BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smaga Daniel (Akademia Sztuki Wojennej)
Tytuł
Specyfika zadań Straży Granicznej i Służby Celnej jako organów zwalczających terroryzm
The Specifics of the Tasks of the Border Guard and the Customs Service as the Authorities that Fight Terrorism
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2017, nr 2, s. 151-160, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Terroryzm, Bezpieczeństwo, Straż Graniczna, Służba Celna
Terrorism, Security, Border Guard, Customs Service
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje zagadnienia związane ze zwalczaniem terroryzmu. Naukowej refleksji poddaje się dwie formacje: Straż Graniczną oraz Służbę Celną, które poprzez swoje ustawowe zadania, samodzielnie oraz współpracując z innymi podmiotami, mają za cel przeciwdziałanie atakom terrorystycznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, głównie śledząc przepływ osób i towarów przez granicę.(abstrakt oryginalny)

The article presents the issues related to the fight against terrorism. The author takes into a scientific consideration the role of two formations: the Border Guard and the Customs Service, which, through their statutory tasks, independently and in cooperation with other entities, counteract terrorist attacks in Poland, mainly tracking the movement of people and goods across the border.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksandrowicz Tomasz. 2008. Terroryzm międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 2. Jakubczak Ryszard, Flis Jan. 2006. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 3. Jan Paweł II. 1989. Encyklika Sollicitudo Rei Socialis. Watykan: Wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana.
 4. Kaczmarek Julian, Łepkowski Wojciech, Zdrodowski Bogdan. 2008. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej - Wydział Strategiczno-Obronny.
 5. Liedel Krzysztof. 2010. Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 6. Marzena Madej, Międzynarodowa walka z terroryzmem. 2012. W: Bezpieczeństwo międzynarodowe, 240-258. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 7. Szafrański Jerzy, Kosiński Jerzy. 2007. Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania. Szczytno: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 8. Sztompka Piotr. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
 9. Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019.
 10. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462).
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. 2009 Nr 168 poz. 1323).
 12. Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych.
 13. Komórki organizacyjne KGSG, https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura- sg/komenda-glowna-sg/komorki-organizacyjne-k, dn. 25.03.2017r.
 14. Straż Graniczna, http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/antyterroryzm/instytucje-i- sluzby/straz-graniczna/552,Straz-Graniczna.html, dn. 25.03.2017r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu