BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernacki Dariusz (Maritime University of Szczecin Engineering-Economic Faculty on Transport), Lis Christian (The Faculty of Economics and Management)
Tytuł
Statistical Estimation and Prediction of Annual Average Daily Traffic (AADT) on the first/last Mile Road Sections in the Port of Szczecin
Estymacja statystyczna i predykcja średniego dobowego ruchu rocznego (SDRR) na odcinkach dróg pierwszej/ostatniej mili w porcie Szczecin
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 128, s. 67-80, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura, Rozwój, Porty morskie
Infrastructure, Development, Seaports
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O18, Q51, G00
streszcz., summ.
Abstrakt
Pogłębienie tom wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m poprawi dostęp do portu w Szczecinie od strony morza. Stworzy to możliwości do zawijania większych statków do portu w Szczecinie i tym samym wpłynie na zmianę dotychczasowych tendencji w zakresie przeładunków portowych. Aby stało się to możliwe, konieczne są również inwestycje w poprawę dostępu do portu od strony lądu. W artykule autorzy przedstawiają szacunki i prognozy średniego dobowego mchu rocznego pojazdów (SDRR) na drodze krajowej nr 10 i drogach dojazdowych do portu, tzw. odcinkach "ostatniej mili", które wykonali na podstawie autorskich badań mchu przeprowadzonych na tych drogach w okresie wrzesień-październik 2016 roku dla potrzeb Studium Wykonalności dla projektu "Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza" realizowanego przez Miasto Szczecin.(abstrakt autora)

Deepening the fairway Świnoujście-Szczecin to a depth of 12.5 m will improve access to the port of Szczecin from the sea. Larger vessels will be able to call at the port of Szczecin and thus the current trends in cargo turnover will probably change. To make it possible, it is also necessary to invest in improving port access from the mainland. In the article the authors present estimates and forecasts of the annual average daily traffic of vehicles (AADT) on national road no. 10 (DK 10) and access roads to the port of Szczecin (so called the "last mile" sections). Estimation was based on the author's own traffic research carried out in September-October 2016 as part of Feasibility Study for the project Modernization of the access roads to the port of Szczecin: reconstruction of the transport system in the area of Międzyodrze implemented by the city of Szczecin.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bernacki, D., Lis, Ch. (2016). Feasibility Study for Modernization of the access roads to the port of Szczecin: reconstruction of the transport system in the area of Międzyodrze. Szczecin: Office of the city of Szczecin.
  2. Blue Book. Public Transport Sector in cities, agglomerations and regions (2015). Jaspers (August 2015).
  3. Blue Book. Road Infrastructure (2015). Jaspers (July 2015).
  4. The method of carrying out the General Traffic Measurement in 2015 (2014). (GTM 2015 Guidelines, attachment B), the General Directorate for National Roads and Motorways, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.128-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu