BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowski Krzysztof (WSB University in Wrocław, Poland)
Tytuł
Identification of Trends and Determinants Related to the Level of Earnings in Poland on the Basis of Average Real Wages Paid Over the Period 2004-2014
Identyfikacja tendencji i uwarunkowań związanych z poziomem płac w Polsce, na podstawie przeciętnych wynagrodzeń realnych wypłacanych w latach 2004-2014
Źródło
Central European Review of Economics and Management, 2017, vol. 1, nr 3, s. 153-164, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Płace, Poziom płac, Struktura płac, Dochody
Wages, Wage level, Wage structure, Income
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J31
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel: Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja tendencji oraz uwarunkowań związanych z poziom kształtowania się płac w Polsce. Temat ten jest ważny, gdyż wysokość otrzymywanej płacy przez pracowników w zamian za wykonanie przez nich określonych prac odzwierciedla stan rozwoju gospodarczego. Metodyka badań:: W artykule zostały zaprezentowane oraz poddane analizie dane odzwierciedlające przeciętne wysokości płac w Polsce dostępne w bazie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak również Głównego Urzędu Statystycznego. Wnioski: Na przestrzeni przedstawionego w artykule okresu (2004-2014) wysokość przeciętnych wynagrodzeń realnym systematyczne wzrastała. Jest to pozytywne zjawisko zarówno z punku widzenia indywidualnego pracownika, jak również w odniesieniu do całej gospodarki. Świadczy to o ciągłym rozwoju gospodarczym naszego kraju.(abstrakt oryginalny)

Aim: The aim of this article is to identify trends and determinants related to the development of the level of wages in Poland. The issue is important as the level of payment received by employees in return for their work is reflects the state of economic development. Design / Research methods: In the article data of average wages in Poland available in the Social Insurance Institution as well as the Central Statistical Office are presented and analyzed. Conclusions / findings: During the researched period (2004-2014), average real wage has systematically increased. This is a positive phenomenon, both from the point of view of an individual worker as well as the whole economy, as it indicates continued economic development of in Poland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jacukowicz Z. (1998), Skuteczny system wynagradzania w firmie (Efficient system of remuneration within the company), Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
  2. Kopertyńska M.W. (2000), System płac przedsiębiorstw (Remuneration system in enterprises), Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Kostera M. (2006), Zarządzanie personelem (Human resource management), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  4. Listwan T. (2010), Zarządzanie kadrami (Human resource management), 4th edition, revised, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  5. Martan L. (1997), Praca i wynagrodzenie w przedsiębiorstwie. Zagadnienia podstawowe (Work and remuneration in the enterprise. Basic considerations), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  6. Okoń-Horodyńska E. (2000), Państwo narodowe a proces globalizacji (The nation-state and the process of globalization), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-9472
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29015/cerem.384
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu