BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stokfiszewski Igor (Instytut Studiów Zaawansowanych)
Tytuł
Projekt Ursus Zakłady - wokół "zwrotu demokratycznego" w sztuce
Ursus Factory Project: Democratic Turn Through Art
Źródło
Kultura i Rozwój, 2017, nr 2(3), s. 69-86, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Społeczności lokalne, Rozwój lokalny
Culture, Local community, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dzielnica Ursus
Warsaw District Ursus
Abstrakt
Artykuł jest sprawozdaniem z działań prowadzonych od 2011 r. przez artystkę Jaśminę Wójcik i jej współpracowników wspólnie ze społecznością mieszkańców warszawskiej dzielnicy Ursus oraz z byłymi pracownikami mieszczącej się tam do niedawna fabryki traktorów. Autor - posługując się zaproponowaną przez brytyjską badaczkę Cristinę Flesher Fominayę kategorią "zwrotu demokratycznego" - czyni to sprawozdanie punktem wyjścia do refleksji nad relacją pomiędzy praktykami kulturalnymi a jakością demokracji, pojmowanej w tym wypadku jako podmiotowe samostanowienie lokalnej społeczności. W tekście stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób działać artystycznie, aby przyczyniać się do aktywizacji społecznej, wybrzmienia podmiotowego głosu lokalnej wspólnoty oraz podniesienia poziomu jej samorządności. (abstrakt oryginalny)

The article is a report of the activities carried out since 2011 by artist Jaśmina Wójcik, along with co-workers, with the inhabitants of the Ursus district of Warsaw and former employees of a tractor factory placed there until recently. The author, using the cathegory of "democratic turn" proposed by the British researcher Cristina Flesher Fominaya, makes the report a starting point for reflecting on the relationship between cultural practices and the quality of democracy conceived in this case as the subjective self-determination of the local community. The text seeks to answer the question of how to act artistically in order to contribute to social activation, to amplification of voice of the local community and to the level of its self-government. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barba, E. (2003). Teatr. Samotność, rzemiosło, bunt (podał do dr. L. Masgrau, tłum. G. Godlewski, I. Kurz, M. Litwinowicz-Droździel), red. przekładu G. Godlewski, L. Kolankiewicz. Warszawa: Instytut Kultury Polskiej UW.
  2. Fischer-Lichte, E. (2008). Estetyka performatywności (tłum. M. Borowski, M. Sugiera). Kraków: Księgarnia Akademicka.
  3. Flesher Fominaya, C. (2014). Social Movements and Globalization: How Protests, Occupations and Uprisings Are Changing The World. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  4. Khebizi, S. (2015). Beyond the participation in the cultural field: a democratic issue? Zpatiu, 25 stycznia. http://bit.ly/1NpFeG4 (dostęp: 10.05.2016).
  5. Stokfiszewski, I. (2015). Culture for Democracy: A Central European Perspective (tłum. z jęz. polskiego A. Zaranko). W: P. Dietachmair, M. Ilić (red.), Another Europe: 15 Years of Capacity Building with Cultural Initiatives in the EU Neighbourhood (s. 431-439), Amsterdam: European Cultural Foundation.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-212X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/KIR.2017.2.3.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu