BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Janusz (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Tytuł
Etapy w koncepcjach wczesnego rozpoznania zmian w otoczeniu organizacji
Phases in the Concepts of Early Recognition of Changes in an Organizational Environment
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 29-38, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Otoczenie organizacji, Zmiany organizacyjne, Zarządzanie zmianami
Organisation environment, Organisational change, Change management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne organizacje działają w otoczeniu charakteryzującym się dużą złożonością, wysoką dynamiką i w konsekwencji rosnącą nieciągłością. Duża ilość zmiennych, wchodzących we wzajemne interakcje, kreuje nieoczekiwane rezultaty, a gwałtowność i wysoki stopień nowości zachodzących zmian implikuje trudności w predykcji stanów otoczenia. (...) Celem niniejszego artykułu jest przegląd koncepcji wczesnego rozpoznania zmian w otoczeniu organizacji, zaproponowanych w literaturze przedmiotu, w poszukiwaniu uniwersalnych etapów działań w ramach systemów wczesnego rozpoznania. (fragment tekstu)

Contemporary organization operate in complex, highly volatile, and stochastic environments. A large number of interacting variables lead to unpredictable results. It is therefore necessary to study the components of the environment, and the relationships among them, as well as identify their unique properties, so that predictions can be made with an appropriate time lag. Early recognition systems make it possible to cope with turbulent environments. The following article offers a literature review with the goal of identifying universal phases in the operation of early recognition systems. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff I., McDonnell E., Implanting Strategic Management, Prentice Hall 1990.
 2. Ansoff I., Strategic Issue Management, "Strategic Management Journal" 1980 nr 1.
 3. Argyris C., Schon D. A., Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison-Wesley, 1978.
 4. Bazerman M., Watkins M., Predictable Surprises: The Disasters You Should Have Seen Coming And How To Prevent Them, Harvard Business School Press, Boston-Massachusetts 2004.
 5. Borowiecki R., Romanowska M. (red.), System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
 6. Bourgeois L. J., Strategy and Environment: a Conceptual Integration, "Academy of Management Review", vol.5, No. 1, 1980.
 7. Choo C. W., Information Management for The Intelligent Organization, ASIS, Medford 1998.
 8. Coffman B. S., Weak Signal@ Research, www.mgtaylor.com, 1997.
 9. Cowan D., Developing a Process Model of Problem Recognition, "Academy of Management Review", 11, 1986.
 10. Daft R. L., Sormunen J., Parks D., Chief Executive Scanning, Environmental Characteristics, And Company Performance: An Empirical Study, "Strategic Management Journal", vol. 9, 1988.
 11. Daft R.L., Weick K.E., Toward a Model of Organizations as Interpretation Systems, "Academy of Management Review", vol. 9, No. 2, 1984.
 12. Day G. S., Schoemaker P. J. H, Peripheral Vision. Detecting the Weak Signal That Will Make or Break Your Company, Harvard Business School Press, Boston-Massachusetts 2006.
 13. Dutton J., Duncan R. B., The Creation of Momentum for Change Through the Process of Strategic Issue Diagnosis, "Strategic Management Journal", 8, 1987.
 14. Fabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986.
 15. Gilad B., Early Warning: Using Competitive Intelligence to Anticipate Market Shifts, Control Risk, and Create Powerful Strategies, Amacom, New York 2004.
 16. Javidan M., The Impact of Environmental Uncertainty on Long-range Planning Practices of The U.S. Savings and Loan Industry, "Strategic Management Journal", 5, 1984.
 17. Johnson J., Issues Management - What Are The Issues?, "Business Quarterly", 48, 1983.
 18. Lawrence P. R., Lorsch J. W., Organizations and Environment, Irwin, Homewood, IL, 1967.
 19. Lindsay W. M., Rue L. W., Impact of The Organization Environment on The Long-range Planning Process: A Contingency View, "Academy of Management Journal", 23, 1980.
 20. Milliken F. J., Perceiving and Interpreting Environmental Change: an Examination of College Administrators' Interpretation of Changing Demographics, "Academy of Management Journal", 33,1, March 1990.
 21. Rieser I., FrUhwarnsysteme fur die Unternehmungspraxis, Munchen 1980.
 22. Roberto M. A., Bohmer R. M. J., Edmondson A.C., Facing Ambiguous Threats, "Harvard Business Review", November 2006.
 23. Roland Berger Strategy Consultants, Excellence in strategic planning: Roland Berger studie Uber die strategische Planung, Roland Berger Strategy Consultants, Munich 2003.
 24. Smircich L., Stubbart C., Strategic Management in an Enacted World, "Academy of Management Review", October 1985.
 25. Sull D. N., Strategy As Active Waiting, "Harvard Business Review", September 2005.
 26. Tung R. L, Dimensions of Organizational Environments: An Exploratory Study of Their Impact on Organizational Structure, "Academy of Management Journal", 22, 1979.
 27. Watkins M., Bazerman M., Predictable Surprises: The Disasters You Should Have Seen Coming, "Harvard Business Review", March 2003.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu