BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hlavácková Petra (Mendel University Brno)
Tytuł
Strategic Management of Costs for the Decision-Making of Environmental Management
Źródło
Intercathedra, 2010, nr 26, s. 24 - 29, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Ochrona środowiska, Zarządzanie środowiskiem, Koszty środowiskowe, Rachunkowość zarządcza, Rozwój zrównoważony
Strategic management, Environmental protection, Environmental management, Environmental costs, Management accounting, Sustainable development
Kraj/Region
Republika Czeska
Czech Republic
Abstrakt
Strategic management includes also the aspects of sustainable development as a strategy promoting ecological sustainability. Permanent concern in the environment protection and increasing pressure of involved groups (namely state administration, public and business partners) on the responsible approach to environment leads enterprises to introduce systems of environmental management. Implementation of these systems may imply enhanced competitive advantage in the form of reduced costs or a possibility of providing a differentiation on the market. To formulate meaningful strategic plans and strategies, one needs a number of initial data and prerequisites. An important source of information for decision-making processes within the strategic environmental management is environmental managerial accounting. The environment-oriented information system should also include data about environment-induced financial impacts on the enterprise management, especially about costs spent in connexion with environment protection (environmental costs). The paper deals with the characterization of tools applicable by environmental management in the formation of strategies leading to improved competitiveness of the enterprise under conditions of long-term economic recession.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktualizovaný program EMAS (Základní dokumenty). Ministerstvo životního prostredí CR. 2002. Available at websites of the Ministry of the Environment of the Czech Republic - www.mzp.cz
  2. Fibírová, J.: Prístupy a možnosti využití úcetních informací pro merení udržitelného rozvoje podniku. In Žák, M.: Úcetnictví a reporting udržitelného rozvoje (na mikroekonomické a makroekonomické úrovni). 1. vyd. Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu. Praha. 2009. p. 194 - 201. ISBN 978-80-86131-82-5.
  3. Hyršlová, J., Vanecek, V.: Manažerské úcetnictví pro potreby environmentálního rízení (environmentální manažerské úcetnictví), MŽP CR. Praha. 2002. 103 pp. ISBN 80-7212-227-4.
  4. Kocmanová, A.: Strategický management nákladu pro rozhodování environmentálního managementu. In Sborník z mezinárodní vedecké konference Ekonomické aspekty ochrany životního prostredí. Univerzita Pardubice. 2003. p. 46 - 54. ISBN 80-7194-586-2.
  5. Metodický pokyn pro zavedení environmentálního manažerského úcetnictví k Pravidlum zavedení systému rízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostredí (Aktualizovaná pravidla EMAS). 2002. Available at websites of the Ministry of the Environment of the Czech Republic - www.mžp.cz
  6. Remtová, K.: Dobrovolné environmentální aktivity. Orientacní prírucka pro podniky. MŽP CR. 2006. Planeta, rocník XIV, císlo 6/2006. 28 pp. ISSN - tištená verze 1801-6898. Available at websites of the Ministry of the Environment of the Czech Republic - www.mzp.cz
  7. Statistická rocenka Životního prostredí Ceské republiky 2009. (Statistical Yearbook Environment). MŽP CR, Ceský statistický úrad, CENIA. 2009. Available at websites of the Ministry of the Environment of the Czech Republic - www.mzp.cz
  8. Websites CENIA, Czech Environmental Information Agency - www.cenia.cz
  9. Websites of the Ministry of the Environment of the Czech Republic - www.mzp.cz
  10. Zpráva o uplatnování dobrovolných nástroju v roce 2008. Ministerstvo životního prostredí CR. 2009. Available at websites of the Ministry of the Environment of the Czech Republic - www.mzp.cz
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-3622
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu