BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swacha Jakub (Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Instytut Informatyki w Zarządzaniu)
Tytuł
Koncepcja internetowej platformy wymiany wiedzy dla menedżerów atrakcji turystycznych
Concept of a Web Platform for Knowledge Exchange Among Tourist Attraction Managers
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 145-152, bibl.20 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Turystyczne atrakcje, Dzielenie się wiedzą
Management, Tourist attraction, Knowledge sharing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D83
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano koncepcję opartej na technologii wiki platformy internetowej, mającej służyć wymianie wiedzy pomiędzy menedżerami różnych atrakcji turystycznych oraz między ekspertami dziedzinowymi (z instytucji badawczych, edukacyjnych i doradczych) a tymi menedżerami, a także ułatwiać kontakt z dostawcami specjalizującymi się w określonych nowych technologiach. Proponowana platforma zostanie zrealizowana w ramach projektu międzynarodowego BalticMuseums: Love IT!(abstrakt oryginalny)

The article describes the concept of a wiki-based web platform to serve knowledge exchange between managers of various tourist attractions, and between domain experts (from research, education and advisory institutions) and such managers, as well as to facilitate contact with suppliers specializing in respective new technologies. The proposed platform will be implemented within the BalticMuseums: Love IT! project.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baglieri, D., Consoli, R. (2009). Collaborative innovation in tourism: managing virtual communities. The TQM Journal, 21 (4), 353-364.
 2. Braun, P., Hollick, M. (2006). Tourism skills delivery: sharing tourism knowledge online. Education + Training, 48 (8/9), 693-703.
 3. Cooper, C. (2006). Knowledge management and tourism. Annals of Tourism Research, 33 (1), 47-64.
 4. Dwyer, L., Edwards, D., Mistilis, N., Roman, C., Scott, N. (2009). Destination and enterprise management for a tourism future. Tourism Management, 30 (1), 63-74.
 5. Hamburg, I., Marin, M. (2010). Facilitating Knowledge Transfer to Drive Innovation in SMEs. [W:] R.J. Howlett (red.), Innovation through Knowledge Transfer (s. 167-177). Berlin/ Heidelberg: Springer-Verlag.
 6. Høegh-Guldberg, O., Fuglsang, L. (2015). Towards a Multi-level Framework of Collaborative Innovation in Tourism. [W:] J. Sundbo, L. Fuglsang, F. Sørensen, N. Balsbv (red.), Proceedings: The 25th Annual RESER Conference "Innovative Services in the 21st Century" (s. 364-383). Roskilde: Roskilde Universitet.
 7. Kachniewska, M. (2012). Internetowe platformy upowszechniania wiedzy jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych. [W:] M. Morawski (red.), Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej (s. 13-34). Wrocław: AWF we Wrocławiu.
 8. Kankanhalli, A., Tan, B.C.Y., Wei, K.K. (2005). Contributing knowledge to electronic knowledge respositories: an empirical investigation. MIS Quarterly, 29 (1), 113-145.
 9. Kruczek, Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Kraków: Proksenia.
 10. Kuczera K. (2009). Społeczności klientów jako narzędzie wzrostu konkurencyjności. [W:] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywistyczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach, s. 203-208.
 11. Liburd, J.J., Christensen, I.-M.F. (2013). Using Web 2.0 in higher tourism education. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 12 (1), 99-108.
 12. Muszyńska, K. (2011). Organizacja komunikacji w zespole projektowym z wykorzystaniem oprogramowania Wiki. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 56, 139-149.
 13. Muszyńska, K., Drążek, Z., Swacha, J. (2012). Projekt BalticMuseums 2.0 Plus jako przykład wykorzystania środków unijnych dla aktywizacji międzynarodowego ruchu turystycznego. Ekonomiczne Problemy Usług, 85, 71-82.
 14. Nowacki, M. (2010). Jakość produktu atrakcji turystycznych a zadowolenie, korzyści i zamiary zwiedzających: weryfikacja modelu. Turyzm, 20 (1), 29-36.
 15. Shaw, G., Williams, A.M. (2009). Knowledge Transfer and Management in Tourism Organisations: an emerging research agenda. Tourism Management, 30 (3), 325-335.
 16. Swacha, J. (2016). Wspomaganie transferu wiedzy w muzeach oceanograficznych. [W:] Z. Drążek (red.), Zarządzanie zasobami cyfrowymi w muzeach oceanograficznych (s. 103-119). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 17. Swacha, J., Muszyńska, K., Drążek, Z. (2013). Development process framework for software based on open source components: key concepts. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 65, 84-94.
 18. Swacha, J., Muszyńska, K., Komorowski, T., Drążek, Z. (2011). Development and maintenance of a multi-lingual e-Tourism website on the example of BalticMuseums 2.0 Online Information Platform. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 3, 237-246.
 19. Thomas, R. (2012). Business elites, universities and knowledge transfer in tourism. Tourism Management, 33 (3), 553-561.
 20. Wikipedia (2016). Comparison of wiki software. Pobrane z: https://en.wikipedia.org/wiki/Com parison_of_wiki_software (21.01.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu