BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Noga Karol (School of Engineering and Economics in Rzeszów, Poland), Balawejder Monika (Rzeszów School of Engineering and Economics, Poland), Matkowska Katarzyna (Rzeszów School of Engineering and Economics, Poland)
Tytuł
Dimensions of Destruction of Road Network Providing Access to Cadastral Parcels Resulting from Motorway Construction
Rozmiary destrukcji dróg dojazdowych do działek ewidencyjnych wynikające z wybudowania autostrady
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2017, nr 11/4, s. 65-81, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości gruntowe, Kataster nieruchomości, Autostrady, Struktura przestrzenna
Ground real estate, Real estate cadastre, Motorway, Spatial structure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Głogów Małopolski, Powiat rzeszowski
Głogów Małopolski, Rzeszów County
Abstrakt
Problematyka opracowania dotyczy oceny sieci dróg bezpośredniej obsługi działek we wsiach podzielonych autostradą. Zakres badań obejmuje analizę przestrzenną w trzech wsiach: Rogoźnica, Rudna Mała i Lipie położonych w gminie Głogów Małopolski w powiecie rzeszowskim. Na podstawie danych z części opisowej oraz kartograficznej ewidencji gruntów i budynków przeprowadzono szczegółową analizę struktury przestrzennej oraz sieci dróg bezpośredniej obsługi działek ewidencyjnych. Badania wykazały, że autostrada jako inwestycja liniowa nie tylko dokonała w istniejącej przestrzeni produkcyjnej destrukcji dróg rolnych, lecz jednocześnie przerwała ukształtowane od stuleci powiązania między wsiami.(abstrakt oryginalny)

Issues specified in the study concern the evaluation of road networks providing access to cadastral parcels in villages divided by a motorway. The scope of the research involves a spatial analysis of three villages: Rogoźnica, Rudna Mała, and Lipie, all located in the Głogów Małopolski commune, in the county of Rzeszów. Based on data from the descriptive and cartographic part of the Land and Buildings register, a detailed analysis was made of the spatial structure and road network providing direct access to cadastral parcels. The conducted research has revealed that the motorway as a linear investment has not only caused the destruction of agricultural roads in the existing agricultural area but has also destroyed connections between villages that have been shaped for centuries.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balawejder M., Adamczyk T., Cygan M.: The problem of adjusting Polish Spatial Information Resource to the standards of the INSPIRE. [in:] "GIS ODYSSEY 2016": Geographic Information Systems Conference and Exhibition: 5th-9th September 2016, Perugia, Italy: conference proceedings, Croatian Information Technology Society - GIS Forum, Zagreb 2016, pp. 14-24.
 2. Balawejder M., Buśko M., Cellmer R., Juchniewicz-Piotrowska K., Leń P., Mika M., Szczepankowska K., Wójciak E., Wójcik-Leń J., Źróbek S.: Aktualne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce na tle przemian organizacyjno-prawnych [Current problems of real estate management in Poland against the background of changes of organizational and legal]. Editor of monographs Balawejder M., Mika M. WSI-E, Rzeszów 2015.
 3. Balawejder M., Noga K.: The influence of the highway route on the development of patchwork of plots. Journal of Water and Land Development, No. 30, 2016, pp. 3-11, DOI: 10.1515/jwld-2016-0015.
 4. Bieda A., Stalka-Krawczyk D.: Analiza postępowań związanych z regulacją stanu prawnego dróg publicznych na przykładzie Chorzowa [Analysis of proceedings related to the regulation of the legal status of public roads on the example of Chorzów]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 36, t. 1, 2014, pp. 139-151.
 5. Harasimowicz S., Janus J.: Optymalny przydział gruntów do gospodarstw na tle stref różnic odległości z siedlisk do działek [An optimum land allocation to farm holdings based on zones of disparities concerning distances between homestead areas and land plots]. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarium, vol. 8, nr 2, 2009, pp. 3-12.
 6. Hopfer A., Kobyłecki A., Żebrowski W.: Kształtowanie sieci dróg na terenach wiejskich [Shaping the road network in rural areas]. PWRiL, Warszawa 1980.
 7. Matyas K.: Lesnidoprawni site - Podklady pro planowani [Planning forest road network]. Praha 1957.
 8. Noga K.: Metodyka programowania i realizacji prac scalenia i wymiany gruntów w ujęciu kompleksowym [Methodology of programming and implementation of works consolidation and exchange of land in terms of complex]. Szkoła Wiedzy o Terenie, AR, Kraków 2001.
 9. Siejka M., Mika M., Salata T., Leń P.: Algorithm of land cover spatial data processing for the local flood risk mapping. Survey Review, 2017.02.22, pp. 1-7, DOI: 10.1080/00396265.2017.1287620.
 10. Sobolewska-Mikulska K.: Metodyka rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem wybranych procedur geodezyjnych w aspekcie integracji z Unią Europejską [Methodology of rural areas development with consideration of selected geodetic procedures with respect to integration with the European Union]. Prace Naukowe Geodezja, z. 44, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 11. Sobolewska-Mikulska K.: Możliwości wykorzystania scaleń infrastrukturalnych w procesie przebudowy struktury przestrzennej obszarów wiejskich [Possibilities of using infrastructural consolidations in the process of reconstructing the spatial structure of rural areas]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 1/II, 2012, pp. 41-51.
 12. Stelmach M. [et al.]: Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce. Wyniki badań ankietowych - 1988 [Rural areas and agricultural land in Poland. Survey Results - 1988]. Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich AR, Wrocław 1990.
 13. The Act of 21 March 1985 on public roads. Official Journal 2016 No. 1440 - consolidated text, as amended [Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. Dz. U. 2016 poz. 1440].
 14. Wilkowski W.: Wielokryterialna metoda oceny wpływu autostrady na gospodarstwa rolne [Multi-criteria method of estimating the impact of motorways on farms]. Prace Naukowe - Politechnika Warszawska. Geodezja, z. 33, Warszawa 1995, pp. 5-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.4.65
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu