BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rot Artur (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wyzwania bezpieczeństwa danych i usług w modelu Cloud Computing
The Challenges of Data And Services Security in the Cloud Computing Model
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 125-134, rys., bibl.15 poz.
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Bezpieczeństwo
Cloud computing, Security
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M15 , O33
streszcz., summ.
Abstrakt
Cloud computing (CC), jak większość nowoczesnych rozwiązań w obszarze IT, może dostarczyć organizacjom wiele korzyści, jednak usługi w chmurze nie są całkowicie pozbawione wad i niosą ze sobą pewne ryzyka. Główne zagrożenia i podatność są związane z obszarami uwierzytelniania, bezpieczeństwa i prywatności danych oraz dostępności i ciągłości działania systemu. Wśród tych czynników ryzyka, bezpieczeństwo i prywatność stanowią najistotniejszy obszar. Celem artykułu jest zaprezentowanie CC z perspektywy bezpieczeństwa danych i usług, a w szczególności wskazanie najistotniejszych wyzwań stojących przed stosowaniem tego modelu.(abstrakt oryginalny)

Cloud computing, like most modern IT solutions, can provide many benefits for organizations, but cloud services are not completely free of risks and carry certain threats. Main threats and vulnerabilities of cloud services are related to the areas of authentication, data security and privacy, system availability and business continuity. The security and privacy are the most important area among these risk factors. The purpose ofthis article is to present cloud computing from the perspective of data and services security, and in particular to indicate the biggest challenges facing the application of this model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badger, L., Grance, T., Patt-Corner, R., Voas, J. (2011). Cloud Computing Synopsis and Recommendations. NIST Special Publication 800-146, US Department of Commerce. Pobrano z: http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-146/Draft-NIST-SP800-146.pdf (11.05.2016).
 2. Chellapa, K. (1997). Intermediaries in Cloud Computing: A New Computing Paradigm. Dallas, TX: INFORMS Annual Meeting.
 3. Dybka, E., Falkowski, D., Gajda, R. i in. (2013). Cloud Computing w sektorze finansowym. Kraków: Wydawnictwo edu-Libri. Pobrane z: zbp.pl/public/repozytorium/ dla_bankow/rady_i_komitety/technologie_bankowe/publikacje/Raport_Cloud_computing _w_sektorze_finansowym_2013-_z_recenzjami.pdf (9.12.2016).
 4. Fronczak, M. (2013). Zarządzanie ryzykiem w modelu cloud computing - wprowadzenie. Pobrane z: https://www.governica.com/wiadomosc/Zarzadzanie_ryzykiem_w_modelu_cloud_compu ting_-_wprowadzenie (24.11.2016).
 5. Fulmański, P., Wojczyk, S. (2014). Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z chmurą obliczeniową. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 34.
 6. Gillett, S.E., Kapor, M. (1996). The Self-governing Internet: Coordination by Design, Coordination and Administration of the Internet. Workshop at Kennedy School of Government, Harvard University.
 7. Heiser, J., Nicolett, M. (2008). Gartner Research, Assessing the Security Risks of Cloud Computing. Pobrano z: http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents /33355553/Gartner_ Security_Risks_of_Cloud.pdf (22.08.2016).
 8. IBM SmartCloud (2014). Pobrano z: www-05.ibm.com/pl/cloud/ (30.09.2015).
 9. Kuc, M.E., Niemczyk, W. (2013). Rynek usług cloud computing - współczesne wyzwania, zagrożenia, trendy, perspektywy. Zarządzanie i Finanse, 1/1, 391-410.
 10. Laudon, K.C., Laudon, J.P. (2010). Management Information Systems. Managing the Digital Firm, 11th ed., Pearson.
 11. Mell, P., Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing, NIST Special Publication 800-145, U.S. Dept. of Commerce. Pobrano z: nvlpubs.nist.gov /nistpubs/Legacy /SP/nistspecialpublication800-145.pdf (12.06.2016).
 12. Pałka, D., Zaskórski, W., Zaskórski, P. (2013). Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 9 (7).
 13. Rot, A. (2008). Oprogramowanie dostarczane jako usługa - model SaaS. Stan obecny, perspektywy rozwoju oraz przykłady rozwiązań. Informatyka Ekonomiczna, 12.
 14. Rot, A., Sobińska, M. (2013). IT security threats in cloud computing sourcing model. [W:] M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (red.), Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information. Kraków: PTI. Pobrano z: https://fedcsis.org/proceedings/2013/pliks/fedcsis.pdf (28.10.2016).
 15. Vaquero, L.M., Rodero-Merino, L., Caceres, J., Lindner, M. (2008). A break in the clouds: towards a cloud definition. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 39 (1), 50- 55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu