BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prus Piotr (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Roman Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ramczykowska Agnieszka (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Czynniki przyrodniczo-rolnicze i ekonomiczne determinujące rozwój agroturystyki w powiecie kościerskim
Natural, Agricultural and Economic Factors Defining Development of Agritourism in the Kościerski District
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 96-107, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Turystyka wiejska, Rozwój turystyki, Dochody rolnicze, Czynniki rozwoju turystyki
Agrotourism, Rural tourism, Tourism development, Farm household income, Tourism development factor
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Powiat kościerski
Kościerzyna County
Abstrakt
Celem opracowania było zaprezentowanie czynników przyrodniczo-rolniczych oraz ekonomicznych determinujących rozwój agroturystyki w powiecie kościerskim. W badaniach udział wzięli wszyscy właściciele gospodarstw agroturystycznych z terenu powiatu kościerskiego (44 osoby). Dużym problemem, jaki dotyczy części rolników z powiatu kościerskiego, jest mała powierzchnia gospodarstw o niskiej klasie bonitacyjnej, a co za tym idzie, niskie dochody pochodzące z produkcji rolnej i zbyt mało środków na utrzymanie rodzin. Z badań wynika, że w kaszubskich gospodarstwach agroturystyka jest rodzajem działalności przynoszącym znaczne dochody. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present the natural, agricultural and economic factors determining the development of rural tourism in the district of Kościerzyna. The study was attended by all the owners of agritourism farms from the county Kościerski (44 people). The significant problem that concerns the farmers of the Kościerski District, is a small farm area of low class valuation, and consequently, low income from agricultural production and not enough resources to maintain families. The research shows that in the Kashubian agritourism is a kind of activity that brings significant revenue. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cymańska-Grabowska B., Steblik-Wlaźlak B., Podstawy turystyki, [Fundamentals of tourism], REA, Warszawa 2011.
 2. Dane Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, http://cdr112.ekei. pl/agroturystyka/images/Baza_stowarzyszen_at.pdf
 3. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pt. "Turystyka", seria: "Informacje i Opracowania Statystyczne" z lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
 4. Drzewiecki M., Agroturystyka - założenia, uwarunkowania, działania, [Agritourism - assumptions, determinants, actions], Instytut Wydawniczy "Świadectwo", Bydgoszcz 1995.
 5. Gaworecki W. W., Ekonomika i organizacja turystyki, [Economics and organization of tourism], PWN, Warszawa 1982, s. 34.
 6. Knecht D., Agroturystyka w agrobiznesie, [Agro-tourism in agribusiness], Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 7. Loureiro M. L. & Moxnes Jervell A., Farmers' participation decisions regarding agrotourism activities in Norway, "Tourism Economics", nr 11 (3), 2005, s. 453-469.
 8. Marcinkiewicz C., Rozwój i stan polskiej agroturystyki, [Development and state of Polish agritourism], Warszawa 2013, s. 27. www.humanitus.edu.pl, [dostęp 12.01.2017].
 9. Prus P., Funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolniczych według zasad zrównoważonego rozwoju, [Individual farms functioning according to sustainable development principles], Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010.
 10. Roman M., Agritourism farms owners' competence in running their economic activities, "Polish Journal of Management Studies", vol. 11, nr 1, 2015,, s. 136-146.
 11. Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2006, s. 20.
 12. Sikora J., Organizacja ruchu turystycznego na wsi, [Organization of tourist traffic in the countryside], Wyd. WSiP, Warszawa 1999.
 13. Wilson S., Fesenmaier, D.R., Fesenmaier, J. & Van Es, J.C., Factors for success in rural tourism development, "Journal of Travel Research", nr 40 (2), 2001, s. 132-138.
 14. Wojciechowska J., Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, [Processes and conditions of agritourism development in Poland], Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu