BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tłoczyński Dariusz (University of Gdańsk Department of Transportation Market)
Tytuł
Development of Competition on the Airport Market in Poland
Rozwój procesów konkurencyjnych na rynku portów lotniczych w Polsce
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 128, s. 81-91, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Transport lotniczy, Konkurencja, Region
Air transport, Competition, Region
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R40, R41
streszcz., summ.
Abstrakt
Na rynku usług transportu lotniczego dochodzi do konkurencji międzygałęziowej oraz wewnątrz gałęzi. Nie tylko przewoźnicy konkurują o pasażera, ale do konkurencji dochodzi również pomiędzy portami lotniczymi. Porty lotnicze, mimo, iż obsługują regionalny obszar, wskutek rozwoju infrastruktury transportowej, powiększają tzw. catechment area. Na przykładzie portów w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu przedstawiono analizę procesów konkurencyjnych. Wybrano te porty, gdyż pewne części obszarów oddziaływania pokrywają się. Na podstawie danych pierwotnych, uzyskanych w trakcie przeprowadzonych badań marketingowych, dokonano oceny funkcjonowania systemu dowozowo-odwozowego do portów lotniczych. Natomiast w oparciu o dane wtórne dokonano analizy uwarunkowań funkcjonowania badanych portów lotniczych. Założony cel pracy został zrealizowany, wnioski zostały przedstawione w ostatniej części artykułu.(abstrakt autora)

In the air transport market is intra- and external competition. In the aerospace sector there is competition between carriers, airports and other companies. Airports, although they serve the regional area, are striving to increase the catechment area. This is due to the development of transport infrastructure. The main aim of the article is to present competitive processes at airports in Poland. Examples of airports in Katowice, Kraków, Poznań and Wrocław analyzed the competitive processes. These airports have been selected as some parts of the catchment area coincide. The author did marketing research at Polish airports. Based on the original data, the functioning of the air transport links system was evaluated. On the basis of secondary data, the author analyzes the conditions of operation of airports. The purpose of the article has been proved, the conclusions are outlined in the last part. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ACI Europe, York Consulting (2000).
 2. Bernard, Ch.A., Bernard, H.S., Colii, G. (1994). Economic and Financial Dictionary . Katowice: Książnica.
 3. Central Statistical Office (2016). Statistical Yearbook of CSO 2015, Warsaw.
 4. Dz. Urz. ULC z 10.02.2009 r., nr 2.
 5. Dz. Urz. ULC z 10.08.2009 r., nr 7
 6. Dz. Urz. ULC z 14.12.2012 r., poz. 116.
 7. Dz. Urz. ULC z 17.12.2012 r., poz. 120.
 8. Dz. Urz. ULC z 20.12.2013 r., poz. 114.
 9. Dz. Urz. ULC z 2013 r., poz. 77.
 10. Dz. Urz. ULC z 23.11.2011 r., nr 17
 11. Dz. Urz. ULC z 23.12.2013 r., poz. 116, 117, 118.
 12. Dz. Urz. ULC z 31.03.2008 r., nr 2
 13. Dz. Urz. ULC z 31.05.2013 r., poz. 66.
 14. Dz. Urz. ULC z 31.08.2005 r., nr 9.
 15. Eurostat (2016). Database.
 16. Huderek-Glapska, S. (2011). Wpływ portu lotniczego na gospodarkę regionu. In: M. Rekowski (ed.), Regionalne porty lotnicze w Polsce - charakterystyka i tendencje rozwojowe . Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 17. IATA (2016). Premium Traffic Monitor (January)
 18. Kaliński, D. (1998). Uwarunkowania polsko-niemieckich powiązań w zakresie infrastruktury trans - portu lotniczego. In: H. Brdulak (ed.), Konkurencyjność transportu-wybrane zagadnienia . Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 19. Kołodziejski, H. (2012). Przewaga konkurencyjna - źródła, rodzaje, skutki. In: D. Rucińska (ed.), Polski rynek usług transportowych. Warszawa: PWE.
 20. Marciszewska, E., Kaliński, D. (2009). Port lotniczy jako czynnik rozwoju regionalnego. In: A. Barski, W. Fabirkiewicz, C. Jarosz (eds.), Rozwój lotnictwa w regionach . Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 21. Rosa, G. (2013). Konkurencja na rynku usług transportowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 22. Ruciński, A. (2009). Transport lotniczy. In: W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (eds.), Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Tłoczyński, D. (2016). Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 24. Tłoczyński, D. (2014). Accessibility jako instrument kształtowania polskiego rynku usług transportu lotniczego. In: J. Sokołowski, A. Żabiński (eds.), Polityka ekonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 348 Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 25. Vogel, H.A. (2001). Airport Competition and Marketing. Airport Economic and Finance Symposium. University of Westminster, 4 February 2001.
 26. Walulik, J. (2013). Reforma regulacyjna: przykład transportu lotniczego. Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo.
 27. www.wynagrodzenia.pl (15.05.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.128-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu