BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześkowiak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Relacje pomiędzy poziomem kompetencji twardych a wysokością zarobków w świetle badań dotyczących kapitału ludzkiego w Polsce
Relations between Hard Competences Level and Earnings in Light of Survey on Human Capital in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 64-73, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje pracownicze, Kształtowanie wynagrodzeń, Analiza statystyczna, Kapitał ludzki
Employees competencies, Shaping remuneration, Statistical analysis, Human capital
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest ilościowa ocena stopnia powiązania poziomu kompetencji twardych i zarobków. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Rozpatrzono cztery obszary kompetencyjne: analizę informacji, umiejętności informatyczne, umiejętności związane z wykonywaniem obliczeń oraz obsługę urządzeń technicznych. Zbadano zróżnicowanie przeciętnych zarobków według stopnia deklarowanych umiejętności. Zaproponowano także łączną ocenę kompetencji i odniesiono jej wartości do wysokości zarobków. Przeprowadzone analizy wskazują, że istnieją znaczące powiązania pomiędzy poziomem kompetencji a otrzymywanym wynagrodzeniem. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to quantify the degree of relationship between the level of hard competencies and earnings. The analyzes are based on data from the survey on Human Capital in Poland. Four areas of competences are considered: information analysis, computer skills, mathematical skills, and dealing with the technical equipment. The differences in average earnings are presented according to the level of declared skills. A joint measure of competences is also proposed, and its values are compared with earnings. The analyses show that there are meaningful relations between the level of competences and the received remuneration. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Badania ludności [Human Capital Balance in Poland. Population study], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013, https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/kwestionariusze_IV_2013.7z.
 2. Burski J., Chłoń-Domińczak A., Palczyńska M., Rynko M., Śpiewanowski P. Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) [Competences of Poles - Results of the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIACC)], Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.
 3. Cohen A., On the graphical display of the significant components in a two-way contingency table, "Communications in Statistics-Theory and Methods", Vol. 9 , Issue 10, 1980.
 4. Czarnik Sz., Turek K., Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia [The Polish labor market - professional activity and the educational structure], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015.
 5. De Leeuw J., Nonlinear Principal Component Analysis and Related Techniques (w): Greenacre M., Blasius J. (red.), Multiple Correspondence Analysis and Related Methods, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton 2006.
 6. Everitt B. S., The analysis of contingency tables, CRC Press 1992.
 7. Friendly M., Visualizing categorical data, SAS Institute Inc., Cary NC 2000.
 8. Friendly M., Meyer D., Discrete Data Analysis with R: Visualization and Modeling Techniques for Categorical and Count Data, CRC Press, Boca Raton 2015.
 9. Meulman J.J., Heiser J., SPSS Categories 11.0, SPSS Inc., Chicago 2001.
 10. Meulman J.J., van der Kooij A.J., and Heiser W.J., Principal Components Analysis with Nonlinear Optimal Scaling Transformations for Ordinal and Nominal Data (w): Kaplan D. (red.), The Sage Handbook of Quantitative Methodology for the Social Sciences, Sage Publications, Thousand Oaks 2004.
 11. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka [Competences management. Theory and practice], Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 12. Ostasiewicz W. (red.), Statystyczne metody analizy danych [Statistical methods of data analysis], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 13. Pawlak Z., Personalna funkcja firmy - procesy i procedury kadrowe [Personnel function of a firm - human resources processes and procedures], Poltext, Warszawa 2003.
 14. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi [Human resources management], PWE, Warszawa 2003.
 15. Wei T., Simko V., R package "corrplot": Visualization of a Correlation Matrix (Version 0.84), 2017, https://github.com/taiyun/corrplot.
 16. Wieczorek J., Efektywne zarządzanie kompetencjami. Tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy [Effective competences management. Creation of the firm's competitive advantage], Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu