BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Loučanová Erika (Technical Univerzity in Zvolen, Slovak Republic), Kalamárová Martina (Technical University in Zvolen, Slovak Republic,), Olšiaková Miriam (Technical Univerzity in Zvolen, Slovak Republic)
Tytuł
The Importance of Innovation in Building Materials in Terms of Sustainable Growth
Źródło
Intercathedra, 2017, nr 33(1), s. 7-11, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Rozwój zrównoważony, Materiały budowlane
Innovations, Sustainable development, Building materials
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper deals with the importance of innovation in building construction materials for sustainable growth focusing on assembled wooden houses. We compare the conventional building materials and innovated alternate materials used in building construction. We compare and demonstrate the advantages of these materials based on selected indicators. The results confirm the importance of material innovation for sustainable growth in all pillars of sustainable development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kollár, V., Brokeš, P. (2005). Environmentálny manažment. Bratislava: SPRINT, 2005. 327 s. ISBN 80- 89085- 37- 7.
  2. Loučanová, E., Parobek, J. (2014). Inovačný manažment produktu a spoločensky zodpovedné podnikanie pri aplikovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja. In Koncepty udržateľnosti organizácií : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2014. ISBN 978-80-970458-6-9, s. 177-186.
  3. MINZP SR 2005. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja slovenskej republiky časť 1-1, 2005, 33 s. [on-line] Ministerstv životného prostredia SR. [04.02.2014]. Dostupné na internete: http://www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/
  4. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, (2016). [online] www.rokovania.sk [cit. 07.06.2016] Dostupné na internete: http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/ 0/F34F511CC50CD268C1256ADA003D484F?OpenDocument.
  5. Stavebné materiály SK (2016).moderné stavebné materiály. [online] www.stavebnematerialy.sk [cit. 10.03.2016] Dostupné na internete: http://www.stavebnematerialy.sk/
  6. Stuba SK (2016). Funkčné požiadavky na obvodové plášte. [online] www.svf.stuba.sk [cit. 15.08.2016] Dostupné na internete: http://www.svf.stuba.sk/docs//web_katedry/ kps/prednasky_2013/funkcne_tepelnotechnicke_OP.pdf
  7. Vajová, P. (2016). Význam inovácií pre trvalo udržateľný rast. Bakalárska práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. 2016.
  8. Ytong SK (2016). Murivo ytong pre úspory energie. [online] www.ytong.sk [cit. 02.02.2016] Dostupné na internete: http://www.ytong.sk/sk/docs/murivo-ytong-pre-uspory-energie.pdf
  9. Ytong sk (2016). Ytong najvyššia kvalita bývania. [online] www.ytong.sk [cit. 13.03.2016] Dostupné na internete: http://www.ytong.sk/sk/docs/ytong-kvalita_byvania.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-3622
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu