BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarnicki Damian (Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Przewartościowania i adaptacje. Epilog nordyckiej bezaliansowości?
Redefinitions and Adaptations. The Nordic Non-Alliance Epilogue?
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2017, nr 2, s. 51-69, rys., tab., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe, Polityka bezpieczeństwa, Neutralność polityczno-militarna, Audyt bezpieczeństwa
International security, Security policy, Military-political neutrality, Security audit
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Kraj/Region
Szwecja, Finlandia
Sweden, Finland
Abstrakt
Dowodów świadczących o przebudowie obecnego ładu międzynarodowego ciągle przybywa. Jednym z nich jest fakt "audytu bezpieczeństwa", przeprowadzanego przez państwa skandynawskie prowadzące dotychczas politykę neutralności. Dyskurs społeczno- polityczny w Szwecji i Finlandii świadczy o tym, iż państwa będące dotychczas pod swoistą powłoką gwarancji międzynarodowych, na podstawie bardziej lub mniej znanych ogółowi powodów skonstatowały, iż być może nie jest to już czas prawa międzynarodowego, a czas realpolitik. To symptomatyczny proces, wymagający szerszego spojrzenia i przeanalizowania. Jest to szczególnie ważne w kontekście czasu, zdiagnozowanego przez autora jako era radykalnych przewartościowań i nieuchronnych adaptacji w materii doktryn i polityk bezpieczeństwa państw we współczesnym świecie. Swoistą rekonkwistę znaczenia w tych przewartościowaniach zalicza aspekt siłowy.(abstrakt oryginalny)

There is more and more evidence for the reconstruction of the current international order. One of them is "the security audit" conducted by the Scandinavian countries which maintain neutrality. Socio-political discourse in Sweden and Finland proves that the countries which so far have been under a kind of shell of the international guarantees, taking into account the arguments which the public opinion is more or less aware of, came to the conclusion on that perhaps this is no longer the time for the rule of international law, but it is the time for realpolitik instead. It is a symptomatic process which requires a broader look and a deeper analysis. This is particularly important in the context of the time, diagnosed by the author as an era of radical redefinition and inevitable adaptations as far as the security doctrines and policies of the states in the contemporary world are concerned.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz Lech. 2011. Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis".
 2. Buzan Barry, Little Richard. 2011. Systemy międzynarodowe w historii świata, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Bieleń Stanisław. 2010. "Polityki bezpieczeństwa państw". Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych. V/2010 : 65-93. http://www.pan-ol.lublin.pl/ wydawnictwa/TPol5/Bielen.pdf.
 4. Bukowiecka Halina. 2012. Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Morza Bałtyckiego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 5. Dośpiał-Borysiak Katarzyna. 2007. Polityka Szwecji i Finlandii w regionie Morza Bałtyckiego. Łódż-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 6. Dybczyński Andrzej. 2014. Sojusze międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 7. Cała-Wankiewicz Ewelina. Podgórzańska Renata. Wacinkiewicz Daniel (red.) 2011. Encyklopedia zagadnień międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 8. Gałganek Andrzej. 2009. Historia teorii stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Gruszczyński Krzysztof Jerzy. Szyjko Cezary Tomasz. 2016. Prawo międzynarodowe publiczne. Vademecum studenta. Skrypt akademicki. How to beat the exam stress?, Warszawa: Wydawnictwo AON.
 10. Kuźmiak Marta. 2013. Rola unijnych państw neutralnych w kształtowaniu bezpieczeństwa w Europie, Łysomice-Toruń: Dom Wydawniczy DUET.
 11. Kubaczyk Tadeusz. Żyła Marek (red.) 2016. Ład międzynarodowy w XXI wieku. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 12. Łazowski Adam. Zawidzka-Łojek Anna. 2011. Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 13. Menkes Jerzy. Cała-Wacinkiewicz Ewelina. 2015. Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 14. Popławski Dariusz. 2013. Między bezstronnością a solidarnością. Polityka bezpieczeństwa europejskich państw neutralnych i bezaliansowych po zimnej wojnie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Schola.
 15. Rojek Wojciech. 2010. Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Shaw Malcolm N. 2011. Prawo międzynarodowe, tłum. Gojło Juliusz J., Sawicki Stefan, Warszawa: Wydawnictwo "Książka i Wiedza".
 17. Szubrycht Tomasz. 2010. Bałtyckie wymiary bezpieczeństwa. Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej.
 18. Smigerska-Belczak Iwona. 2014. Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego. Toruń:Wydawnictwo MADO.
 19. Oleksiewicz Izabela (red.). 2016. Wymiar bezpieczeństwa państwa w dzisiejszym świecie. Warszawa: Rambler Press.
 20. Leszczyński Paweł A. Chabasińska Anna. 2016. Z zagadnień bezpieczeństwa Polski i współczesnego świata. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża.
 21. 13 najważniejszych decyzji szczytu NATO w Warszawie. 2016. W http://www.tvn24.pl/ wiadomosci-ze-swiata,2/szczyt-nato-w-warszawie-13-decyzji-sojuszu,659813.html.
 22. Advisory Council on International Affairs. 2014. The future of the Arctic region. Cooperation or confrontation? ( No. 90/2014), https://aiv-advies.nl/download/1025edd3-bb95-4885- bdd0-5c77daa1cd8f.pdf.
 23. Bednarzak Tomasz. 2015. Japonia stawia na odważniejszą politykę bezpieczeństwa. Ale to nie koniec japońskiego pacyfizmu W http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Japonia- stawia-na-odwazniejsza-polityke-bezpieczenstwa-Ale-to-nie-koniec-japonskiego-pacyfizmu,wid,17201191,wiadomosc.html?ticaid= 118314.
 24. Bednarzak Tomasz. 2016. Finlandia odchodzi od militarnej neutralności. Z obawy przed Rosją zacieśnia więzy obronne z resztą Zachodu W http://wiadomosci.wp.pl/ kat,1356,title,Finlandia-odchodzi-od-militarnej -neutralnosci-Z-obawy-przed-Rosj a- zaciesnia-wiezy-obronne-z-reszta-Zachodu,wid,18488467,wiadomosc.html?ticaid=11823d.
 25. Bergqvist Carl. 2016. Determined by history: why Sweden and Finland will not be more than NATO partners W http://warontherocks.com/2016/07/determined-by-history-why- sweden-and-finland-will-not-be-more-than-nato-partners/.
 26. Chandler A., Why Sweden brought back the draft?, https://www.theatlantic.com/ international/archive/2017/03/sweden-conscription/518571/.
 27. Coffey Luke, Kochis Daniel. 2016. The role of Sweden and Finland in natos defense of the Baltic States W http://www.heritage.org/research/reports/2016/04/the-role-of-sweden- and-finland-in-natos-defense-of-the-baltic-states.
 28. Cwiek-Karpowicz Jarosław, Secrieru Stanislav (red.). 2015. Sankcje i Rosja. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, https://www.pism.pl/files/7id_plikM9044.
 29. Deklaracja końcowa szczytu NATO w Warszawie. Nieoficjalne tłumaczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 2016. "Bezpieczeństwo Narodowe", (I-IV/2016) W https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/03/37-40_KBN_Deklaracja_szczytu.pdf.
 30. Eellend Johan. 2016. Friends, but not allies. Finland, Sweden and NATO in the Baltic Sea W http://www.fpri.org/article/2016/06/friends-not-allies-finland-sweden-nato-baltic-sea/.
 31. Global Fire Power Index 2016 W http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp.
 32. Gotkowska Justyna, Szymański Piotr. 2016. Proamerykańska bezaliansowość. Szwecja i Finlandia rozszerzają współpracę wojskową z USA. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich. W https://www.osw.waw.pl/pl/publikacj e/komentarze-osw/2016-04-01/proamerykanska-bezaliansowosc-szwecj a-i-finlandia-rozszerzaja.
 33. Gotkowska Justyna. Szymański Piotr. 2017. Współpraca czy członkostwo? Szwecja i Finlandia wobec NATO. "Prace OSW" (62/2017) W https://www.osw.waw.pl/ pl/publikacje/prace-osw/2017-03-03/wspolpraca-czy-czlonkostwo-szwecja-i-finlandia- wobec-nato.
 34. Gotkowska Justyna. 2013. Szwedzki szpagat. Polityka obronna Szwecji a region Morza Bałtyckiego. (33/2013) Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich W https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw-33_pl_net.pdf.
 35. Kowalicka Marta. 2004. "Polityka neutralności współcześnie". International Journal of Management and Economics" (15/2004): 174-178, http://yadda.icm.edu.pl/bazhum/ element/bwmeta1.element.dl-catalog-32aec287-2bf4-415c-8663- e8091aa42161/c/Zeszyty_Naukowe_SGH-2004-9-15-174- 188.pdf
 36. Maciążek Piotr. 2016. 10 najważniejszych decyzji podjętych na szczycie NATO w Warszawie W http://www.defence24.pl/405893,10-najwazniejszych-decyzji-podjetych-na-szczycie-nato-w-warszawie (25.03.2017).
 37. Niewdana Dariusz. 2016. Szwecja zmierz ku NATO? W http://obronnosc.pl/2016/ 06/06/szwecja-zmierza-ku-nato/.O'Dwyer Gordon. 2016. Russia issues fresh threats againts unaligned Nordic States W http://www.defensenews.com/story/defense/international/2016/05/05/russia-issues- fresh-threats-against-unaligned-nordic-states/83959852/.
 38. Palowski Jakub. 2017. Rosja chce utrzymać Szwecję poza NATO. Posunie się do militarnej agresji W http://www.defence24.pl/525010,rosja-chce-utrzymac-szwecje-poza-nato- posunie-sie-do-militarnej-agresji.
 39. Popławski Kazimierz. 2016. Wywiad z Kristi Raik: Finlandia buduje swój potencjał obronny bez robienia szumu W http://przegladbaltycki.pl/3648,raik-finlandia-buduje-swoj- potencjal-obronny-bez-robienia-szumu.html.
 40. Pyykonen Juha. 2016. Nordic Partners of NATO: How similar are Finland and Sweden within NATO cooperation? Helsinki: Finnish Institute of International Affairs, http://www.fiia.fi/en/publication/616/nordic_partners_of_nato/ (08.03.2017).
 41. Relations with Finland. 2017. W http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49594.htm.
 42. Relations with Sweden. 2017. W http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52535.htm.
 43. Savel Maria. 2016. Finland and Sweden walk a fine line between NATO and Russia W https://rusi.org/publication/newsbrief/finland-and-sweden-walk-fine-line-between- nato-and-russia.
 44. Schindler R. John.. 2016. Kremlin provocation and war games risk real war W http://observer.com/2016/05/kremlin-provocations-and-war-games-risk-real-war/.
 45. Sobczyk Kamil. 2015. "Polityka bezpieczeństwa Szwecji - neutralność i bezaliansowość oraz ich perspektywy w obliczu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego". Bezpieczeństwo Narodowe (4/2015): 41-62 W https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/03/36_KBN_SOB CZYK.pdf.
 46. Steffen Sarah, Metzner D. Iwona. 2014. Szwecja i Finlandia w NATO? Wszystko zależy od Putina, http://www.dw.com/pl/szwecja-i-finlandia-w-nato-wszystko-zale y- od-putina/ a-17522534.
 47. Szwedzi szykują się do wojny z Rosją. Władze wydały instrukcje. 2016. https://www.wprost.pl/swiat/10035141/Szwedzi-szykuja-sie-do-wojny-z-Rosja-Wladze- wydaly-instrukcje.html.
 48. Szymański Piotr. 2016. Bliższa współpraca obronna Finlandii i USA w cieniu SU-27 W https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-10-12/blizsza-wspolpraca- obronna-finlandii-i-usa-w-cieniu-su-27.
 49. Walat Tomasz. 2014. Gołąbek wojny. Pokojowa Szwecja sprzedaje najwięcej broni W http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1525889,1,pokojowa-szwecja- sprzedaj e-najwiecej -broni.read.
 50. Walat Tomasz. 2014. Neutralność 2.0. Czy Szwecja jest rzeczywiście neutralna? W http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1566847,1,czy-szwecja-jest- rzeczywisci e-neutralna.read.
 51. Wszeborowski Bartosz. 2011. Szwecja i Finlandia w NATO? W http://www.stosunki miedzynarodowe .pl/szwecj a-i -finl andi a-w-nato.
 52. Zuchowicz K.atarzyna. 2015. Cena neutralności czyli jak Skandynawia szykuje się do wojny W http://natemat.pl/ 141621,cena-neutralnosci-czyli-j ak-skandynawia-szykuj e-sie-do-wojny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu