BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Adam (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Preferential Acquisition Forms of Leased Agricultural Land of the State Treasury?
Źródło
Intercathedra, 2013, nr 29(3), s. 53-57, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka gruntami, Dzierżawa gruntów, Grunty rolne, Prywatyzacja przez wykup
Land economy, Land lease, Arable land, Privatization by purchase
Uwagi
summ.
Abstrakt
The agricultural land lease represented a primary form of agricultural areas management of the State Treasury. One of the elements of legal protection of the lessee with the aim of securing the durability of production business, and thereby often the survival of the farms after the termination of that relation, is a special form of leased land acquisition. Among the special forms of purchase one can enumerate: a pre-emption right, the right of precedence acquisition, lease with the purchase option and the way of land privatisation provided in the Act of September, 16th 2011. This paper is an attempt to assess these instruments from the point of view of its aim execution. Since it appears that the legal position of lessees is relatively weak and the powers they are entitled to are questionable in practice.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Katner W.J., Sprzedaż [w:] J. Rajski (red.), System prawa prywatnego. Tom 7. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, wydanie 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 23- 24.
 2. Klat-Górska E., Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości według art. 29 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - wybrane zagadnienia, [w:] R. Budzinowski, A. Zieliński (red.), Prawo rolne. Problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariusz RP - Rejent, Kluczbork 2002, s. 205-220.
 3. Kramer E., Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w trybie bezprzetargowym - na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, "Rejent" 2000, nr 7-8, s. 78-79.
 4. Lichorowicz A., Dzierżawa [w:] J. Panowicz-Lipska (red.), System prawa prywatnego. Tom 8. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 250- 251.
 5. Majchrzak A., Prawno-ekonomiczne aspekty zmian przepisów o dzierżawie nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, "Przegląd Prawa Rolnego" 2012, nr 1.
 6. Oleszko A., Umowa leasingu z opcją sprzedaży w praktyce notarialnej, "Rejent" 1994, nr 10, s. 95.
 7. Prutis S., Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz i orzecznictwo SN i NSA, Temida 2, Białystok 1997, s. 99-101.
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Dz. U. z 2009 r., Nr 17, poz. 93.
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów, Dz. U. z 18 maja 2012 r., poz. 540.
 10. Rynek ziemi rolniczej; stan i perspektywy, Raporty rynkowe nr 14, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Nieruchomości Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2011, s. 11-12.
 11. Stańko M., Podstawowe założenia konstrukcyjne "dzierżawy rolniczej" w świetle art. 38a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa [w:] E. Drozd, A. Oleszko, M Pazdan (red.), Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego - ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, Klucz-Druk, Kluczbork 2008, s. 321-330.
 12. Suchoń A., Prawna ochrona trwałości gospodarowania na dzierżawionych gruntach rolnych, PWP Iuris Sp. z o.o., Poznań 2006, s. 188-189, 191, 193-196, 198.
 13. Uchwała Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2006 r. III CZP 121/2006.
 14. Uchwała Sądu Najwyższego z 7 października 2008 r. III CZP 95/08.
 15. Ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1700.
 16. Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, tekst jednolity Dz. U. z 12 lipca 2012 r., poz. 803.
 17. Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz z zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2011 r., Nr 233, poz. 1382.
 18. Wyrok Sądu Najwyższego z 19 lipca 2006 r., I CSK 138/06.
 19. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2000 r., SK 21/99.
 20. Wzór umowy dzierżawy, Dzierżawa Nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Załącznik 1, Agencja Nieruchomości Rolnych, http://www.anr.gov.pl (accessed: 03.08.2012 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-3622
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu