BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krysiński Marcin (Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki), Miller Przemysław (Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki), Pamuła Anna (Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki)
Tytuł
Bezpieczeństwo danych osobowych a ryzyko korzystania z publicznej chmury obliczeniowej na przykładzie Microsoft Office 365
Risks Associated With the Use of Public Cloud Based on the Microsoft Office 365 Example
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 93-104, bibl.16 poz.
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Infrastruktura informatyczna, Ryzyko
Cloud computing, IT infrastructure, Risk
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A12 , L86 , O30 , O39
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto tematykę określenia wpływu usług publicznej chmury obliczeniowej na działalność przedsiębiorstw. Przedstawiono zagadnienia ryzyka, dotyczące zwłaszcza utraty danych, która może mieć dla firmy negatywne skutki ekonomiczne. Analiza ryzyka wynikającego ze stosowania chmury obliczeniowej została zaprezentowana na przykładzie usługi Microsoft Office 365.(abstrakt oryginalny)

This paper presents an impact of public cloud computing services on business. The article points out the risks associated with the use of the public cloud computing. The major concerns is a loss of data, which may bring the adverse economic consequences for the enterprises. The analysis of risk is conducted on the basis of Microsoft Office 365. It is estimated that the benefits from the use of services provided by cloud computing overcome the risks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Article 29 Data Protection Working Party (2012). Opinion 05/2012 on Cloud Computing (WP196). Pobrano z: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documenta tion/opinion-recommendation/ files/2012/ wp196_en.pdf (14.05.2016).
 2. Baltatescu, I. (2014). Cloud Computing Services: Benefits, Risks and Intellectual Property Issues. Global Economic Observer, 230.
 3. Buyya, R., Broberg, J., Goscinski, A.M. (red.) (2010). Cloud computing: principles and paradigms (vol. 87). USA: John Wiley & Sons.
 4. Czerwonka, P., Lech, T. Podgórski, G. (2011). Chmura obliczeniowa. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 261.
 5. Data Protection Act 1998 (UK Data Protections Act).
 6. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.
 7. Gustin, S. (2014). NSA Spying Scandal Could Cost U.S. Tech Giants Billions. TIME.com. Pobrano z: business.time.com/2013/12/10/nsa-spying-scandal-could-cost-u-s-tech-giantsbillions/ (14.05.2016).
 8. Jonson, B. (2008). Cloud computing is a trap, warns GNU founder Richard Stallman. The Guardian. Pobrano z: https://www.theguardian.com/technology/ 2008/sep/29/cloud.computing. richard.stallman (14.05.2016).
 9. Foster, I., Zhao, Y., Raicu, I., Lu, S.Y. (2008). Cloud computing and grid computing 360-degree compared. [W:] Proceedings of the Grid Computing Environments Workshop (GCE'08). Austin, TX.
 10. Gartner (2013). Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2014-2020, 1Q16 Update. Gartner. Pobrano z: https://www.gartner.com/doc/2642020/forecast-public-cloud-servicesworldwide (14.05.2016).
 11. Krysinski, M., Miller, P. (2016). Cloud Computing - szansa i ryzyko dla firmy. Ekonomiczne Problemy Usług, w druku.
 12. Krysiński, M., Miller, P. (2016A). Cloud computing - a risk or an opportunity for business. World Scientific News, 48.
 13. Landau, S. (2014). Highlights from making sense of Snowden, part II: What's significant in the NSA revelations. Security & Privacy, IEEE, 12 (1).
 14. Lindstrom (2014). Assessing the Risk: Yes, the Cloud Can Be More Secure Than Your On- Premises Environment. IDC White Paper, IDC, Framingham.
 15. Mell, P., Grance, T. (2011). The NIST definition of cloud computing. NIST Special Publication, Gaithersburg.
 16. Microsoft (2014). Microsoft Online Subscription Agreement. Pobrano z: https://www.microsoft.com/online/mosa/MOSA2014Agr(NA)(ENG)(Nov2014)(HTML). htm (14.05.2016).
 17. Microsoft (2015). Privacy Notice. Pobrano z: https://www.microsoft.com/online/legal/ v2/?docid=18&langid=en-UK (14.05.2016).
 18. Microsoft (2016). Online Services Terms. Pobrano z:, http://www.microsoft volumelicensing. com/Downloader.aspx?DocumentId=10408 (14.05.2016).
 19. Pałka, D., Zaskórski, W. Zaskórski, P. (2013). Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 9.
 20. Pazowski, P. (2014). Ekonomiczne aspekty wdrożenia modelu cloud computing. Modern Management Review, XIX (April-June).
 21. Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 22. Sosinski, B. (2011). Cloud Computing Bible. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc.
 23. Spanish Data Protection Act sets security measures for low, medium and high level of protection, Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
 24. Timberg, C., Gellman, B. (2013). NSA paying U.S. companies for access to communications networks. The Washington Post, 29.08.2013. Pobrane z: www.washingtonpost.com/ world/national-security/nsa-paying-us-companies-for-access-to-communications-networks/ 2013/08/29/5641a4b6-10c2-11e3-bdf6-e4fc677d94a1_story.html (14.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu