BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Strategia zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach usług spedycyjnych
Sustainable Development Strategy in Forwarding Enterprises
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 90-101, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo spedycyjne, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Enterprise sustainable development, Forwarding firm, Enterprise competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zrównoważony rozwój stanowi element potencjału, który może zostać wykorzystany przez przedsiębiorstwa do poprawy przewagi konkurencyjnej. Przepisy prawne nie obligują przedsiębiorców do wdrażania zrównoważonej strategii rozwoju. Jednak przedsiębiorstwa, które się od strategii zrównoważonej odżegnują, tracą pozytywny wizerunek i zaufanie społeczeństwa, a tym samym przewagę konkurencyjną. Celem artykułu jest udowodnienie tezy, że przedsiębiorstwa spedycyjne mogą kształtować swoją działalność zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. Mogą wykorzystywać do tego szanse pojawiające się wraz z dostosowaniem kluczowych obszarów działalności do założeń zrównoważonego rozwoju oraz niwelować pojawiające się bariery. Referat ma przedstawić wpływ strategii zrównoważonego rozwoju na potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa spedycyjnego. Pierwsza część opracowania przybliża zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Są w niej wymienione kluczowe obszary, które przedsiębiorstwo powinno zidentyfikować, a także działania, które musi podjąć w celu wprowadzenia działalności zrównoważonej. W części drugiej zaprezentowano możliwości, jakie niesie ze sobą wprowadzenie strategii zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwo spedycyjne w trakcie wdrażania idei zrównoważonego rozwoju może wykorzystywać pojawiające się szanse, ale również napotka na szereg barier. Dlatego w części trzeciej zaprezentowano, w jaki sposób szanse zrównoważonego rozwoju mogą zostać wykorzystane do ugruntowania przewagi konkurencyjnej. (fragment tekstu)

Enterprises striving to raise their profile can implement strategy of balanced development. This strategy creates new opportunities for enterprises, nevertheless; it requires from them to overcome many obstacles. The purpose of this paper is to prove that forwarding enterprises can shape their organization according to strategy of balanced development by using new opportunities and overcoming impediments. This paper consists of three parts. First part includes definition of balanced development. The second one explains the issues related to specific of forwarding enterprises. Finally, in the third and four part there is a diagnosis of opportunities to use and obstacles to overcome by firms while strategy of balanced development is implemented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 2. Gasiński T., Piekalski G., Zrównoważony biznes, Ministerstwo Gospodarki, 2008.
 3. Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J., Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 1996.
 4. Kwinta W., Biznes docenia wartość ekologii, Businessman.pl, 2009 nr 3.
 5. Laszlo Ch., Firma zrównoważonego rozwoju, Studio Emka, Warszawa 2008.
 6. Lloyd T., Szlachetna firma, Centrum Kreowania Liderów, Bogusław J. Feder, Kłudzienko 1994.
 7. Mazurek-Łopacińska K., Ewolucja orientacji na klienta w działaniach marketingowych firm, "Marketing i Rynek" 1996, nr 5.
 8. Nasierowski W., Nowakowski M.K., Biznes międzynarodowy. Istota, przykłady, Kanadyjskie Konsorcjum Szkół Zarządzania oraz CIM, Warszawa 1994.
 9. Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, Rada UE, Bruksela 2006.
 10. Projekt standardu ISO 26000, www.iso.org/sr
 11. Przedsiębiorstwo, red. M. Hopej, L. Martan, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1999.
 12. Reichheld F.F., Ekonomiczne pożytki z lojalności, "Marketing w Praktyce. Metody, Techniki, Organizacja" 1996, nr 2.
 13. Sprawozdanie okresowe z realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju w 2007r., Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007.
 14. Transport międzynarodowy, pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 1996.
 15. Transport, pod red. W. Rydzykowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, PWN, Warszawa 2002.
 16. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627.
 17. Zarys strategii rozwoju przemysłu, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu