BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulc Radosław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Sieciowe efekty zewnętrzne a konkurencyjność cyberrynków
Network Externalities and Market Competitiveness
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 4, s. 11-22, tab., bibliogr. 21 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Internet, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Cyberprzestrzeń, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność rynkowa, Struktury sieciowe
Internet, Information and Communication Technology (ICT), Cyberspace, Enterprise competitiveness, Market competitiveness, Network structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na cyberrynku przedsiębiorstwa działają i konkurują stosując mieszany lub czysty model biznesowy. Już tę alternatywę można uznać za czynnik jego konkurencyjności. Zasadniczym problemem, który wymaga ciągle lepszego rozpoznania jest znalezienie wyjaśnienia teorii marginalnej w środowisku cyberrynku, gdzie nie działa prawo malejących przychodów, a rosnące przychody są rzeczywistością. Zagadnieniem budzącym kontrowersje jest również sieciowy efekt zewnętrzny, traktowany jako czynnik oddziałujący na procesy konkurencyjne między wszystkimi podmiotami rynkowymi w sieci. Związany jest z dążeniem przedsiębiorstw do standaryzacji dóbr sieciowych, co jest też postrzegane jako bariera konkurencyjności cyberrynków. Celem rozważań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie jak kształtują się procesy konkurencyjne na rynkach, na przykład wejście nowych podmiotów, na których występują sieciowe efekty zewnętrzne i jak te procesy determinują konkurencyjność cyberrynku. (abstrakt oryginalny)

All companies operate and compete on the cybermarket according to a click-andmortar or pure-play business model. This alternative can be recognized as a factor in their competitiveness. The principal problem which requires a more in-depth treatment is how to explain the marginal theory in the cybermarket environment, where the law of diminishing returns does not apply, while growing revenues are a reality. Also, a network externality is a controversial issue, which is perceived as an impact factor affecting the competitive processes between all the players of the cybermarket. Network externalities are related to endeavours by companies for the standardisation of network goods, which is also perceived as a barrier to cybermarket competitiveness. The aim of this paper is to consider how competitiveness processes, e.g. entry of new market players, operate in markets with network externalities and how such processes determine the competitiveness of these markets. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arthur, W. B. 1996. Increasing returns and the new world of business. Harvard Business Review, July-August.
 2. Bain, J. C., 1956. Barriers to New Competition, Harvard University Press, Cambridge.
 3. Barllow, J., P. The Economy of Ideas. A framework for Patents and Copyrights in The Digital Age, 03/1994, https://www.wired.com/1994/03/economy-ideas/, lipiec 2017.
 4. Blaug, M., 2000. Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.
 5. Callahan, G. 2012. Ekonomia dla normalnych ludzi, FijorPublishing, Warszawa.
 6. Chlebuś, M., 2012. Ekonomia naturalna sieci, Przyszłość. Świat - Europa - Polska Nr 1/25.
 7. Figiel, Sz., Popiołek, R., 2004. Rynek produktów cyfrowych, (w:) Informacja w społeczeństwie XXI. wieku, red. Łapińska, A., Wędrowska, E., Olsztyn.
 8. Katz, M. L., Shapiro, C. 1985. Network Externalities, Competition, and Compatibility. The American Economic Review, Vol. 75 No. 3, June 1985.
 9. Katz, M. L. and Shapiro, C. 1994. Systems Competition and Network Effects. Journal of Economic Perspectives 8: 93-115.
 10. Kaushik, A. 2009. Godzina dziennie z Web Analitics, Helion, Gliwice.
 11. Kirzner, I. 2010. Konkurencja i przedsiębiorczość, FijorPublishing, Chicago - Warszawa, 2010.
 12. Kowalski, R. Efekty sieciowe a błędy rynku, Zeszyty Naukowe PTE Kraków, nr 3/2005.
 13. Liebowitz, S. J., Stephen E. Margolis, Network Externality: An Uncommon Tragedy, Journal of Economic Perspectives, Vol.8, No 2, Spring 1994.
 14. Liebowitz, S. J. and Margolis, S. E. 1998. Network externalities. The New Palgrave's Dictionary of Economics and the Law. 1998/11.
 15. Menger, C. 2013. Zasady ekonomii, FijorPublishing, Warszawa.
 16. Rohlfs, J., 1974. A theory of interdependent demand for a communications service, Bell Journal of Economics 5.
 17. Ryfkin, J. 2016. Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, 2016.
 18. Shapiro, C., Varian, H. R. 2007. Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Helion, Gliwice.
 19. Suarez, F. F., 2005. Network Effects Revisited: The Role of Strong Ties in Technology Selection. Academy of Management Journal, 48(4), 710-720.
 20. Wrzosek, W. 1997. Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa.
 21. Żmijski, J. J. 2013. Sieć jako fenomen społeczny naszych czasów, (w:) Sieci współpracy i samokształcenia: Teoria i praktyka, red. D. Elsner, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu