BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kanar Miroława (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Poczucie bezpieczństwa wśród społeczeństwa w Polsce. Zmiany na przestrzeni lat 2002-2014
The Sense of Security in the Polish Society. Changes Over the Period 2002 - 2014
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2017, nr 2, s. 70-87, wykr., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie społeczne, Bezpieczeństwo, Zaufanie publiczne
Social trust, Security, Public confidence
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę poczucia bezpieczeństwa w Polsce na przestrzeni lat 2002 - 2014. Składa się on z części metodologicznej, w której przedstawiony jest sposób przeprowadzania badań Europejskiego Sondażu Społecznego (ESS) w Polsce oraz metodologia zastosowana podczas konstruowania opracowania. W dalszej części ukazana jest analiza wyników badań poczucia bezpieczeństwa w oparciu o kryterium: płci, regionu zamieszkania, doświadczenia napadu, zaufania wobec Policji oraz innych ludzi. Blisko połowa osób, które doświadczyły napadu, bądź osoby im bliskie, w przeciągu ostatnich 5 lat czuje zagrożenie w okolicy miejsca swojego zamieszkania. Badania wykazały, że zaufanie do Policji wpływa na poczucie bezpieczeństwa Polaków - respondenci w mniejszym stopniu czują zagrożenie, jeżeli ich poziom zaufania do Policji jest wyższy. Z przeprowadzonych przez ESS badań wynika, że poczucie bezpieczeństwa zwiększyło się na przestrzeni 12 lat, a region zamieszkania warunkuje poczucie bezpieczeństwa. Podsumowaniem artykułu jest ukazanie zgodności założonych hipotez autora opracowania z przedstawionymi wynikami badań.(abstrakt oryginalny)

The problem undertaken in this article is the sense of security in Poland over the period 2002 - 2014. The article comprises a methodological part, in which the author presents the way of carrying out the European Social Survey (ESS) in Poland as well as it describes the methodology applied for this study. The subsequent part illustrates the analysis of the results of the research on the sense of security, on the basis of the following criteria: sex, the area of residence, the experience of being attacked, trust towards the Police and other people. Nearly half of the people who experienced an attack in the last five years or people being close to them, feel threatened in their area of living. Studies show that trust towards the Police influences the sense of security of the Poles - the respondents feel less endangered, if their trust in the Police is higher. The results of the research conducted by ESS show, that the sense of security has increased throughout the last twelve years, and the region of living affects the sense of security. The conclusion of the article reveals that results of the research confirm the hypothesis which the author assumed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński Jerzy. 2004. Metodologia badań psychologicznych. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Czupryński Andrzej, 2015. Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym, [w] Czupryński Andrzej, Wiśniewski Bernard, Zboina Jacek, Bezpieczeństwo Teoria - Badania - Praktyka. Józefów. Wydawnictwo CNBOP-PIB.
 3. Hołtys Brunon, 2014. Bezpieczeństwo jednostki społeczeństwa i gatunku ludzkiego - Bezpieczeństwo jednostki. Tom 2. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Hołtys Brunon, 2017. Bezpieczeństwo programy promocji. Tom 5. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Piątek Monika, 2015. Znaczenie zasobów psychologicznych w sytuacji zagrożenia wynikającego z relacji społecznych [w] Maciaszczyk P., Mazur S., Bezpieczeństwo w świetle uwarunkowań polityki społecznej, Tarnobrzeg, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego.
 6. Pilch Tadeusz, Baumann Teresa. 2001. Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa. Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 7. Szulich Piotr, 2015. Kultura zaufania a bezpieczeństwo społeczne, [w] Maciaszczyk Paweł, Mazur Sławomir, Bezpieczeństwo w świetle uwarunkowań polityki społecznej. Tarnobrzeg, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego.
 8. Wadeley Alison, Brich Ann., Malim Tony. 2000. Wprowadzenie do psychologii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Metodologia European Social Survey http://www.europeansocialsurvey.org/methodology/.
 10. Metodologia CBOS http://www.cbos.pl/PL/badania/metody_realizacji.php.
 11. Komunikat CBOS Opinia o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością 2016 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_061_16.PDF.
 12. Komunikat CBOS Opinii o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością 2017 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_048_17.PDF.
 13. Komunikat Policji http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/132403,Blisko-trzy-czwarte- Polakow-dobrze-ocenia-swoja-policje.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu