BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Jacek (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Uwaga kierownika jako czynnik sprzyjający akceptacji stosowania e-learningu w zespole
Team Leader Style as a Factor Facilitating E-Learning Acceptance in a Mandatory Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 10-28, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Zdalne nauczanie, Style kierowania, Szkolenie zawodowe
e-learning, Management styles, Work training
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Stosowanie e-learningu jest zwykle analizowane jako adaptacja nowych technologii (specyficznych, tj. uczenia) w środowiskach dobrowolnych poprzez tzw. TAM model z kolejnymi modyfikacjami. Odmiennych reguł i trudności w uzyskaniu pełnej adaptacji technologii należy spodziewać się w środowiskach, w których wykorzystywanie tego rodzaju narzędzi jest obowiązkowe. W szczególności, w organizacjach w których wykorzystanie kursu e-learningowego jest obowiązkowe, a wyniki testu końcowego nadzorowane, typowe podejście do badań nad adaptacją technologii przez jednostkę, prowadzące od przekonań, przez postawy i intencję użycia do dalszego stałego stosowania, jest niewystarczające. Na podstawie analizy oceny użyteczności konkretnego typu e-learningu (krótkich kursów realizowanych codziennie przez pracowników) w 10 zespołach z firmy finansowej tekst analizuje wpływ działań kierowniczych na stopień adaptacji na poziomie jednostki i zespołu. Wykazano, że realizowanie działań wspierających uczenie przez kierownika sprzyja wyższej średniej adaptacji e-learningu przez zespól i jednostkę, jeśli tę adaptację mierzyć poprzez średni odsetek chęci wykorzystywania takich kursów, gdyby stały się dobrowolne, o ile tylko pracownicy są zadowoleni i mają dobre wyniki pracy. Tekst pokazuje użyteczność kategorii "chęć dobrowolnego wykorzystania" jako miary adaptacji e-learningu w środowiskach o przymusowym i nadzorowanym wykorzystaniu tej technologii, oraz uzupełnia wiedzę naukową o analizę kontekstowych czynników (działań wspomagających wpływ społeczny) na użytkownika, które sprzyjają zwiększonej skali adaptacji nowej technologii konkretnego rodzaju. (abstrakt oryginalny)

E-learning usage - understood as the adaptation of a new (specific, i.e. learning-related) technology - is usually analyses by TAM model (or its versions) in environments where it is voluntary. A different set of rules and problems in the full adaptation of the technology should be expected in conditions where the use of these tools is mandatory. Specifically, in the case of organizations in which e-learning courses are obligatory and passing he final test of the course is monitored by supervisors, the typical approach to research into adapting technologies by humans - leading from beliefs, through attitudes, to intention to apply, up to apply the technology to fullest extend and in a permanent manner - is insufficient. The article analyses the influence of managerial activities on satisfaction of mandatory users on individual and team level, based on 104 responses for e-questionnaire from 10 teams in a financial company in Poland, where specific type of e-learning courses (short technical knowledge courses employees participate in every day) are obligatory. The results shows importance of managerial support for e-learning as a factor influencing declaration of it voluntary adaptation on individual and team level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerak A., Woźniak J., Metody symulacyjne w szkoleniach [Simulation methods for training], GWP, Sopot 2014.
 2. Bondarouk T., Ruël H., The strategic value of e-HRM: results from an exploratory study in a governmental organization, ,,The International Journal of Human Resource Management", 24/2, 2013.
 3. Davis F.D., Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, MIS Quarterly, 13, 1989.
 4. Davis F.D., Bagozzi R.P., Warshaw P.R., User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models, ,,Management Science", 35(8), 1989.
 5. Decman M., Modeling the acceptance of e-learning in mandatory environments of higher education: The influence of previous education and gender, ,,Computers in Human Behavior", 49, 2015.
 6. Gogłoza W., Księski K., Historia myśli organizatorskiej [History of management ideas], Difin Warszawa 2013.
 7. Hwang Y., Al-Arabiat M., Shin D.-H., Understanding technology acceptance in a mandatory environment: A literature review, ,,Information Development", 32(4), 2016.
 8. Jeyaraj A., Sabherwal R., Adoption of information systems innovations by individuals: A study of processes involving contextual, adopter, and influencer actions, ,,Information and Organization", 18, 2008.
 9. Karaali D., Gumussoy C.A., Calisir F.. Factors affecting the intention to use a web-based learning system among blue-collar workers in the automotive industry, ,,Computers in Human Behavior", 27, 2011.
 10. Kluska-Nowicka M. Wpływ przywództwa transformacyjnego na składowe kapitału ludzkiego w aspekcie badawczym [Influence of transaction leadership on the selected items of human capital in the research aspect], Prace Naukowe U.E. We Wrocławiu, 349, 2014.
 11. Łubieńska K., Woźniak J., Managing IT Workers. Journal of Business, ,,Management and Education" 10(1), 2012.
 12. Marler J.H., Fischer S.L., An evidence-based review on e-HRM and strategic human resource management, ,,Human Resource Management Review", 23, 2013.
 13. Piskorz Z., Style kierowania - ile ich jest? [Leadership styles - how many are there?], ,,Prace Naukowe U.E. we Wrocławiu", 249, 2012.
 14. Robbins S.P., Judge T.A., Zachowania organizacyjne [Organizational Behaviours], PWE, Warszawa 2012.
 15. Ruël H., van der Kaap H., E-HRM Usage and Value Creation. Does a Facilitating Context Matter?, ,,Zeitschrift für Personalforschung", 26(3), 2012.
 16. Sørebø Ǿ., Eikebrokk T. R.. Explaining IS continuance in environments where usage is mandatory, Computers in Human Behavior, 24, 2008.
 17. Teo T., Development and validation of the E-learning Acceptance Measure (ElAM), ,,Internet and Higher Education", 13, 2010.
 18. Todorova E., Wpływ lidera na zadowolenie z e-learning [Team leader influence on satisfaction with e-learning] niepublikowana praca magisterska [unpublished MA thesis], Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 2017.
 19. Venkatesh V., Bala H., Technology Acceptance Model 3 and a research agenda on interventions, ,,Journal of Information Technology", 39, 2008.
 20. Venkatesh V., Davis F.D., A model of the antecedents of perceived ease of use: development and test, ,,Decision Sciences", 27(3), 1996.
 21. Venkatesh V., Davis F.D., A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies, ,,Management Science", 46(2), 2000.
 22. Venkatesh V., Davis F.D., Morris M.G., Dead or alive? The development, trajectory and future of technology adoption research, ,,Journal of the Association for Information Systems", 8, 2007.
 23. Venkatesh V., Morris M.G., Davis G.B., Davis F.D., User acceptance of information technology: Toward a unified view, ,,MIS Quarterly", 27, 2003.
 24. Venkatesh V, Thong J., Xu X., Consumer acceptance and use of information technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, ,,MIS Quarterly", 36(1), 2012.
 25. Woźniak J., Zarządzanie wiedzą w firmie szkoleniowej [Knowledge management in training company], OWSIiZ, Olsztyn 2006.
 26. Woźniak J., e-Learning w edukacji i biznesie [e-Learning in bussiness and education]. W.A. i P., Warszawa 2009.
 27. Woźniak J., Ocenianie efektów szkolenia czyli metody i problemy ewaluacji [Evaluation of training], GWP, Sopot 2012.
 28. Woźniak J., On e-Recruitment and Four Ways of Using Its Methods. Proceedings of the 8th International Scientific Conference "Business and Management 2014, Vilnius, dostępne na: http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/bm_2014/paper/.../53... (1.06.2016).
 29. Woźniak J., The Use of Gamification at Different Levels of E-Recruitment, ,,Management Dynamics in the Knowledge Economy", 3/2, 2015.
 30. Wu J., Lederer A., A Meta-Analysis of the Role of Environment-based Voluntariness in Information Technology Acceptance, ,,MIS Quarterly", 33/2, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu