zdrowotne, Ubezpieczenia prywatne
Health care insurance, Private insurance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I11, I13, I18
streszcz., summ.
Kraj/Region
Australia, Holandia, Szwajcaria
Australia, Netherlands, Switzerland
Abstrakt
Artykuł dotyczy funkcjonowania systemów charakteryzujących się obowiązkowym posiadaniem prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Dokonano w nim ogólnej charakterystyki sposobów funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych w wybranych państwach, tj. w Australii, Holandii i Szwajcarii. Zwrócono uwagę na aktywny udział w promowaniu powszechności obowiązkowych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz podejmowanie określonych działań mających na celu wzmocnienie ich udziału. Wskazano, iż dopłaty oraz obligatoryjność zakupu stanowią najefektywniejsze narzędzia ich promowania obok takich mechanizmów wspierających, jak oferowanie przez ubezpieczycieli wystandaryzowanych produktów, dofinansowanie oraz nakładanie kar stanowiących mechanizm fiskalny. W opracowaniu zaprezentowano cechy systemów, możliwości ich finansowania poprzez stosowanie dopłat ze strony państwa oraz wysokości wydatków na przymusowe uczestnictwo w systemie ubezpieczeń zdrowotnych w relacji do PKB w analizowanych krajach.(abstrakt oryginalny)

The article deals with the functioning of systems characterized by the compulsory possession of private health insurance. It provides a general overview of how health insurance operates in selected countries, i.e. Australia, the Netherlands and Switzerland. The attention has been paid to active participation in the promotion of compulsory private health insurance and the taking of specific actions aimed at strengthening their participation. It has been indicated that subsidies and obligatory purchase are the most effective tools for promoting them alongside supporting mechanisms such as the offering of standardized products by insurers, co-financing and the imposition of penalties as a fiscal mechanism. The paper presents the features of the systems, the possibilities of their financing through the use of state subsidies and the amount of expenditures for involuntary participation in the health insurance system in relation to GDP in the analyzed countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Austin D.A., Hungerford T.L., 2010, The Market Structure of the Health Insurance Industry, Congressional Research Service, CRS Report for Congress, p. 49.
 2. Australian Government, How Health Funds Work, Private Health Insurance Ombudsman, http://www.privatehealth.gov.au/healthfunds/howhealthfundswork/.
 3. Biller-Andorno N., Zeltner T., 2015, Individual responsibility and community solidarity - The Swiss healthcare system, The New England Journal of Medicine, Vol. 373, no. 23, pp. 2193-2194.
 4. Biller-Andorno N., Zeltner T., 2015, Individual responsibility and community solidarity - The Swiss healthcare system, The New England Journal of Medicine, Vol. 373, no. 23, pp. 2195-2196.
 5. Böhm K., Schmid A., Götze R., Landwehr C., Rothgang H., 2013, Five types of OECD healthcare systems: Empirical results of a deductive classification, Health Policy, Vol. 113, Issue 3, pp. 260-263.
 6. Busse R., Schreyögg J., Gericke C., 2007, Analyzing Changes in Health Financing Arrangements in High-Income Countries, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington, pp. 13-21.
 7. Carrington R., Coelli T., Prasada D., Rao S., 2011, Australian private health insurance productivity growth: Is there scope to limit premium increases?, The Economic Record, Vol. 87, no. 276, pp. 125-126.
 8. Competition in the Australian Private Health Insurance Market, 2015, Private Health Insurance Council Australian Government, p. 38.
 9. Daley C., Gub J., 2013, Healthcare Systems: Switzerland, Civitas, London, p. 2-3.
 10. De Pietro C., Camenzind P., Sturny I., Crivelli L., Edwards-Garavoglia S., Spranger A., Wittenbecher F., Quentin W., 2015, Switzerland. Health system review, Health Systems in Transition, Vol. 17, no. 4, European Observatory on Health Systems and Policies, p. 100.
 11. Ginneken E., Schäfer W., Kronema M., 2011, Managed competition in the Netherlands: an example for others?, Health Policy Developments, Vol. 16, no. 4, pp. 24-25.
 12. Global Health Observatory, World Health Organisation 2017, http://www.who.int/gho/health_financing/government_expenditure/en/.
 13. Obligatory private health insurance - a comparison of systems on the example... 91
 14. Healthcare in the Netherlands, 2015, Welfare and Sport, Ministry of Health, s. 7.
 15. Healthcare in the Netherlands, 2016, Expantica, http://www.expatica.com/nl/healthcare/Healthcare-in-the-Netherlands_100057.html.
 16. How Health Funds Work, Private Health Insurance Ombudsman, Australian Government, http://www.privatehealth.gov.au/healthfunds/howhealthfundswork/.
 17. Leu R.E., Rutten F. H., Brouwer W., Matter P., Rütschi P., 2009, The Swiss and Dutch Health Insurance Systems: Universal Coverage And Regulated Competitive Insurance Markets, The Commonwealth Fund, pp. 3-13.
 18. Macintosh A., 2007, Using cheap private health insurance to avoid the Medicare Levy Surcharge. What is the cost to taxpayers?, Australian Institute for Just Sustainable Peaceful Future, Research Paper, no. 46, p. 3.
 19. Pletscher M., 2016, Three Essays on Supply and Demand in the Swiss Healthcare System, Universite de Neuchatel, Neuchatel, pp. 70-71.
 20. Przywara B., 2010, Projecting future healthcare expenditure at European level: drivers, methodology and main results, European Economy - Economic Papers, no. 417, Brussels, p. 28.
 21. Robson A., Ergas H., Paolucci F., 2011, The analytics of the Australian private health insurance rebate and the Medicare Levy Surcharge, Agenda - A Journal of Policy Analysis and Reform, Vol. 18, no. 2, p. 27.
 22. Stavrunovaa O., Yerokhin O., 2014, Tax incentives and the demand for private health insurance, Journal of Health Economics, no. 34, p. 122.
 23. The management of health systems in the EU Member States - The role of local and regional authorities, European Union 2012, pp. 100-101, DOI : 10.2863/83500.
 24. Wendt C., 2009, Mapping European healthcare systems: A comparative analysis of financing, service provision and access to healthcare, Journal of European Social Policy, Vol. 19, no. 432, pp. 434- 436.
 25. World Health Organisation, Global Health Observatory (GHO), 2017, http://www.who.int/gho/health_financing/government_expenditure/en/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.2.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu