BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciach Katarzyna (Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki)
Tytuł
Komunikowanie wizualne danych pozafinansowych w spółkach sektora energetycznego
Visual Communication of Non-Financial Data in Companies From the Energy Sector
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 27-35, tab., rys., bibl.10 poz.
Słowa kluczowe
Raportowanie, Wizualizacja danych
Reporting, Data visualisation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D83 , M31 , P18
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie coraz częściej obserwujemy regresję kulturową i zanikanie czytelnictwa, dlatego dużego znaczenia nabiera komunikacja wizualna, która skuteczniej dociera do odbiorców informacji. Celem artykułu jest przedstawienie praktyk polskich przedsiębiorstw z sektora energetycznego, w zakresie raportowania wizualnego danych niefinansowych, które w coraz większym stopniu stanowią podstawę podejmowania decyzji biznesowych.(abstrakt oryginalny)

Nowadays more and more often we can observe cultural regression and disappearance of reading, therefore visual communication plays significant role as a more efficient way to inform its stakeholders. The reason of this phenomenon should be sought in technology development, which extensively simplified creating, downloading and multiplying pictures and texts. The aim of the following article is to present the practice of polish enterprises from electrical sector in matters of visual reports of non-financial data, which more often offer base in making business decisions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Błach, J. (2013). Raportowanie CSR jako element relacji inwestorskich przedsiębiorstwa. [W:] G. Borys, A. Janusz (red.), Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  2. Cairo, A. (2013). The Truthful Art: Data, Charts, and Maps for Communication. Berkeley: New Riders;
  3. Dudycz, H. (1998). Wizualizacja danych jako narzędzie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  4. Gregorczyk, D. (2013). Sprawozdawczość finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju.
  5. Materiały konferencyjne IX Kongresu Ekonomistów Polskich pt. "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych". Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
  6. http ://www.ey.com/Publication/vw LU Assets/EY -tomorrows-investment-mles-2-info graphics/ $FILE/EY-tomorrows-investment-mles-2-infographics.pdf (8.02.2017).
  7. Kawecki, W. (2010). Od kultury wizualnej do teologii wizualnej. Kultura-Media-Teologia, I (1), 23-31.
  8. Raport EY, Tomorrow's investment rules 2.0. New insights on nonfinancial performance from global institutional investors.
  9. Raportowanie niefinansowe. Wartość dla spółek i inwestorów (2016). Warszawa. Pobrano z: http://seg.org.pl/sites/segl 3 .message-asp.corn/files/seg_ esg-2016 _www _5 .pdf (8.02.2017).
  10. Szadziewska, A (2014). Prezentowanie informacji na temat społecznej odpowiedzialności w sprawo-zdawczości zewnętrznej przedsiębiorstw. [W:] D. Dziawgo, G. Borys (red.), Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 329. Wiśniewska. J. (2015). Weryfikacja danych pozafinansowych w raportach CSR polskich spółek. [W:] J. Adamek, J. Zuchewicz, Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Rachunkowość. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 396 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu