BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Augustyniak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Wartości w koncepcji firmy-idei
Values in the Concept of The Company-Idea
Źródło
Kultura i Rozwój, 2017, nr 2(3), s. 7-15, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Filozofia, Wartości niematerialne, Odpowiedzialność, Tworzenie wartości, Rozwój, Filozofia społeczna
Philosophy, Intangible asset, Responsibility, Value creation, Development, Social philosophy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest omówienie filozoficznych założeń rozumienia wartości, którymi posługuje się Jerzy Hausner w koncepcji Firmy-Idei. Wykazuję w artykule, że rozumienie to nie odwołuje się do fenomenologicznej aksjologii, ale do filozofii życia. Będąc skorelowane z ideą rozwoju społecznego, możliwe jest do częściowego uzgodnienia z ustaleniami filozofii dialogu. (abstrakt oryginalny)

The fundamental goal of the article is to discuss the philosophical assumptions of understanding the values, which professor Jerzy Hausner uses in his concept of The Company-Idea. In the presented paper Author shows that this understanding is not only connected to the phenomenological axiology, but also to the philosophy of life. Correlated with the idea of the social development it is able to partially agreeing with the arrangements of the philosophy of dialogue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bauman, Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie (tłum. J. Konieczny). Kraków: Znak.
  2. Brzozowski, S. (1910). Legenda młodej polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej. Lwów: Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego.
  3. Filek, J. (2010). Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzno-etyczne. Kraków: Homini.
  4. Hausner, J. (2016). Przyszłość gospodarki rynkowej - od oportunistycznej do relacyjnej gry ekonomicznej. W: Open eyes book. Kraków: Fundacja GAP.
  5. Hausner, J. (2017). Wartości, normy, dobra. Zarządzanie Publiczne, 1(39), 134-158.
  6. Hausner, J., Augustyniak, P. (2016). Święty Graal rozwoju nie istnieje. Liberte! Głos wolny, wolność ubezpieczający, XXIII/2016.
  7. Heidegger, M. (1999). List o "humanizmie (tłum. J. Tischner). W: idem, Znaki drogi (s. 271-312). Warszawa: Wydawnictwo Spacja.
  8. Nietzsche, F. (1999). To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo (tłum. S. Lisiecka, Z. Jaskuła). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-212X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/KIR.2017.2.3.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu