BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flak Olaf (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Propozycja metody ustalania definicji w układzie wielkości organizacyjnych
A Proposal of a Defining Method for a System of Organizational Terms
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 11-20, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kadra kierownicza, Decyzje konsumenckie
Enterprise management, Managerial staff, Consumer decision
Uwagi
summ.
Abstrakt
Referat jest bezpośrednią kontynuacją rozważań dotyczących stworzenia układu wielkości organizacyjnych, zaprezentowanych w referatach autora pt.: Układ wielkości organizacyjnych jako obiekt badań oraz Konceptualizacja układu wielkości organizacyjnych. Jego celem jest przedstawienie metody ustalania definicji wielkości pierwotnych i pochodnych. Referat ma charakter teoretyczny i projektowy. Jest podstawą metodologiczną ustalania definicji w układzie wielkości organizacyjnych i wstępną dokumentacją techniczną części systemu informatycznego, wykorzystywanego do rejestracji faktów w pracy menedżera i ułatwiania jego pracy. Nawiązując do przytoczonych powyżej publikacji autora należy w tym miejscu przypomnieć, iż celem stworzenia układu wielkości organizacyjnych jest formułowanie i dowodzenie twierdzeń w nauce o zarządzaniu w oparciu o zestandaryzowane metody badawcze. W zamierzeniu autora metody badawcze i ich narzędzia mają zostać ukryte w narzędziach menedżerskich, które będą dostępne dla menedżerów w formie wyżej wspomnianego systemu informatycznego. (fragment tekstu)

This paper is the third part on the field of the system of organizational terms. There is a proposal of a method which could be used to make definitions in a system of organizational terms. Goals of such a system are to do wide research on correlations between the terms and to build managerial tools based on them. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.
 2. Bocheński J. M., Współczesne metody myślenia, "W drodze", Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, Poznań 1988.
 3. Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1978.
 4. Flak O., Konceptualizacja układu wielkości organizacyjnych [w]: A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Nowy Sącz 2008.
 5. Flak O., Układ wielkości organizacyjnych jako obiekt badań [w]: A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Nowy Sącz 2007.
 6. Flak O., Rola metod ilościowych w budowaniu narzędzi menedżerskich [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, "Zeszyty naukowe" 5a, red. Krzysztof Grysa, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2007.
 7. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1982.
 8. Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 9. Mayntz R., Holm K., Hubner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985.
 10. McInerny D. Q., Nauka logicznego myślenia, KDC, Warszawa 2005.
 11. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970.
 12. Nowak S. (red.), Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1965.
 13. Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.
 14. Oppenheim A. N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 15. Piotrowski J., Podstawy metrologii, PWN, Warszawa 1976.
 16. Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1981.
 17. Skyttner L., General Systems Theory, Word Scientific Publishing, New Jersey 2005.
 18. Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 19. Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 20. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, PWN, Warszawa 1984.
 21. Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu