BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzebiński Artur A. (Wrocław University of Economics)
Tytuł
Operation Assessment of Polish Property Funds Terminated Within Set Deadlines
Ocena działalności polskich funduszy nieruchomości likwidowanych w planowanych terminach
Źródło
Central European Review of Economics and Management, 2017, vol. 1, nr 3, s. 67-83, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze nieruchomości, Fundusze inwestycyjne, Analiza finansowa
Real estate funds, Investment funds, Financial analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G17, G23
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel: Celem artykułu jest ocena sprawności zarządzania funduszami nieruchomości przez zarządzających i dochodowość funduszy. Metodyka badań: W badaniu wykorzystano elementy analizy finansowej i studia wybranych przypadków. Wnioski: Rezultaty badania wskazują na niską dochodowość badanych funduszy nieruchomości (tylko 1 fundusz przyniósł inwestorom zysk, natomiast pozostałe 5 stratę) oraz niską sprawność zarządzających i wysoką kosztochłonność prowadzonej działalności przez fundusze nieruchomości. Przeprowadzone badania wskazują na niską skuteczność stosowanych strategii inwestycyjnych i modeli biznesowych, które wymagają zmian i zastosowania innych rozwiązań. Wartość artykułu: Badaniem objęto fundusze nieruchomości, które zostały zlikwidowane lub likwidację rozpoczęto w przyjętym przez zarządzających terminie, co pozwala na ocenę sprawności zarządzających na każdym etapie życia funduszy. Badania stanowią kontynuację wcześniejszych badań autora. Według wiedzy autora nie opublikowano do tej pory zbliżonych badań.(abstrakt oryginalny)

Aim: The paper seeks to assess the managers' efficiency with respect to the property fund management and profitability of funds. Design / Research methods: The study employs the elements of financial analysis and case studies. Conclusions / findings: The findings show low profitability of the property funds under study (only one fund brought profit to investors while the other five brought losses), low efficiency of their managers, with the funds' operations being high cost-intensive. The study reveals that the investment strategies and business models applied are little effective and therefore require changes and the application of other solutions. Originality / value of the article: The study is concerned with the property funds which were terminated or whose termination started at the date set by their managers, which allows the managers' efficiency to be assessed at each stage of the fund's lifetime. The study follows up and builds on the author's previous research. To the author's knowledge, there have so far been no similar studies.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Byrne P., Lee S. (2003), An exploration of the relationship between size, diversification and risk in UK real estate portfolios: 1989-1999, "Journal of Property Research", vol. 20 no. 2, pp. 191-206.
  2. Gallo J.G., Lockwood L.J., Rodriguez M. (2006), Differentiating CREF performance, "Real Estate Economics", vol. 34 no. 2, pp. 173-209.
  3. Imazeki T., Gallimore P. (2009), Domestic and foreign bias in real estate mutual funds, "Journal of Property Research", vol. 26 no. 4, pp. 367-389.
  4. Jurek-Maciak M. (2007), Bezpośrednie i pośrednie sposoby inwestowania na rynku nieruchomości (Direct and indirect ways of investing in the real estate market), "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 15 no. 3-4, pp. 93-102.
  5. Leszczuk A. (2011), Fundusze nieruchomości (Real estate funds), in: Inwestycje finansowe, ed. Perez K., Ziarko-Siwek U., CeDeWu, Warszawa, pp. 33-45.
  6. Marcinkowska M. (2007), Ocena działalności instytucji finansowych (Evaluation of the activities of financial institutions), Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  7. Trzebiński A.A. (2013), Ocena sprawności zarządzania publicznymi funduszami nieruchomości w okresie 2006-2012 (Evaluation of the efficiency of managing public real estate funds in the period 2006-2012), in: Gospodarka, technologia, społeczeństwo. Metody poszukiwań naukowych młodych ekonomistów (Economy, technology, society. Methods of scientific research for young economists), ed. Wanat T., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, Poznań, pp. 13-24.
  8. Trzebiński A.A. (2015), Publiczne fundusze nieruchomości w Polsce (Public real estate funds in Poland), CeDeWu, Warszawa.
  9. Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Act of 27 May 2004 on Investment Funds), Official Journal 2004, no. 146, item 1546 as amended.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-9472
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29015/cerem.290
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu