BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemiątkowski Jakub (Akademia Sztuki Wojennej)
Tytuł
Obronność Polski w myśli środowisk republikańskich w świetle publicystyki pism "Rzeczy Wspólne" i "Nowa Konfederacja"
Defense of Poland in The View of Polish Republicans Based on Magazines "Rzeczy Wspólne" (Common Things) and "Nowa Konfederacja" (New Confederacy)
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2017, nr 2, s. 161-177, bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe
Obronność, Bezpieczeństwo narodowe, Żołnierz
Defences, National security, Soldier
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na aktywności publicystycznej polskich środowisk republikańskich w odniesieniu do zagadnień powiązanych z szeroko pojętą obronnością państwa. Analizie poddane zostały artykuły ukazujące się na łamach pism "Rzeczy Wspólne" i "Nowa Konfederacja". Ich autorzy koncentrowali się na sprawach takich jak powszechny pobór, obrona terytorialna, reformy armii, zewnętrzne zagrożenia dla Polski. W enuncjacjach tych bardzo wyrażnyjest wątek służby wspólnocie, co wyrażać się musi także w zapewnieniu jej bezpieczeństwa. Wielu z autorów stanowi zaplecze Prawa i Sprawiedliwości, stąd można domniemywać, że tworzona w tych środowiskach myśl ma wpływ na posunięcia rządu sformowanego przez tę partię, w odniesieniu do spraw obronnych.(abstrakt oryginalny)

The article focuses on the journalistic activity of the Polish republican milieus on the issues related to broadly defined defense of the state. The articles which were analyzed were published in the magazines "Common Things" and "New Confederacy". Their authors focused on the issues such as general conscription, territorial defense, army reform, external threats to Poland. In these enunciations the theme of the service to the community which must also be expressed in the security of a community is very clear. Many of the authors are the backbone of the Law and Justice party, so it can be presumed that the thought created in these environments influences the government's moves in defense matters.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz Bolesław. 2006. Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 2. Dworecki Stanisław. 1994. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Narodowej.
 3. Grygolec Władysław. Kościuch Lech. 1998. Bezpieczeństwo militarne państwa. Pojęcie. Uwarunkowania. Polityka. Warszawa: MON.
 4. Huzarski Michał. 2009. Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 5. Jakubczak Ryszard, Marczak Józef (red.). 2011. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 6. Karpowicz Janusz. 2016. Bezpieczeństwo militarne Polski. Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
 7. Kitler Waldemar. 2011. Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 8. Kubiak Mariusz. Turek Andrzej (red.). 2012. Współczesne bezpieczeństwo militarne. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 9. Kuźniar Roman. 2001. Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 10. Majchrzak Dariusz. 2015. Bezpieczeństwo militarne Polski. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 11. Marczak Józef (red.). 2013. Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XX wieku: wnioski dla Polski w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Narodowej.
 12. Merta Tomasz. 2010. Nieodzowność konserwatyzmu. Warszawa: Teologia Polityczna.
 13. Polak Andrzej, Krakowski Krzysztof (red.). 2015. Obronność jako dyscyplina naukowa. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 14. Rojek Paweł. 2014. Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania, Kraków: Wydawnictwo M.
 15. Szpyra Ryszard. 2012. Bezpieczeństwo militarne państwa. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Narodowej.
 16. Szpyra Ryszard. 2014. Podstawy bezpieczeństwa militarnego państwa. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Narodowej.
 17. Targowski Andrzej. 1993. Obrona Polski dziś i jutro. Warszawa: Bellona.
 18. Wojnarowski Jan. 2011. System obronności państwa: materiały do studiowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 19. Żyro Tomasz. 2008. Wola polityczna. Siedem prób z filozofii praktycznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 20. Bartosiak Jacek. 2012. "Amerykańsko-chińska wojna hegemoniczna i nowa Jałta". Rzeczy Wspólne Nr 8: 106-115.
 21. Bartosiak Jacek. 2014. "Kto kogo? Rzecz o sojuszu polsko-amerykańskim w obliczu kryzysu ukraińskiego", Rzeczy Wspólne Nr 17: 76-88.
 22. Bilski Artur. 2014. "NATO rusza na wschód". Rzeczy Wspólne Nr 17: 90-98.
 23. "Na równi pochyłej". Z Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim rozmawia Stanisław Żaryn, 2010. Rzeczy Wspólne Nr 2: 66-79.
 24. Koziej Stanisław. 2013. "Po pierwsze: uchronić się przed lokalnym konfliktem". Rzeczy Wspólne Nr 13: 60-67.
 25. Krzysztof Krystowski. 2015. "Wzmacniajmy armię, budujmy własny przemysł". Rzeczy Wspólne Nr 19: 58-65.
 26. Kwaśniak Grzegorz. 2010. "System (nie)bezpieczeństwa narodowego", Rzeczy Wspólne nr 2: 80- 89.
 27. Maszkiewicz Mariusz. 2015. "Obrona obywatelska vs obrona cywilna". Rzeczy Wspólne nr 19: 142-161.
 28. Polko Roman. 2016. "Armia bez planu". Rzeczy Wspólne Nr 23: 6-13.
 29. Przybylski Jan. 2010. "Kto obroni wojsko". Rzeczy Wspólne Nr 2: 58-64.
 30. Siarkowska Anna Maria. 2015. "Obrona terytorialna - naprawdę pilna potrzeba", Rzeczy Wspólne Nr 20: 126-139.
 31. Staniszewski Mariusz. 2014. "Czas dorosnąć do własnych ambicji". Rzeczy Wspólne Nr 16: 6-17.
 32. Szatkowski Tomasz. 2011. "I armaty, i masło". Rzeczy Wspólne Nr 6: 52-61.
 33. Szatkowski Tomasz, 2012. "O bezpieczeństwo musimy zadbać sami". Rzeczy Wspólne Nr 8: 66-71.
 34. Szatkowski Tomasz. 2013. "Czy powrót do Międzymorza?". Rzeczy Wspólne Nr 5: 86-103.
 35. Szeremietiew Romuald, "Siła słabych - pytania o istotę przygotowań obronnych". Rzeczy Wspólne Nr 16/2014, s. 30-37.
 36. Szeremietiew Romuald, 2016. "Clausewitz, Mackinder, Piłsudski i... sojusze, czyli polski dylemat". Rzeczy Wspólne Nr 23: 14-23.
 37. Warzecha Łukasz. 2016. "Pistolet to wolność i suwerenność". Rzeczy Wspólne Nr 23: 38-51.
 38. Żydok Radosław, 2016. "Obywatelskie Wojsko Polskie", Rzeczy Wspólne Nr 23: 24-36.
 39. Bartosiak Jacek. 2013. "Bałtyk jako strefa wojny". Nowa Konfederacja Nr 10 W https://nowakonfederacj a.pl/baltyk-j ako-strefa-wojny/.
 40. Bartosiak Jacek. 2014. "Projekty zamiast pocisków". Nowa Konfederacja Nr 28-29 W https ://nowakonfederacj a.pl/proj ekty-zamiast-poci skow-2/.
 41. Bartosiak Jacek. 2014. "Zachód nas nie obroni". Nowa Konfederacja Nr 50-51 W https://nowakonfederacja.pl/zachod-nas-nie-obroni/.
 42. Bartosiak Jacek. 2015. "Nie przez bazy NATO droga". Nowa Konfederacja Nr 64 W https://nowakonfederacja.pl/nie-przez-bazy-nato-droga/.
 43. Bartosiak Jacek. 2016. "NATO na krawędzi", Nowa Konfederacja Nr 73 W https://nowakonfederacja.pl/nato-na-krawedzi/.
 44. Bartosiak Jacek. 2017. "Armia nowego wzoru - znakomity początek", Nowa Konfederacja Nr 84 W https://nowakonfederacj a.pl/armia-nowego-wzoru-znakomity-poczatek/.
 45. Dura Maksymilian. 2014. "Rakiet nie zasypiać w popiele". Nowa Konfederacja Nr 38 W https://nowakonfederacja.pl/rakiet-nie-zasypiac-w-popiele/.
 46. Kuz Michał. 2014. "Dlaczego potrzebujemy broni jądrowej", Nowa Konfederacja Nr 9 W https://nowakonfederacja.pl/dlaczego-potrzebujemy-broni-jadrowej/.
 47. Mazur Piotr. 2017. "Obrona terytorialna - pierwsze koty za płoty". Nowa Konfederacja Nr 83 W https://nowakonfederacja.pl/obrona-terytorialna-pierwsze-koty-za-ploty/.
 48. "Musimy odbudować flotę". Z Maksymilianem Durą rozmawia Aleksandra Rybińska, 2013. Nowa Konfederacja Nr 10 W https://nowakonfederacja.pl/musimy-odbudowac-flote/.
 49. Radziejewski Bartłomiej, 2014. "Kijów zdeptany a sprawa polska", Nowa Konfederacja Nr 22 W https://nowakonfederacj a.pl/kij ow-zdeptany-a-sprawa-polska/.
 50. Radziejewski Bartłomiej, 2016. "Kryzys NATO i Polska między wielkością a niebytem", Nowa Konfederacja Nr 74 W https://nowakonfederacja.pl/kryzys-nato-i-polska-miedzy- wielkoscia-a-niebytem/.
 51. Rybińska Aleksandra. 2014. "Trzeba nas wziąć w kamasze". Nowa Konfederacja Nr 26 W https://nowakonfederacja.pl/trzeba-nas-wziac-w-kamasze/.
 52. Rybińska Aleksandra. 2016. "Niezgodne NATO patrzy na Rosję". Nowa Konfederacja Nr 73 W https://nowakonfederacja.pl/niezgodne-nato-patrzy-na-rosje/.
 53. Staniłko Jan Filip. 2013. Czym jest polski republikanizm? W http://polskawielkiprojekt.pl/ republikanizm/
 54. Szatkowski Tomasz. 2013. "Manewry NATO i koniec geopolitycznych złudzeń", Nowa Konfederacja Nr 5 W https://nowakonfederacja.pl/manewry-nato-koniec- geopolitycznych-zludzen/.
 55. Szatkowski Tomasz. 2014. "Szczepionka na Krym". Nowa Konfederacja Nr 23 W https://nowakonfederacja.pl/szczepionka-na-krym/.
 56. Szatkowski Tomasz, 2014. "Zbroimy się bez strategii", Nowa Konfederacja Nr 14 W https://nowakonfederacja.pl/zbroimy-sie-bez-strategii/.
 57. Wójtowicz Tomasz. 2016. "Naprzód marsz", Nowa Konfederacja Nr 77 W https://nowakonfederacja.pl/naprzod-marsz/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu