BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak-Mrozek Milena (Poznań University of Economics, Poland), Herbeć Magdalena (Wood Technology Institute, Poznań, Poland)
Tytuł
Active and Inactive Clusters in Polish Furniture Industry. The Industrial Network Approach
Źródło
Intercathedra, 2013, nr 29(3), s. 85-94, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł meblarski, Klastry, Sieci przemysłowe, Model Triple Helix
Furniture industry, Business cluster, Industrial networks, Triple Helix model
Uwagi
summ.
The paper was written with financial support from the National Center of Science [Narodowe Centrum Nauki] - the grant of the no. UMO-2012/05/D/HS4/01138. The grant "Globalny i lokalny wymiar sieci biznesowych" ["Global and local dimension of business networks"],Milena Ratajczak-Mrozek, Phd.
Abstrakt
The aim of the article is to identify clusters whilst at the same time determine which are inactive (i.e. in practice, not engaged in any real activities but which are treated equally as active clusters in various sources) using Polish furniture industry as an example. The analysis which has been carried out here from the perspective of the industrial network approach takes into account the structure and characteristics of the activities which clusters undertake and facilitate the identification of truly active clusters within the industry. In addition clusters are classified as formalised and informal in terms of their real activities, resources and entities. This study stresses the reasons for creating such a network structure in view of the nature of the actions during the startup of the cluster initiative (bottom-up approach, top-down approach).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Etzkowitz H.: The norms of entrepreneurial science: cognitive effects of the new universityindustry linkages. Research Policy 1998, vol. 27, pp. 823-833
 2. Etzkowitz H.: The triple helix: university-industry-government innovations. Routledge 2008
 3. Gadde L.-E., Snehota I.: Making the Most of Supplier Relationships. Industrial Marketing Management 2000, No. 4
 4. Håkansson H., Snehota I.: Developing Relationships in Business Networks. Routledge, London 1995
 5. Herbeć M.: Clustering in the wood sector in Poland: Intercathedra 2012, No. 28/2, pp. 23-29 (access 22.08.2013)
 6. Herbeć M.: Clusters as a chance of the growth of innovativeness of the wood sector companies in Poland. The 15th International Scientific Conference: Trends and Innovative Approaches in Business Processes "2012"; www.sjf.tuke.sk/kpiam/en/zbornik-kpiam (access 22.08.2013)
 7. Hołub-Iwan J. ed.: Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport z badania. Warszawa 2012; www.pi.gov.pl
 8. Inicjatywy klastrowe na gruncie ekonomii społecznej. Projekt "Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej", Białystok 2011; www.pes.efort.pl/do_pobrania/2011/inicjatywy_klastrowe.pdf
 9. InterTradeIreland: Business Networks on the Island of Irelands, 2011
 10. Jarillo J. C.: Strategic networks. Creating the bordless organization. Butterworth Heinemann, Oxford 1995
 11. Ketels Ch.: The Development of the Cluster Concept - Present Experience and Further Developments, NRW Conference on Clusters, Duisburg, Niemcy 2003.
 12. Kućmański R.: Rozwój branży drzewno-meblowej poprzez klastering oraz zewnętrzne źródła finansowania na przykładzie regionu elbląskiego. In: Materiały konferencyjne IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Bełchatów 2011; www.konferencjakz.p.lodz.pl (access 12.07.2012)
 13. Laučanová E., Zaušková A.: Cluster of the woodprocessing sector in the Slovak Republic. Intercathedra 2008, No. 24, pp. 167-171
 14. Paluš H.: Forest cluster in Slovakia - conditions and possibilities of its creation. Intercathedra 2004, No. 20, pp. 130-132
 15. PARP: www.pi.gov.pl (access 22.08.2013)
 16. Pikul-Biniek J.: An insight into forestry-wood clusters. Drewno. Wood. Research papers. Reports. Announcements 2009, No. 181, pp. 93-97
 17. Porter M. E.: Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review 1998, November-December, pp. 77-90.
 18. Porter, M. E.: Porter o konkurencji. Warszawa: PWE, 2001
 19. Ratajczak-Mrozek M., Herbeć M.: The specifics of polish furniture industry - the industrial network approach. The actors-resources-activities perspective. Wood. Research papers. Research reports. Announcements (in pending - 30.09.2013)
 20. Ratajczak-Mrozek M., Małys Ł.: Supply chain cooperation and company performance. Argumenta Oeconomica. 2012, No. 2, pp. 89-100
 21. Ratajczak-Mrozek M.: Global Business Networks and Cooperation within Supply Chain as a Strategy for High-Tech Companies' Growth, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 2012, No.1, pp. 35-51
 22. Ratajczak-Mrozek M.: Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa 2009, No. 7-8, pp. 79-91
 23. Ritter T., Wilkinson I.F., Johnston W. J.: Managing in complex business networks. Industrial Marketing Management 2004, No. 33, pp. 175- 183
 24. Staszewska J.: Rozwój przedsiębiorstw sieciowych w Polsce - perspektywy dla klasteringu. Przegląd Organizacji, 2007 No. 11, pp. 30-32
 25. Strykowski W.: Furniture clusters in Europe - some issues. Intercathedra 2010, No. 26, pp. 122-126
 26. Szultka S. ed., Klastry w Polsce - raport z cyklu paneli dyskusyjnych., PARP, Warszawa 2012
 27. www.clusterobservatory.eu (access 23.09.2013)
 28. www.klastermeblarski.warp.org.pl (access 23.09.2013)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-3622
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu