BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopczewski Marian (The General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces, Wrocław), Smal Tomasz (The General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces, Wrocław)
Tytuł
Safety in a Manufacturing Company
Źródło
Foundations of Management, 2017, vol. 9, nr 1, s. 33-42, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Bezpieczeństwo, Systemy bezpieczeństwa, Analiza ryzyka
Production enterprise, Security, Security systems, Risk analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
The safety systems include the functioning of the institutions of a state, central, and local government, businesses, and social organizations. Research in this discipline should contribute to the development of the theoretical foundations and systems of national and international security and operating systems in the area of technical safety. Technical safety engineering should deal with a design, build, operation, and decommissioning of technical measures in order to minimize the opportunities and the size of their negative impact on the environment, people, and the good of civilization. With this in mind, the main purpose of the research was to evaluate the safety of technical manufacturing company that uses a wide machine park. A plant manufacturing parts and components for automobiles was the audited company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Goernemann, O., Stubenrauch, H.J., 2013. Electro-sensitive Protective Devices (ESPE) for Safe Machines. [on line] https://www.sick.com/pl/pl (available as of 31 August 2016).
 2. ISO 14120:2002. Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards.
 3. Kowalewski, S., Kusiak, M., 2005. Zatrzymanie awaryjne maszyn (Emergency Stop of Machines). ATEST - Ochrona Pracy (CERTIFIED -Protection of Work), No. 4.
 4. Łabanowski, W., 2013. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn (Safety Use of Machinery). Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat Pracy.
 5. Laurent, G., 2009. Machine Safety Prevention of Mechanical Hazards. Québec: Legal deposit - Bibliotheque et Archives Nationales du Québec.
 6. Norma PN-EN 954-1:2001: Maszyny - Bezpieczeństwo - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowania (Norm PN-EN 954-1:2001: Machinery - Security - Parts of Control Systems Security - Part 1:General Principles for Design).
 7. Norma PN-EN ISO 12100: Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka (Norm PN-EN ISO 12100: Safety of Machinery. General Principles for Design. Risk Assessment & Risk Reduction).
 8. Norma PN-EN ISO 13849-1:2008: Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowania (Norm PN-EN ISO 13849-1:2008:Safety of Machinery - Parts of Control Systems Security - Part 1:General Principles for Design).
 9. Norma PN-N-18002:2011: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego (Norm PN-N-18002:2011: Occupational Safety and Health - Management Systems. General Guidelines for Occupational Risk Assessment).
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (The Regulation of the Minister of Economy of 30 October 2002 on minimum requirements for Occupational Safety and Health while using machinery by workers at work) (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 - wdrożenie Dyrektywy 2009/104/WE (Journal of Laws 2002 No. 191, item. 1596 - Implementation of Directive 2009/104/WE).
 11. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (The Act of 26 June 1974 r. - Labour Code) (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1666).
 12. Żółtowski, B., Landowski, B., Przybyliński, B., 2012. Projektowanie eksploatacji maszyn (Designing the Operation of Machinery). Radom-Bydgoszcz: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB in Radom.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5661
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/fman-2017-0003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu