BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczak-Szuster Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wybrane aspekty kształtowania zrównoważonego rozwoju przez gminy
Selected Aspects of Shaping Sustainable Development by Municipalities
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 333-344, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Gmina, Strategia rozwoju gminy, Ekorozwój
Sustainable development, District, District development strategy, Eco-development
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Od końca lat 60-tych XX wieku coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniom związanym z ochroną środowiska, wypisującym się w założenia polityki ekologicznej, w tym koncepcji zrównoważonego rozwoju, nie tylko na szczeblu zarządzania danym państwem, regionem ale przede wszystkim na szczeblu gminy. Celem opracowania jest określenie możliwości kształtowania zrównoważonego rozwoju przez gminy na przykładzie wybranych gmin województwa łódzkiego. (abstrakt oryginalny)

Since the late 1960s, more and more attention is paid to the issue related to environmental protection, typing in the assumptions of environmental policy in the concept of sustainable development, not only at the management level of the given state, region, but mainly at the municipal level. The aim of the study is to determine the possibility of shaping the sustainable development of the municipalities based on selected municipalities of the Łódz region. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański T. Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy [Strategic Planning for Economic Development of the Municipalities], Wyd. Agencji Rozwoju Komunalnego. Warszawa 2000.
 2. Górka K. Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego [The Implementation Of Sustainable Development In Poland], "Ekonomia i Środowisko" 2 (32)/2007.
 3. Kistowski M. Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw [Regional model of sustainable development and environmental protection in Poland and development strategies of the voivodship ]UG Bogucki Wyd. Naukowe, Gdańsk-Poznań 2003, s. 30-34.
 4. Mazur-Wierzbicka E. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym [The concept of sustainable development as the basis for management of the natural environment] (w:) Kopycińska (red) Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, [Functioning of the Polish economy in conditions of integration and globalization], Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 5. Ryden P., Miguła P., Andersson M., Environmental Science, The Baltic University Press, Uppsala 2003, s. 34.
 6. Sekuła A. Zrównoważony rozwój w świetle kompetencji władz gminy [Sustainable development in the light of the competence of the municipality], "Marketing w rozwoju regionu". nr 9/2002.
 7. Siuta-Tokarska B. Koncepcja zrównoważonego rozwoju na obecnym etapie globalnych uwarunkowań i ograniczeń środowiskowych [The Concept of Balance Growth in Current Global Conditions and Environmental Constrains], "Przegląd Organizacji" 2013/1.
 8. Skowroński A. Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego [Sustainable development as the perspective of further civilisation development], "Problemy Ekorozwoju" 2006, vol. 1 No 2, s.51.
 9. Wiatrak A. Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju gminy [Sustainable development in the municipality's development strategy] (w:) Strategie rozwoju lokalnego, [Local development strategies] t. I. Adamowicz (red.), Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2003.
 10. www.gminabiala.pl
 11. www.czastary.pl
 12. www.uglubnice.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu