BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczak Elżbieta (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Economic Aspects of Processing Sawmill Residue Into Briquettes
Źródło
Intercathedra, 2013, nr 29(3), s. 64-70, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Biopaliwa, Przemysł drzewny, Tartaki
Renewable energy sources, Biofuels, Wood industry, Sawmills
Uwagi
summ.
Abstrakt
Systematic increase of demand for wooden biomass and fuels generated from it is the result of the need to fulfill European Union obligations. For those sawmills which very often operate on the verge of profitability it creates a chance for improving their efficiency. Those having a sufficient amount of raw material at their disposal should consider launching production of wooden briquettes, as such initiative does not require any significant investment and may be complementary to company primary activities. Profitability of such venture depends on numerous variables. The aim of this article was to determine the value of sawmill residue when processed further into briquettes taking into account the impact of various factors. The research took account of: material intensity ratio depending on the material used, sales price per unit of final product, the entrepreneur's target margin, briquettes production cost as well as the cost of transport in case of those enterprises which do not possess their own raw material.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. L 140/16 PL. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.6.2009.
  2. Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 r. GUS Warszawa 2012.
  3. Mikołajczak E. (2011): Ekonomiczne aspekty przerobu odpadów drzewnych na paliwa ekologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego. Poznań.
  4. Rybak W. (2006): Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  5. Sobolewski M. (2010): Polityka energetyczna. Wydawnictwo BAS. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-3622
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu