BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosik Łukasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Prawo do posiadania i noszenia broni w II Poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki - ujęcie oryginalistyczne
The Right to Keep And Beararms in the Iiamendment to the U.S. Constitution-An Originalist Sense
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2017, nr 2, s. 27-42, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Konstytucja, Prawo, Posiadanie broni
Constitution, Law, Gun rights
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest oryginalistyczna wykładnia IIPoprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, gwarantującej amerykańskim obywatelom prawo do posiadania i noszenia broni. Artykuł w sposóbsyntetyczny przedstawiagłówne związane z nią nurty interpretacyjne i zasadnicze problemy oraz skrupulatną wykładnię historyczno- językową przepisu.Zagadnieniami poddawanymi ocenie są również podmiotowy charakter prawa chronionego przez II Poprawkę oraz znaczeni ewyrażonych w niej pojęć, m. in."milicja", "państwo", "ludzie", "posiadać", "nosić" oraz "broń". Wnioski wykładnicze opracowania w sporej mierze pokrywają się z oryginalistyczną argumentacją przedłożoną amerykańskiemu Sądowi Najwyższemu w sprawie Heller v. District of Columbia z 2008 roku oraz przyjętą od tego czasu linią orzeczniczą, rozstrzygającą o indywidualnym charakterze prawa do posiadania i noszenia broni. Artykuł stanowić może również głos w dyskusji nad prawem do posiadania broni w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present an originalist interpretation of the II Amendment to the U.S. Constitution, which guarantees the right to keep and bear arms for the American citizens. The article, in a holistic manner, depicts the fundamental problems and the main interpretative strands of the law, as well as provides its scrupulous historical and linguistic analysis. The problems which are being evaluated, consist of the general legal character of the regulation and the meaning of the terms articulated therein, such as "militia","state", "people", "keep", "bear" and "arms". The interpretative conclusions of this paper significantly overlap with the originalist argumentation presented to the U.S. Supreme Court in a remarkable case Heller v. District of Columbia from 2008 in which the Court ruled establishing the judiciary line of authority stressing the individualist theory of the right to keep and bear arms. This paper, although based on the American legal experiences, could also be an important voice in the debate on gun rights in Poland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amar Akhil Reed. 1992, ,,The Bill of Rights as a Constitution". Yale Law School FacultyScholarship100 : 1131-1210.
 2. Amar Akhil Reed. 2005. America's Constitution: A Biography. New York: Random House Publishing Group.
 3. Andruszkiewicz Marta, Anetta Breczko, Sławomir Oliwniak. 2015. Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa. Białystok: Wydawnictwo Temida.
 4. Balkin Jack M. 2009. Framework Originalism and the Living Constitution. North werstern University Law Review 103 (2) : 549-614.
 5. Baron Dennis. 2009. Guns and Grammar: the Linguistics of the Second Amendment. Law and Society Annual Conference Denver.http://www.english.illinois.edu/-people- /faculty/debaron/essays/guns.pdf.
 6. Bartosik Łukasz. 2017. Prawo do posiadania i noszenia broni jako prawo fundamentalne każdego człowieka - systemowe ujęcie II Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki w amerykańskim systemie prawa. Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 2017, numer specjalny pt. "Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych" :9-22.
 7. Bogus Carl T. 2000. The History and Politics of Second Amendment Scholarship: A Primer. Chicago Kent Law Review 76 (1) Symposium on the Second Amendment: Fresh Looks : 3-25.
 8. Brzozowski Adam, Wojciech J. Kocot, Wiesław Opalski. 2016., Prawo Rzeczowe: Zarys Wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. Coan Andrew B. 2009. Talking originalism. Brigham Young University Law Review 2009 (4) : 847-873.
 10. Cornell Saul. 2006. A Well-Regulated Militia: The Founding Fathers and the Origins of Gun Control in America. Oxford: Oxford University Press.
 11. Dennis Anthony J. 1996. Clearing the Smoke From the Right to Bear Arms and the Second Amendment. Akron Law Review 29 (1) : 57-92.
 12. Freedman Adam. 2012. The Naked Constitution: What the Founders Said and Why It Still Matters. New York: Broadside Books.
 13. Halbrook Stephen P. 1986. What The Framers Intended: A Linguistic Analysis of the Right to "Bear Arms". Law and Contemporary Problems 49 (1) : 151-162.
 14. Halbrook Stephen P. 2009. Arms in the Hands of Jews Are a Danger to Public Safety: Nazism, FirearmRegistration, and the Night of the Broken Glass. St. Thomas Law Review21 : 109-141.
 15. Kates Junior Don Bernard. 1986. The Second Amendment: A Dialogue. Law and Contemporary Problems 49 (1): 143-150.
 16. Kopel David B. 2010. The Right to Arms in the Living Constitution. Cardozo Law Review 99: 99-138.
 17. Kopel David B., Clayton E. Cramer, Joseph Edward Olson. 2013.Knives And The Second Amendment. University of Michigan Journal of Law Reform 47 (1) : 167-215.
 18. Le Bon Gustave. 2015. Psychologia Rozwoju Narodów. Kraków: Vis-a-Vis Etiuda.
 19. Levy Robert A. 2007. The Individual Right to Bear Arms Is Guaranteed by the Second Amendment. W Gun Control (Opposing Viewpoints Series), 61-70. Farmington Hills: Greenhaven Press.
 20. Madison James. 2001. Federalist 46.W The Federalist Papers, 140-145. Indianapolis: Liberty Fund.
 21. Ostler Rosemarie. 2015. Founding Grammars: How Early America's War Over Words Shaped Today's Language. New York: St. Martin's Press.
 22. Sandoz Ellis. 1999. The Politics of Truth and Other Timely Essays: The Crisis of Civic Consciousness. Columbia: University of Missouri Press.
 23. Scalia Antonin, Bryan A. Garner. 2012. Reading Law: The Interpretation of Legal Texts. St. Paul: Thomson/West.
 24. Vizzard William J. 2000. Shots in the Dark: The Policy, Politics and Symbolism of Gun Control. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
 25. VolokhEugene. 2007. "Necessary To The Security Of A Free State". Notre Dame Law Review 83 (1) : 101-139.
 26. Waldman Michael. 2014. The Second Amendment: A Biography. New York: Simon & Schuster.
 27. Winkler Adam. 2011. Gunfight: The Battle over the Right to Bear Arms in America. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
 28. Yanker Jessica. 2014. "From my Cold Dead Hands": the role of the NRA in the lack of gun reform in the United States from 1996-2014. University of Colorado Boulder : 4-73.
 29. Ziembiński Zygmunt. 2012. Logika Praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 30. American Bus Ass'n v. Slater, 231 F.3d 1, 4-5 (D.C. Cir. 2000).
 31. Caetano v. Massachusetts, 577 U.S.___(2016).
 32. District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 (2008).
 33. Dred Scott v. Sandford, 60 US 393 (1857).
 34. Freytag v. Comissioner, 501 U.S. 868 (1991).
 35. Reid v. Angelone, 369 F.3d 363, 367 (4th Cir. 2004).
 36. U.S. Constitution amend. II.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu