BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuśmierz Katarzyna Elżbieta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Niestandardowe formy komunikacji marketingowej pomysłem na dotarcie do klientów
Unconventional Forms of Marketing Communications as a Way of Getting Through to Clients
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 231-242, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Marketing szeptany, Marketing wirusowy, Formy reklamy, Innowacje marketingowe
Marketing communication, Buzz marketing, Viral marketing, Advertising forms, Marketing innovations
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena popularności niestandardowych form komunikacji marketingowej, jako efektywnych i interesujących narzędzi promocyjnych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w interakcji z klientem. Wyjaśniono termin niestandardowe formy komunikacji marketingowej, dokonano podziału i charakterystyki wybranych odmian, takich jak: ambient media, marketing partyzancki, marketing szeptany, marketing wirusowy. Artykuł poza częścią teoretyczną został wzbogacony o studium przypadków wybranych kampanii reklamowych obrazujących perspektywy wykorzystania innowacyjnych form reklamy w biznesie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to evaluate the popularity of unconventional forms of marketing communication as effective and interesting promotion tools used by companies when interacting with clients. The author has explained the notion of unconventional forms of marketing communication, presented the division and characteristic features of the selected forms of advertising such as ambient media, guerrilla marketing, whisper marketing and viral marketing. Aside from the theoretical part, the article examines case studies of the selected advertising campaigns presenting ways of making use of innovative advertising in business. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buljubašić I., Ham M., Pap A., Factors Influencing the Implementation of Unconventional Marketing in Cultural Institutions - Evidence from Croatia, "Scientific Annals of Economics and Business" No. 63 (2), 2016, https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/saeb.2016.63.issue-2/saeb-2016-0120/saeb-2016- 0120.pdf (data dostępu: 12.02.2017).
 2. Chionne R., Scozzese G., R. Some Evidence on Unconventional Marketing: Focus on Guerrilla Marketing, "International Business Research" Vol. 7, No. 12, Published by Canadian Center of Science and Education, Canada 2014, http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/view/41897/23341 (data dostępu: 12.02.2017).
 3. Chrąchol U., Marketing szeptany jako efektywny sposób kreowania marki wśród konsumentów [Word-of-Mouth Marketing as an Efficient Way of Creating Brand Among Consumers] (w:) Rosa G., Smalec A. (red.) Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej [Marketing Future. Trends. Strategies. Instruments. Contemporary Challenges of Marketing Communication], "Zeszyty Naukowe" Nr 559, "Ekonomiczne problemu usług" Nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 4. Deluga W., Ambient Marketing jako innowacyjna forma komunikacji z klientem [Ambient Marketing as an Innovative Form of Communication with the Customer] (w:) Rosa G., Smalec A. (red.) Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw w otoczeniu [Marketing Future. Trends. Strategies. Instruments. Marketing Communication of Businesses in the Environment], "Zeszyty Naukowe" Nr 866, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" Nr 39, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 5. Dołhasz M., Reklama ambientową - nowa forma komunikacji marketingowej przedsiębiorstw [Ambient Advertisement - a New Form of Enterprises Marketing Communication] (w:) Rosa G., Smalec A. (red.) Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej [Marketing Future. Trends. Strategies. Instruments. Contemporary Challenges of Marketing Communication], "Zeszyty Naukowe" Nr 559, "Ekonomiczne problemu usług" Nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 6. Gawrońska M., Marketing szeptany jako nowoczesna forma promocji [A Word-of-Mouth Marketing as a Modern form of Advertising], "Rynek - Społeczeństwo - Kultura" Nr 2, 2013.
 7. Gębarowski M., Nowoczesne formy promocji [Modern Forms of Promotion] (w:) Gębarowski M. (red.) Nowe formy promocji w procesie komunikacji marketingowej [New Forms of Promotion in the Process of Marketing Communication], Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
 8. Hatalska-Woźniak N., Marketing szeptany, czyli plotka na usługach firmy [Word of Mouth Marketing, the Rumor Services Company], "Harvard Business Review Polska" No. 23, 2005.
 9. Klepek M., Guerrilla Marketing Concept and Further Research Possibilities, https://www.researchgate.net/profile/Martin_Klepek/publication/272176143_GUERRILLA_MAR KETING_CONCEPT_AND_FURTHER_RESEARCH_POSSIBILITIES_Pojem_guerilla_ma rketing_a_dalsi_moznosti_vyzkumu/links/54de0e4f0cf2814662ecb63f.pdf (data dostępu: 12.02.201).
 10. Mohr I., Buzz Marketing for Movies, "Buziness Horizons" Vol. 50, Issue 5, 2007. https://www.researchgate.net/publication/222541184_Buzz_marketing_for_movies (data dostępu: 12.02.2017).
 11. Pochwatko G., Barańska M., Giger J. Ch., Utajone poznanie społeczne w reklamie. Skuteczność reklamy typu guerilla [Implicit Social Cognition in Advertising: Efficacy of Guerilla Advertising], "Marketing i Rynek" Nr 3, Wyd. PWE, Warszawa 2008.
 12. Pudło K., Wyrwisz J., Postawy młodzieży wobec reklamy ambientowej [Attitudes of the Young Towards Ambient Advertising] (w:) Kardas J. (red.) "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego" Nr 98, "Seria: Administracja i zarządzanie" Nr 25, Wyd. Zeszytów Naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013.
 13. Szul E., Reklama ambientowa jako niestandardowa forma komunikacji firmy z klientem [Ambient Advertising as an Uncommon Form of Communication with the Customer's] "Studies, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" No. 50, 2011, http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t050_pszw_2011_szul_- _reklama_ambientowa_jako_niestandardowa_forma_komunikacji_firmy_z_klientem.pdf (data dostępu: 12.02.2017).
 14. Świątkowska M., Niestandardowe reklamy na rynku żywności [New Forms of the Marketing Communication on the Food Market], "Przemysł Spożywczy" Nr 7, T. 63, Wyd. SIGMANOT, 2009.
 15. Świątkowska M., Nowak K., Wykorzystanie niestandardowych form komunikacji marketingowej na rynku żywności [Using of the Non-Standard Forms of the Marketing Communication on the Food Market] (w:) Rosa G., Smalec A., Ostrowska I. (red.) Marketing przyszłości. Trendy - Strategie - Instrumenty. Zachowania konsumentów - Trendy i Kierunki Zmian [Marketing of the Future. Trends - Strategies - Instruments. Consumer Behavior - Trends and Directions of Change], "Zeszyty Naukowe" Nr 660, "Ekonomiczne problemy usług" Nr 72, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 16. Żukowska J., Odmiany ambient marketing jako współczesna forma marketingu [Types od Ambient Marketing as a Modern form of Marketing] (w:) Bajdak A., Nowak M., Samborski A., Zawadzki H. (red.) Zarządzanie - Informatyka: Dylematy i Kierunki Rozwoju [Management - Informatics: Dilemmas and Directions of Development], Wyd. Centrum Badań i Ekspertyz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu