BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prałat Ewa (Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania)
Tytuł
Sprzedaż elektroniczna przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Electronic Sale of Enterprises in the European Union
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 115-123, rys., bibl.6 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Sprzedaż internetowa, Elektroniczna Wymiana Danych
e-commerce, Internet sale, Electronic Data Interchange (EDI)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M21 , L86 , H57
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa Unii Europejskiej prowadzą sprzedaż elektroniczną, w której stroną kupującą mogą być odbiorcy indywidualni, inne przedsiębiorstwa, a także organy administracji publicznej. W zależności od rodzaju rynku docelowego używane są różne metody sprzedaży - sprzedaż poprzez stronę internetową wykorzystana być może na każdym rynku (B2C, B2B oraz B2G), natomiast sprzedaż z zastosowaniem wiadomości typu EDI dotyczy niemal wyłącznie obszaru B2B. W artykule przeanalizowano popularność tych rozwiązań na poszczególnych rynkach docelowych krajów unijnych. Porównano też przychody, jakie generuje tam każdy z rodzajów sprzedaży.(abstrakt oryginalny)

Enterprises from European Union sell electronically to consumers, to business or to government. There is a relation between type of the destination market and the method of e-sale. Web sale is popular on each market (B2C, B2B and B2G) while EDI-type sale concerns almost entirely B2B market. In this paper popularity of those electronic solutions in the enterprises from EU member countries was discussed. The turnovers from sale via EDI-type messages and from web sale are compared. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Eurostat (2016). Digital economy and society statistics. Pobrane z: http://ec.europa.eu/ eurostat/ statistics-explained/index.php/Digital_economy _and_society (3.01.2017).
  2. Dębicka, O. (2012). Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 9.
  3. GUS (2016). Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwoinformacyjne/ spoleczenstwo-informacyjne/ (7.01.2017).
  4. Prałat, E. (2016). Możliwości elektronicznych zakupów na polskim rynku B2B. Raport serii PRE nr 15 Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
  5. Sana (2016). EDI and B2B e-commerce. Sana Commerce e-book.
  6. Żurak-Owczarek, C. (2011). Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu