BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kádárová Jaroslava (Technical University of Košice, Slovak Republic), Kovác Jozef (Technical University of Košice)
Tytuł
Selected Innovative Methods and Techniques of the Lean Manufacturing
Źródło
Intercathedra, 2010, nr 26, s. 38 - 42, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przetwórstwo przemysłowe, Produkt
Manufacturing, Product
Abstrakt
The contribution is focused on selected innovative methods and techniques of the lean manufacturing. There is characterized the lean manufacturing and the main differences between two conceptions of production strategies the American "Buffered" and the Japanese "lean." In the article are listed methods and measurable quantities of lean manufacturing. Special attention is paid to visual factory, which is based on method of 5S(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cupová M.: Quick Changeover ako nástroj zvyšovania produktivity CNC-strojov v rámci výrobnej linky závodu na výrobu prevodoviek. In. 11. medzinárodná vedecká konferencia "Trendy v systémoch riadenia podnikov", 2008, ISBN 978-80-553-0115-0.
 2. Imai M.: Kaizen, Metoda, jak zavést úspornejší a flexibilnejší výrobu v podniku. Computer Press, a.s., 2008, ISBN 978-80-251-1621-0.
 3. Košturiak J., Frolík Z. A kol.: Štíhlý podnik. Alfa Publishing, 2006, ISBN 80-86851-38-9.
 4. Kovác J., Szombathyová E.: Zvyšovanie produktivity montážnych systémov. In: Intercathedra. No. 22 (2006), p. 56- 60. ISSN 1640-3622.
 5. Lešcišin M., Stern J., Dupal A.: Manažment výroby. Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2002, ISBN 80-96881-0-2.
 6. Liker J. K.: Tak to delá Toyota. Management Press, Praha 2007, ISBN 978-80-7261-173-7
 7. Malák M., Neupauerová S.: Prístupy k znižovaniu a prenášaniu rizík v doprave. In: Moderné prístupy k manažmentu podniku, zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie: 13.-14. september 2006, Bratislava, Slovenská republika. Bratislava: STU, 2006. ISBN 80-227-2509-9. - S. 323-326.
 8. Prumyslové inženýrství, Centrum prumyslového inženýrství s.r.o., 1/2009 ISSN 1803-7593
 9. Prumyslové inženýrství, Centrum prumyslového inženýrství s.r.o., 2/2009 ISSN 1803-7593
 10. Rajnoha R., Rašner J.: Procesné riadenie a controlling v priemysle. In: Priemyselné inžinierstvo ´04, Zborník z medzinárodnej konferencie, Vysoké Tatry: Technická univerzita Košice, 2004, s. 284 - 291, ISBN 80-8073-190-X.
 11. Szombathyová E.: Možnosti zvyšovania produktivity rucnej montáže. In: Transfer inovácií. c. 11 (2008), s. 68-70. ISSN 1337-7094.
 12. Turisová R., Pekarcíková M.: Effect of usefulness of machines and equipments on usability of cost function on TPM. In: Acta oeconomica cassoviensia: Scientific journal. Roc. 2, c. 1 (2009), s. 104-111. ISSN 1337-6020.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-3622
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu