BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamus-Matuszyńska Anna (University of Economics in Katowice, Poland), Dzik Piotr (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
Tytuł
Measurement of Local Government Unit Marketing Orientation
Mierniki orientacji marketingowej jednostki samorządu terytorialnego
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 336, s. 172-182, rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny, Mierniki efektywności, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Territorial marketing, Effectiveness indicators, Local government units
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H83, M31, M38
streszcz., summ.
Abstrakt
Od czasów wykorzystywania koncepcji nowego zarządzania publicznego w praktyce instytucje odpowiedzialne za sferę publiczną korzystają z metod oraz technik zarządzania charakterystycznych dla sektora prywatnego. Celem artykułu jest próba teoretycznej analizy metod i technik badających stopień zaangażowania samorządów w działalność marketingową. Badania empiryczne autorów nad treścią logo oraz wykorzystaniem systemów identyfikacji wizualnej w marketingu terytorialnym w Polsce przyczyniły się do postawienia nowego pytania: jak można ocenić zaangażowanie oraz skuteczność prowadzonych działań marketingowych? Autorzy stawiają tezę, że jak dotąd nie wypracowano mierników pozwalających ocenić stopień (wielkość) zaangażowania marketingowego samorządu. Dlatego podejmują próbę udowodnienia, że można przygotować proste narzędzie pozwalające zmierzyć to zaangażowanie. (abstrakt oryginalny)

Since the use of New Public Management (NPM) in practice, public sector institutions have used methods and techniques of private sector management. The aim of this article is theoretical analysis of local government involvement in marketing activities. Empirical research carried out by the authors on the logo content contributed to the research question: how one can assess the effectiveness of marketing activities of local government? Authors reviewed critically literature on marketing and NPM. Authors argue that local government must undertake actions in the field of territorial marketing, but so far no measurable indicators have been developed to assess this involvement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benington J. (2009), Creating the Public In Order To Create Public Value? "International Journal of Public Administration", Vol. 32, No. 3- 4, pp. 232-249.
 2. Benington J. & Moore M. (eds.) (2011), Public Value: Theory and Practice, Macmillan, Basingstoke.
 3. Beyrow M. & Vogt C. (2015), Städte und Ihre Zeichen, avedition, Stuttgart.
 4. Bonori V. & Tassinari G. (2008), Jak zmierzyć zwrot inwestycji w reklamę? 10 reguł skutecznej kampanii reklamowej, Agora, Warszawa.
 5. Dawes R.M. (1979), The Robust Beauty of Improper Linear Models in Decision Making, "American Psychologist", Vol. 34, No. 7, p. 571-582.
 6. Dawes R.M., Dana J. (2004), The Superiority of Simple Alternatives to Regression for Social Science Predictions, "Journal of Educational and Behavioral Statistics", Fall 2004, Vol. 29, No. 3, pp. 317-331.
 7. Duczkowska-Piasecka M. (2012), Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich, Difin S.A., Warszawa.
 8. Eshuis J. & Klijn E.-H. (2012), Branding in Governance and Public Management, Routledge, London-New York.
 9. Glińska E. (2016), Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele, Wolter Kluwer, Warszawa.
 10. Groucutt J., Ledley P. & Forsyth P. (2004), Marketing. Essential Principles, New Realities, Kogan Page, London.
 11. Hall T. & Hubbard P. (1998), The Entrepreneurial City: Geographies of Politics, Regime, and Representation, Wiley.
 12. Hanna S. & Rowley J. (2008), An Analysis of Terminology Use in Place Branding, "Place Branding and Public Diplomacy", Vol. 4, No. 1, pp. 61-75.
 13. Jones J.P. (ed.) (2004), Jak działa reklama, GWP, Gdańsk.
 14. Kahneman D. (2011), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 15. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J. & Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 16. Kotler Ph. & Lee N. (2008), Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 17. Lukes S. (2005), Power: A Radical View, 2nd ed., Palgrave MacMillan, Basingstoke. Moore M. (1995), Creating Public Value: Strategic Management in Government, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 18. NIK (2011), Działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 19. Pasquier M. & Villeneuve J.-P. (2012), Marketing Management and Communications in the Public Sector, Routledge, London, New York.
 20. Pestoff V., Brandsen T. & Verschuere B. (eds.) (2012), New Public Governance, the Third Sector, and Co-Production, Routledge, London.
 21. Scissors J. & Bumba L. (1996), Advertising Media Planning, 5th ed., NTC, New York. Schiavo-Campo S. & McFerson H.M. (2008), Public Management in Global Perspective, Routledge, London, New York.
 22. Sutherland M., Sylvester A. (2004), Reklama a umysł konsumenta, PWN, Warszawa.
 23. Szaciłło D. (ed.) (2014), Zarządzanie przez rezultaty. Administracja zorientowana na wyniki, [in:] Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 24. Szromnik A. (2010), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 25. Zawicki M. (2002), New Public Management i Public Governance - zarys koncepcji zarządzania publicznego [in:] J. Hauser & M. Kukiełka (eds.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, t. II, Wydawnictwo AE, Kraków.
 26. Zukin S. (1995), The Culture of Cities, Blackwell Publishing, Oxford.
 27. [www 1] Rosną wydatki promocyjne małych miast http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/ 387796,Rosna-wydatki-na-promocje-malych-miast.html (access: 1.06.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu