BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Wojciech (Poznan University of Life Sciences, Poland), Tabert Marek (Poznan University of Life Sciences, Poland), Popyk Włodzimierz (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Renewable Energy Sources and Wood Prices
Źródło
Intercathedra, 2013, nr 29(3), s. 41-47, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Energia odnawialna, Odnawialne źródła energii, Ceny energii, Biomasa, Biopaliwa
Renewable energy, Renewable energy sources, Energy prices, Biomass, Biofuels
Uwagi
summ.
Abstrakt
Economic and environmental aspects of generating energy from renewable sources in various forms: thermal, electric and mechanical have been presented in this article. Utilization of those resources and their promotion has been imposed on us by the climate convention but substantial level of pollution in large cities of our country contributed to that as well. RES share in the production of electricity and heating in Poland is regulated centrally by the directive of Minister of Economy. RES utilization is gradually becoming more rational in our country. It levels the prices of biomass for energy sector which has a visible impact on the level of round wood prices in Poland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała Księga - Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. (www.ukie.gov.pl - 29.11.2013)
 2. Czopek P.: Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej. Ministerstwo Gospodarki, Departament Energii Odnawialnej. 24.10.2012
 3. DYREKTYWA 2001/77/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 283/33. 27.10.2001
 4. Lis W. (2011a): Biomass as an energy source. "Intercathedra" No 27/4, Quartelly Scientific Bulletin of Plant - Economic Departments of the European Wood Technology University Studies. ISSN 1640-3622. Poznań 2011 s. 19-22, tab. 3, poz. bibl. 8.
 5. Lis W. (2011b): Czy drewno powinno być źródłem energii odnawialnej? Przemysł Drzewny, nr 12/2011, vol. 62, s.7-23, tab. 17, rys. 3, poz. bibl. 73.
 6. Lis W.(2011c): Wood and biomass used for energy purposes. "Intercathedra" No 27/3, Quartelly Scientific Bulletin of Plant - Economic Departments of the European Wood Technology University Studies. ISSN 1640-3622. Poznań 2011 s. 39-43, tab. 1, poz. bibl. 9
 7. Lis W.(2012): Demand for wood versus biomass for energy sector. "Intercathedra" No 28/2, Quartelly Scientific Bulletin of Plant - Economic Departments of the European Wood Technology University Studies. Poznań 2012 s. 30-34, tab. 2, poz. bibl. 30.
 8. Materiały Konferencji: Forum biomasy - produkcja, kontraktowanie, logistyka. Ministerstwo Gospodarki. Bełchatów, 27-28.10.2011; Ostrołęka 22-23.03.2012
 9. GUS - Portal informacyjny (25.11.2013)
 10. URE - portal zielonej energii (25.11.2013)
 11. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (2004), Dz. U. Nr 267. poz. 2656 z dnia 9 grudnia 2012.
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii - Dz.U. z 2012 r., poz. 1229.
 13. Umeda Y. (2004).: Nadchodzi era Protokołu z Kioto. Czysta Energia 12; Poznań: 20-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-3622
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu