BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bera Milena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Przegląd dostępnych źródeł finansowania projektów proekologicznych
Overview of Available Sources of Financing Environmental Projects
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 144-151, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie ochrony środowiska, Ochrona środowiska, Źródła finansowania, Inwestycje ekologiczne
Environmental protection financing, Environmental protection, Source of financing, Ecological investments
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano źródła finansowania inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Jest to zagadnienie stosunkowo nowe, a jego znaczenie dla podmiotów gospodarczych nabiera szczególnej wagi w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, która stwarza szereg szans na pozyskanie środków finansowych. W pracy dokonano przeglądu możliwych źródeł finansowania projektów proekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania przedsięwzięć ze środków obcych. Istotną częścią artykułu jest charakterystyka dostępnych programów pomocowych oraz instytucji, oferujących dofinansowanie projektów w zakresie ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)

The article presents the sources of financing environmental investments in. This is a relatively new issue, and its importance for economic operators assumes particular importance in the context of Polish membership in the European Union, which creates a number of opportunities to raise funds. The paper presents review of possible sources of financing environmental projects, with particular emphasis on funding projects with foreign funds. An important part of the article is to characterize the available assistance programs and institutions offering financing projects in the field of environmental protection. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, [Fundamentals of the investment efficiency account], Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001
  2. Fiedor B., S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, [Basics of economics of the environment and natural resources] Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002
  3. Kozłowski S.,2005, Przyszłość ekorozwoju, [The future of sustainable development], Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
  4. Kożuch M., Inwestycje ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw, [Ecological investments and business competitiveness], ,,Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr. 25, Szczecin, 2012
  5. Ministerstwo Gospodarki, Ministry of Economy, www. mg.gov.pl
  6. Ministerstwo Ochorny Środowiska, Ministry of Environmental Protection www.mos.gov.pl
  7. Gawor L., Wizja nowej wspólnoty ludzkiej w idei zrównoważonego rozwoju,[ The vision of a new human community in the idea of sustainable development], ,,Problemy Ekorozwoju", Nr 2, Warszawa, 2006
  8. Różański J. (red.), Capital Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, [Investments in property and capital], DIFIN, Warszawa 2006
  9. Szymański J.,www.nowespoleczenstwo.most.org.pl., 25/10/2010 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu