BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernacki Dariusz (Maritime University of Szczecin Engineering-Economic Faculty on Transport), Lis Christian (The Faculty of Economics and Management)
Tytuł
Port Logistic Park - a Case Study
Portowy park logistyczny -analiza przypadku
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 128, s. 37-45, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
System logistyczny
Logistic system
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M21, L91
streszcz., summ.
Abstrakt
W gospodarce portowej, obok centrów logistycznych, centrów magazynowych i centrów dystrybucyjnych pojawiają się nowe formy organizacyjne działalności logistycznej w postaci centrów magazynowo-produkcyjnych, zwanych parkami logistycznymi. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z rozwojem działalności prowadzonej w portowych parkach logistycznych, ustalenie ilościowych aspektów rozwoju działalności, wskazanie na problem dotyczące transportowej obsługi parków logistycznych. W części opisowej wykorzystano metodę porównawczą, a w zakresie ilościowych aspektów działalności parku logistycznego posłużono się metodami statystycznymi, co pozwoliło na oszacowanie wielkości obrotów magazynowych i natężenia mchu drogowego. Badania analityczne przeprowadzono na przykładzie parku logistycznego powstającego na terenie portu morskiego w Szczecinie. (abstrakt autora)

In the port management, apart from logistic centers, warehouse and storage centers and distribution centers there appear new organizational forms of logistic activity in the form of warehouse- production centers called logistic parks. The aim of this paper is to present issues connected with the development of activities performed at port logistic parks, to determine quantitative aspects of development of business activities, to point at problems related to transport services to logistic parks. For the descriptive part the comparative method was used, and for the quantitative aspects of a logistic park's activities statistical methods were used, which allowed for assessment of storage turnover and of traffic volumes. The analytic studies were conducted on the example of a logistic park that was being under development within the area of the maritime port in Szczecin.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bernacki, D. (2012a). Port morski w systemie zarządzania łańcuchem dostaw. Logistyka, 5, 290-298.
  2. Bernacki, D. (2012b). Usługi wartości dodanej jako element koncepcji logistycznej portu morskiego. Logistyka, 4, 25-28.
  3. Bernacki, D., Lis, Ch. (2017). Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Szczecin.
  4. Christowa, C. (2012). System zarządzania procesem badań naukowych w zakresie modelowania portowych centrów logistycznych. In: H. Salmonowicz (ed.), Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych (pp. 21-33). Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
  5. Fechner, I. (2008). Miejsce centrum logistycznego w warstwie pojęciowej infrastruktury logistycznej. Logistyka, 3.
  6. Grzelakowski, A.S. (2012). Porty morskie w międzynarodowych procesach logistycznych oraz logistycznych łańcuchach dostaw. In: H. Salmonowicz (ed.), Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych (pp. 97-111). Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
  7. Montwiłł, A. (2013). Port morski jako kluczowy element system logistycznego łańcuchów dostaw. In: H. Salmonowicz (ed.), Systemy zarządzania logistycznego w transporcie morskim (pp. 151-164). Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
  8. Pluciński, M. (2013). Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.Pl.
  9. Tsinker, G.P. (2004). Port engineering. Planning, construction, maintenance and security. Hoboken: John Wiley and Sons.
  10. Waimea Holding SA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.128-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu