BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fedorcáková Monika (Technická univerzita v Košiciach), Poór Peter (Technická univerzita v Košiciach)
Tytuł
System Solution Need of Car Number Growing in Slovakia
Źródło
Intercathedra, 2010, nr 26, s. 22 - 24, rys.,tab.,bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie środowiska, Nadprodukcja, Samochody
Environmental pollution, Overproduction, Automobiles
Kraj/Region
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstrakt
This paper emphasizes the need of fewer cars use. With the help of current state and the optimal level of product engineering needs of the selected car comparison, setting its overproduction, environmental impacts are quantified, also environmental and economic benefits of fewer cars using are outlined. This paper is also looking for innovative analysis of vehicle downtime. With the help of simple calculations based on continuous recording of the selected parking area analysis value of stoppageness of product and selected phase of its life cycle was implemented. Description of its redundancy is based on stocks theory, for which assistance need for cars with aid of logistics chains for these products has been written.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Janega P., Novotný M.: Analýza stavu recyklácie/zhodnocovania starých áut, 2000/53/EG, In: TOP 2009, StU Bratislava, 17.-19.6. 2009 Castá Papiernicka, str. 233-248, ISBN 978-80-227-3096-9.
 2. Novek Z., Bandurová M.: Aplikácia momentovej metódy pri racionalizácii práce, Acta Montanistica Slovaca, roc. 6, 2001, 1, 56-62.
 3. Ter-Manuelianc A.: Matematické modely rízení zásob, Praha: Institut rízení, 1980, ISBN 57-001-78,
 4. Šebo D. a kol.: Algoritmus výpoctov optimálneho množstva zásob, In: Trendy v systémoch riadenia podnikov, Herlany, 2004, TU v Košiciach, ISBN 80-8073-202-7.
 5. Emmett S.: Rízení zásob, Brno, Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1828-3.
 6. Fedorcáková M.: Environmentálne dopady prestojov dopravných prostriedkov, doktorandská dizertacná práca, SjF, TU v Košiciach, 2010.
 7. Daneshjo N., Svetlík J.: Uplatnenie modulárnej robotiky v automobilovom priemysle, , In: TRANSFER 2008: využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi: Trencín, 27.-28. November 2008. Trencín: Digital Graphic, 2008. ISBN 978-80-8075-357-3. s. 1-5.
 8. Muránsky J., Badida M.: Trvalo udržatelný rozvoj v strojárstve, Vienala Košice 2000, ISBN 80-7099-519-X.
 9. Rajnicová L., Popcáková D., Cekanová P.: Problematika starých skládok tuhého komunálneho odpadu, In: Situácia v ekologicky zatažených regiónoch Slovenska a strednej Európy 2009, Hrádok, 22.-23. október 2009, Košice, ZSVTS, 2009, ISBN 978-80-970034-1-8. s. 144-147.
 10. International Steel And Iron Institute. Internet Learning of Steel Applications & Processes. [online]. [cit 2008-03-17]. Dostupné na internete: http://www.steeluniversity.org.
 11. Ústav Krajinnej Ekologie Sav Bratislava. Casopis životné prostredie 5. [online]. [cit 2008-03-10]. Dostupné na internete:http://www.fns.uniba.sk/zp /casopisy/zp/1997/zp597/lopusny.htm.
 12. AUTO MAGAZÍN, Bratislava, 12/2007, dostupný aj on line na: .
 13. Štatistický Prehlad Evidencie Vozidiel, Prezídium Policajného zboru, dostupné aj on-line:
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-3622
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu