BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaguna Dariusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Zapotoczna Marcelina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wpływ zmian zachodzących w przestrzeni wiejskiej na poziom życia mieszkańców w wybranych gminach województwa warmińskomazurskiego. Część II (studium przypadków)
The Influence of Changes in Rural Areas on the Quality of Life of the Inhabitants in Selected Communes in Warmia and Mazury Voivodeship. Part II (Case Study)
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2018, nr I/1, s. 197-210, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rewitalizacja, Przekształcenia własnościowe, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
Rural areas, Revitalization, Ownership transformations, Agricultural Property Agency of the State Treasury
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie stanowi część drugą rozważań naukowych dotyczących zmian zachodzących w obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie których funkcjonowały pań- stwowe gospodarstwa rolne. W artykule stanowiącym kontynuację części pierwszej przedstawiono próbę autorskich rozwiązań w zakresie rehabilitacji obszarów zdegradowanych po byłych fermach hodowlanych. W każdym z wybranych obiektów zidentyfikowano inny rodzaj konfliktu wynikający z występowania obszarów zdegradowanych (społeczny, przestrzenny i środowiskowy). W trakcie prowadzonych badań opracowano metodę polegającą na połączeniu zastosowania instrumentów planistycznych, oraz instrumentów finansowych (rekompensaty), które możliwe są do zastosowania w momencie sprzedaży nieruchomości przez Skarb Państwa. Zastosowane w badaniach autorskie podejście dotyczące rehabilitacji obszarów zdegradowanych wynika zarówno z doświadczeń praktycznych związanych z prowadzonymi pracami planistycznymi (urbanistyka), jak również prac teoretycznych z zakresu finansowych skutków przekształceń przestrzennych.(abstrakt oryginalny)

The article covers the second part of the discussion on changes in rural areas of Warmia and Mazury Voivodeship, where state agricultural enterprises (ppgr) used to be located. The article, which was a continuation of part one, presented an authorial attempt for finding solutions to rehabilitate areas degraded by former breeding farms. In each of the selected communes a different type of conflict was identified, resulting from the occurrence of degraded areas (social, spatial and environmental). During the research a method was devised which involved combining planning instruments and financial instruments (compensation), both of which can be applied at the point of selling a property by the State Treasury. The authorial approach to the rehabilitation of degraded areas adopted during the research stemmed both from practical experience connected with planning works (urban planning) and theoretical research into financial effects of spatial transformations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Uchwała Rady Gminy w Gietrzwałdzie Nr XX/200/2016 z dnia 13 września 2016 r.
  2. Uchwała Rady Miejskiej w Gołdapi Nr IX/63/2015 z dnia 7 lipca 2015 r.
  3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1073 ze zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.1.1.013
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu