BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ludzia Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie strategią TI w urzędach miejskich
How to Manage Effectively the IT Strategy in City Halls
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 46, s. 149-160, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - TIAPISZ'16
Słowa kluczowe
Inteligentne miasto, Przedsiębiorstwo armatorskie, Zarządzanie procesami, Technologia informacyjna
Smart city, Ship-owner company, Process management, Information Technology (IT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Truizmem jest stwierdzenie, że żyjemy w czasach dynamicznych zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych. Co jednak ważne, stawiają one przed zarządzającymi miastami istotne wyzwania, do których należą między innymi: zarządzanie ruchem miejskim, zarządzanie dostawami i zużyciem energii, wody i innych zasobów, zanieczyszczenie środowiska, zapewnienie usług komunalnych na założonym poziomie itd. W odpowiedzi na te i inne wyzwania zaproponowano koncepcję inteligentnych miast (ang. smart city).(fragment tekstu)

The idea of Smart City is a remedy for increasing challenges that cities are facing today. We are witnessing a fast development of ICT technologies. This dramatically influences the transformation of everyday life in cities. Taking this into account, effective management of ICT is becoming a core competence of city halls. Nevertheless, research shows that cities in Poland are facing significant problems in this area. In this article, a new MOST method for IT strategic goals operationalization is described. The use of the procedure can help in structuring the process of translating IT strategic goals into strategic initiatives. The procedure introduces: the description of tasks to perform to complete IT goals operationalization, a common frame of cooperation between stakeholders and recommended analysis areas of architectural solutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hofman M., Skrzypek E., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
  2. Ludzia M., Wybrane aspekty związane z realizacją strategii informatyzacji w urzędach miejskich w Polsce w kontekście koncepcji inteligentnych miast, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2016.
  3. Matusiak M., Zarządzanie strategiczne w dużych miastach w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomicznych i Socjologiczny" 2015, r. LXXVII, z. 1.
  4. Muraszkiewicz M., Ku nowej utopii, ku inteligentnym miastom, w: Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, red. D. Gotliba, R. Olszewskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
  5. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Koncepcja smart city w teorii i praktyce zarządzania rozwojem miast, w: Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city, red. D. Stawasz, D. Sikory-Fernandez, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015.
  6. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M., Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2012, Studia Informatica nr 29 (721).
  7. Sull D., Homkes R., Sull H., Why Strategy Execution Unravels - and What to Do About It, "Harvard Business Review" 2015.
  8. Thompson J., Martin F., Strategic Management. Awareness & Change, South-Western Cengage Learning, 6th edition, 2010.
  9. Urbanowska-Sojkin E. i in., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  10. Washburn D., Sindhu U., Helping CIOs Understand "Smart City" Initiatives, 02.2010, http://www-935.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu