BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska Wydział Zarzadzania Katedra Informatyki Ekonomicznej)
Tytuł
Technologie informacyjno-komunikacyjne oferowane w publicznej chmurze obliczeniowej w działalności organizacji wirtualnych
Information and Communication Technologies Offered in Public Cloud in The Business Activity of Virtual Organizations
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 55-64, tab., bibl.8 poz.
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa
Cloud computing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L86
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacja wirtualna może korzystać z różnorodnych technologii informacyjno-komunikacyjnej do wspomagania swej działalności . Współcześnie technologie informacyjno-komunikacyjne mogę być nabywane i użytkowane w publicznej chmurze obliczeniowej. W artykule przedstawiono możliwości wspomagania działalności organizacji wirtualnych technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oferowanymi w chmurze publicznej. Wskazano również korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej dostępnej w chmurze publicznej w działalności organizacji wirtualnej.(abstrakt oryginalny)

Virtual organization can apply a variety of information and connnunication technologies to support its activities. Contemporary information and connnunication technologies can be purchased and used in public computing cloud. The paper presents the possibility of supporting the business acitivity of virtual organizations with the information and connnunication technologies offered in the public cloud. It also identifies the benefits and threats connected with the usage of information and connnunication technology available in the public cloud in the activity of virtual organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budziewicz-Guźlecka, A. (2012). Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach gospodarki elektronicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 87 (1), 25-26.
  2. Czaplewski, M. (2007). E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
  3. Drab-Kurowska, A. (2011). Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 68 (2), 674-681.
  4. Dziembek, D. (2009). Atrybuty organizacji wirtualnej. [W:] L. Kiełtyka (red.), Multimedia w biznesie i zarządzaniu. Warszawa: Difin.
  5. Dziembek, D. (2008). Struktura podmiotowa organizacji wirtualnej. W: L. Kiełtyka (red.), Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą. Warszawa: Difin.
  6. Haag, S., Cummings, M. (2010). Management Information Systems for the Information Age (8thed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
  7. Kuczera, K. (2014a). Koncepcja wirtualnego organizowania jako odpowiedź na potrzebę elastyczności firm. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 808, Ekonomiczne Problemy Usług, 112, 351-359.
  8. Kuczera, K. (2014b). Organizacja wirtualna - teoria a praktyka biznesu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 5, 5-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu