BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Presz Agnieszka (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Komunikacja indywidualna jako kluczowy element marketingu relacji
Individual Communication as a Key Element of Relationship Marketing
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 116-126, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Marketing relacji, Komunikowanie marketingowe, Telemarketing
Relationship marketing, Marketing communication, Telemarketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dobie globalizacji, szybkiego postępu technicznego i technologicznego, rywalizacja o klienta zmusza przedsiębiorstwa do większej skuteczności w podejmowaniu działań z zakresu komunikacji marketingowej. Ciągły wzrost konkurencji, a także coraz bardziej świadomi i wymagający klienci narzucają przedsiębiorstwom konieczność zmian w sposobie myślenia i funkcjonowania. Pojawia się więc potrzeba dostosowania koncepcji marketingu do istniejących wymogów nowej rzeczywistości. Wymagania te wydaje się spełniać koncepcja marketingu relacji, w której kluczową rolę odgrywa komunikacja indywidualna. Odpowiedni system komunikacji marketingowej, w tym komunikacja indywidualna, sprzyja przepływom informacji o potrzebach klientów, nawiązywaniu kontaktów z klientami, a następnie tworzeniu długotrwałych więzi. Celem niniejszego artykułu jest omówienie istoty komunikacji indywidualnej oraz jej znaczenia w koncepcji marketingu relacji. (fragment tekstu)

Relationship Marketing means building, maintaining and expanding customer relations. It requires collecting and processing customer information in order to ensure a better and more comprehensive approach to customer needs and wants as well as preferences. Currently, in changeable market conditions, success can be achieved only by those companies, which implement the best and reliable marketing activities. This article presents an essence and the meaning of individual communication as a one of the fundamental element of Relationship Marketing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Flejterska E., Gracz L., Rosa G., Smalec A., Marketing partnerski. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 2. Internet w marketingu, praca zbiorowa pod red. A. Bajdaka, PWE, Warszawa 2003.
 3. Kompendium wiedzy o marketingu, praca pod red. B. Pilarczyk i H. Mruka, PWN, Warszawa 2007.
 4. Komunikacja marketingowa, praca zbiorowa pod red. M. Rydla, ODDK, Gdańsk 2001.
 5. Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, praca zbiorowa pod red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa 2006.
 6. Komunikowanie się w marketingu, praca zbiorowa pod red. H. Mruka, PWE, Warszawa 2004.
 7. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999.
 8. Kowalska M., Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 9. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 10. Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu , Warszawa 2005.
 11. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C. H. Beck, Warszawa 2004.
 12. Palmer R., Lindgreen A., Vanhamme J., Relationship Marketing: Schools of Thought and Future Research Directions, "Marketing Intelligence & Planning", 2005, nr 3.
 13. Stone M., Bond A., Blake E., Marketing bezpośredni i interaktywny, PWE, Warszawa 2007.
 14. Wiktor J. W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2006.
 15. Wiktor J. W., Struktura systemu promocji. Próba polemiki z koncepcją Ph. Kotlera, "Marketing i Rynek" 2004, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu