BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktorowska-Jasik Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Land Transport Services - Service Structure and Development Dynamics Analysis
Usługi sektora transportu lądowego -analiza struktury i dynamiki rozwoju
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 128, s. 93-105, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Transport lądowy, Usługi transportowe, Usługi logistyczne, Rozwój transportu
Land transport, Transport services, Logistic services, Development of transport
Uwagi
Klasyfikacja JEL: 017, O18, R41
streszcz., summ.
Abstrakt
Sektor transportu to zróżnicowana struktura, której zadaniem jest zaspokajanie zgłaszanych przez gospodarkę i społeczeństwo potrzeb przemieszczania. Celem artykułu jest przeanalizowanie polskiego sektora transportu lądowego pod kątem identyfikacji segmentów usług, zmian w ofercie usługowej oraz określenie dynamiki rozwoju. Dla realizacji tego zadania przybliżono podstawową strukturę gałęziową sektora transportu, w ramach której wyodrębniono podsektory. Ponadto wskazano na charakterystyczne rodzaje i cechy usług świadczonych przez poszczególne podsektory oraz sporządzono ich charakterystykę zadaniową. W artykule wykonano także analizę dotyczącą określenia wielkości przewozów realizowanych w ramach podsektora transportu lądowego na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Problematyka artykułu oraz podjęte w nim rozważania potwierdzają potrzebę wnikliwego monitorowania zmian, jakie zachodzą we wszystkich podsystemach transportu. Zasadniczą wartością artykułu jest wskazanie głównych segmentów usług polskiego sektora transportu lądowego. (abstrakt autora)

The transport sector is a diverse structure, tasked with satisfying the need for displacement on part of the economy and society. The purpose of this article is to analyze the Polish land transportation sector in the scope of identifying, the segments of services, changes in the service offer, and to identify the development dynamics. For the purpose of completing this task, explanation has been provided, of the basic branching structure of the land transportation sector, wherein subsectors have been discerned. Furthermore, distinctive types and features of services have been indicated, provided by the various subsectors, and the task-based characteristics thereof has been prepared. The article also includes an analysis concerning the determination of the volume of transport completed under land transport throughout the last 10 years. The issues of the article and deliberations present therein, confirm the need to carefully monitor changes occurring in all transport subsystems. The main value of the article is the indication of the main segments of services of the Polish land transport sector.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burnewicz, J. (2012). Polski rynek usług transportu samochodowego. In: D. Rucińska (ed.), Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 2. Drewnowski, A. (2012). Problematyka funkcjonowania i rozwoju systemu przewozów wagonowych transportem kolejowym w Polsce. Logistyka, 2.
 3. Engelhardt, J. (2014). Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych. Warszawa: CeDeWu.
 4. Eurostat (2015). EU transport in figures. Statistical Pocketbook.
 5. Filina-Dawidowicz, L., Kaup, M., Wiktorowska-Jasik, A. (2014). Zintegrowany transport wodny i lądowy. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
 6. http://www.utk.gov.pl (15.04.2017).
 7. Jeszka, A.M. (2005). Rynek usług logistycznych. Warszawa: Difin.
 8. Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku (2008). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury.
 9. Mendyk, E. (2009). Ekonomika transportu. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.
 10. Miklińska, J. (2012). Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Warszawa-Radom: Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy.
 11. Transport - wyniki działalności (2015). Roczniki Głównego Urzędu Statystycznego
 12. Rucińska, D. (2012). Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 13. Transport pod lupą. Raport 2015. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.
 14. Żurkowski, A. (2013). Zastosowanie symetrycznego rozkładu jazdy w przewozach międzyaglomeracyjnych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 97, 575-584.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.128-07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu