BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowska Izabela (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Słotwińska-Rosłanowska Ewelina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zadowolenie z pracy a godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych przez pracujące kobiety z dziećmi w wieku do lat 14 w Polsce
Źródło
Kobieta i Biznes, 2017, nr 1-4, s. 13-22, s. 55-63, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Praca kobiet, Aktywność zawodowa kobiet, Rodzina
Female labour, Female economic activity, Family
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zadowolenie z pracy jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu nie tylko dla analiz z zakresu zarządzania, lecz także dla praktyki działania przedsiębiorstw czy ogólnej satysfakcji z życia ludności. Badania wskazują, że wielu pracodawców przykłada dużą wagę do zadowolenia pracownika, zakładając, że wzrost satysfakcji przyczyni się do podniesienia efektywności pracy. Satysfakcja z pracy, pomimo faktu, że związek pomiędzy satysfakcją z pracy a efektywnością pracownika nie jest jednoznaczny [Springer 2010], wymieniana jest jako jedno z kluczowych narzędzi motywacji pracownika. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie oceny wpływu wybranych cech związanych z łączeniem obowiązków rodzinnych i zawodowych na zadowolenie z pracy wśród pracujących kobiet z dziećmi do lat 14 w Polsce. Do oceny wykorzystano ogólny model linowy wielu zmiennych (OML). (fragment tekstu)

Job satisfaction is a key factor not only for management-related studies, but also for the practical functioning of enterprises and people's general satisfaction with life. Research shows that numerous employers pay considerable attention to the satisfaction of their employees, assuming that its increase will contribute to improving work effectiveness. Although the correlation between job satisfaction and employee effectiveness is not clear [Springer 2010], job satisfaction is listed among key employee motivation tools. The goal of this paper is to assess the impact of selected characteristics related to reconciliation of family and professional responsibilities on job satisfaction among working women with children of up to 14 years of age in Poland, using the multivariate general linear model (GLM).(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnett B.R., Bradley L. [2007], The impact of organizational support for carter satisfaction , "Career Development International", nr 7 (12).
 2. Benach J., Gimeno D., Benavides F. [2002], Types of employment and health in the European Union, http://www.eurofound.eu.int/publications/EF0221.htm, uxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
 3. Błaszczyk W., Januszkiewicz K., Smigielski J. [2006], Oblicza jakości życia - człowiek w sytuacji pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Budrowska B., Duch D., Titkow A. [2003], Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet, ISP, Warszawa.
 5. Burchell B., Lapido D., Wilkinson F. [2002], Job insecurity and work intensification, Routledge, London.
 6. Carlson S.D., Kacmar M.K., Williams J.L. [2000], Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict, "Journal of Vocational Behaviour", Vol. 56.
 7. Clark A., Oswald A., Warr P. [1996], Is job satisfaction u-shaped in age?, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", nr 69.
 8. Czarnota-Bojarska J., Łada M. [2004], Ważność różnych aspektów pracy dla kobiet i mężczyzn o różnym jej stażu, "Nowiny Psychologiczne", nr 1.
 9. Daubas-Letourneux V., Thébaud-Mony A. [2002], Work organisation and health at work in the European Union, http://www.eu-rofound.eu.int/publications/EF0206.htm, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities 2.
 10. Frye N.L., Breaugh J.A. [2004], Family-friendly policies, supervisor support, work-family conflict, family-work conflict, and satisfaction: A test of a conceptual model, "Journal of Business Psychology", Vol. 19.
 11. Górniak J. [2016], Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań, Raporty podsumowujący projekt Bilans Kapitału Ludzkiego.
 12. Gross U. [2003], Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Hackman J.R. Oldham G., Janson R., Purdy K. [1975], A new strategy for job enrichment, "California Management Review", nr 4 (17).
 14. Hanson S.L., Sloan D.M. [1992], Young children and job satisfaction, "Journal of Marriage and Family", Vol. 54, No. 4.
 15. Herzberg F., Mausner B., Snyderman B.B. [1959], The motivation to work, Wiley and Sons, New York.
 16. Jachnis A. [2008], Psychologia organizacji, Difin, Warszawa.
 17. Jaros R., Zalewska A.M. [2008], Jakość życia w zależności od sytuacji na rynku pracy, Piątek Trzynastego, Łódź.
 18. Kalinowska-Nawrotek B. [2005], Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 19. Karimi L. [2008], Do female and male employees in Iran experience similar work-family interference, job and life satisfaction?, "Journal of Family Issues", 30(1).
 20. Katz R. [1978], The influence of job longevity on employee reactions to task characteristics, "Human Relations", No. 8 (31).
 21. Katzell R.A. [1979], Changing attitudes towards work, w: Work in America: The decade ahead, red. C. Kerr, J.M. Rowow, Harper & Row, New York.
 22. Kocot-Gorecka K., Kurowska A. [2013], Znaczenie postaw wobec kulturowych ról płci, rodzinnego wzorca pracy matek oraz podziału obowiązków domowych i rodzicielskich dla zatrudnienia matek małych dzieci w Polsce, "Studia Demograficzne", nr 2(164).
 23. Kotowska I.E., Matysiak A., Baranowska A. [2011], Family-friendly policy - which policy counteracts a fertility decline in the UE members states?, Joint Parliamentary Meeting Social Cohesion and Demographic Development in a Sustainable Europe, 5-6 December 2011, European Parliament, Brussels.
 24. Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I. [2007], Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 25. Kwak A., Pascal G. [2005], Kobiety na rynku pracy - bariery płci. Dylematy współczesnych rodzin, "Roczniki Socjologii Rodziny", nr 16, UAM, Poznań.
 26. Locke E.A. [1976], The nature and causes of job satisfaction, w: Handbook o f industrial and organizational psychology, red. M.D. Dunnette, Consulting Psychologists Press, Chicago.
 27. Lorence J. (1987), A test of "gender" and "jobs" model of sex differences in job involvement, "Social Forces", Vol. 66.
 28. McElwain A.K., Korabik K., Rosin H.M. [2005], An examination of gender differences in work-family conflict, "Canadian Journal of Behavioural Science", 37(4).
 29. Nair P.K. [2007], A path analysis of relationship among job stress, fob satisfaction, motivation to transfer, and transfer of learning: Perceptions of occupational safety and health administration outreach trainers, dissertation, Submitted to the Graduate Studies of Texas A&M University.
 30. Parasuraman S., Greenhaus H., Granrose C. [1992], Role stressors, social support, and well-being among two-career couples, "Journal of Organizational Behavior", 13.
 31. Pleck J.L. [1985], Working wives/working husbands, Sage, Beverly Hills.
 32. Pocztowski A. [1996], Zarządzanie zasobami ludzkimi, ZNiO, Wrocław.
 33. Schultz D.P., Schultz S.E. [2002], Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 34. Siemieńska R. (red.) [1997], Wokół problemów zawodowego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, Scholar, Warszawa.
 35. Sousa-Poza A., Sousa-Poza A.A. [2000], Well-being at work: a cross national analysis of levels and determinant of job satisfaction, "Journal of Socio-Economics", Vol. 29(6).
 36. Spector P.E. [1997], Job satisfaction, SAGE Publications, Thousand Oaks.
 37. Springer A. [2010], Satysfakcja a poziom dopasowania kompetencji do wymagań stanowiska pracy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej" we Wrocławiu, nr 19.
 38. Unger R.S. [2002], Seksizm: perspektywa zintegrowana, w: Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, red. B. Wojciszke, GWP, Gdańsk.
 39. Warr P. [1999], Well-being and the workplace, w: Wellbeing: The foundations of hedonic psychology, red. D. Kahneman, E. Diener, N. Schwartz, SAGE, New York.
 40. Zalewska A. [2009], Konflikty "praca-rodzina" oraz ich źródła i skutki w zależności od płci i posiadania dzieci, w: Kobiecość w obliczu zmian - studia interdyscyplinarne, red. A. Chybicka, B. Pastwa-Wojciechowska, Impuls, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu