BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Grzegorz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Raportowanie jako ważny element powiązania społecznej odpowiedzialności ze strategią organizacji
Reporting as the Important Element of Linking Corporate Social Responsibility with the Organization Strategy
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 102-115, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Raportowanie
Enterprise management, Corporate Social Responsibility (CSR), Reporting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest kierunkiem, którego popularność i dominacja nad klasycznym (tradycyjnym) modelem ekonomicznym od pewnego już czasu wzrastała najpierw w Stanach Zjednoczonych, a następnie także w wielu krajach Unii Europejskiej. W klasycznym modelu ekonomicznym wszelkie potrzeby i oczekiwania są zaspokajane za pośrednictwem wolnego rynku i nie są potrzebne żadne dodatkowe działania zewnętrzne w celu ochrony interesu społecznego. Niestety, chociaż rynek sprawdza się dobrze w regulowaniu tego, jakich i ile produktów potrzeba, nie zawsze jest w stanie samoistnie zapewnić wystarczający stopień odpowiedzialności działań poszczególnych organizacji. Według P. Druckera "społeczna odpowiedzialność menedżerów wymaga takiego postępowania, aby wszystko, co rzeczywiście leży w interesie publicznym, stało się interesem własnym przedsiębiorstwa" [Drucker 1999, s. 418]. Stwierdzenie to obrazuje ewolucję percepcji idei odpowiedzialnego biznesu, w której nacisk położony już jest nie na stworzenie strategii CSR - co było pierwszym etapem przejścia od samej idei do konkretnych działań - lecz na pełną integrację społecznej odpowiedzialności na poziomie strategii, a coraz częściej także już na poziomie misji i modelu biznesu. Celem artykułu jest ukazanie istoty takiego sposobu raportowania społecznego, aby stało się ono elementem powiązania CSR ze strategią organizacji i przyjętym modelem działania. Ponieważ istnieje dość duża rozbieżność w sposobach postrzegania tego, czym jest CSR, podjęto próbę takiego ujęcia odpowiedzialności biznesu, aby można było ją następnie zoperacjonalizować w postaci obszarów i wskaźników pomiaru oraz raportowania. W analizie wybranych obszarów raportowania ukazano w jaki sposób i w jakich aspektach oceniać społeczne efekty działalności, aby raporty społeczne nie zostały zawężone do deklaracji pozytywnego oddziaływania na społeczeństwo, lecz w sposób przejrzysty, dokładny, spójny i wiarygodny ukazywały cele, procesy i projekty, jakie są realizowane w organizacji dla zwiększenia poziomu jej społecznej odpowiedzialności. (fragment tekstu)

For some time we can observe the increasing popularity of corporate social responsibility (CSR) as the direction dominant over the classical economic model first in the United States, and then also in many countries of the European Union. A necessary element of effective implementation of CSR in organizations is reporting the effects of social activity. The purpose of this article is to present the nature of the social reporting, being a part of the link with the organization strategy and the adopted business model. Because there are quite a large discrepancy in the ways of perception of what CSR is, an attempt was made to recognize the responsibility to be able to convert it in the form of areas and indicators of reporting. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carroll A. B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, "Academy of Management Review", vol. 4, No. 4, 1979, p. 497 - 505.
 2. Carroll A. B., Buchholtz A. K., Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, Thompson Learning, South-Western College, USA 2003.
 3. Carroll A. B.,The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral management of organisational stakeholders - balancing economic, legal, and social responsibilities, "Business Horizons", July - August 1991, s. 39 - 48.
 4. Drucker P. F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 5. Freeman E. R., Liedtka J., Corporate Social Responsibility. A Critical Approach, "Business Horizons", vol. 34, No. 4, 1991, s. 92 - 98.
 6. Greszta M., Raport społeczny - narzędzie komunikacji z otoczeniem, "Biuletyn Forum Odpowiedzialnego Biznesu" nr 3, kwiecień 2001, http://www.szkolareklamy.pl/sections-viewarticle-197.html.
 7. Lewicka-Strzałecka A., W poszukiwaniu nowych instrumentów społecznej legitymizacji firmy, [w:] L. Garbarski (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 234 - 241.
 8. Post J. E., Frederick W. C., Lawrence A. T., Weber J., Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, McGraw-Hill, USA 1996.
 9. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 10. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1998.
 11. Raport: Reaching Investors: communicating value through ESG disclosure, GRI 2008.
 12. Raport CSR Trends 2008, Canadian Business for Social Responsibility, Craib Design & Communications, Toronto 2009.
 13. GRI Sustainability Reporting Framework, Global Reporting Initiative, http://www.globalreporting.org, Boston 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu