BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieprzycka Agnieszka (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego in Katowice, Poland)
Tytuł
Zasady funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego
Knowledge Management in the Organization and the Community of Practice
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 182-190, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
Economic crisis, Restructuring of enterprises, Decision making under uncertainty
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kierownicy organizacji w coraz większym stopniu postrzegają otoczenie jako nieprzewidywalne lub też brak im informacji, aby przewidywać stany otoczenia, co wiąże się ze stopniem złożoności otoczenia i szybkością zachodzących w nim zmian. Wzrastająca niepewność rodzi zapotrzebowanie na nowe koncepcje i narzędzia pomagające w doskonalszy sposób sobie z nią radzić. Podstawą działania i rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji i wzrostu konkurencji w coraz większym stopniu staje się wiedza. Przedsiębiorstwo, aby móc konkurować w dzisiejszych warunkach, powinno poszukiwać nowych przewag i umiejętności. Jednym ze sposobów jest koncepcja zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, a w jej ramach inicjowanie i wspieranie wspólnot praktyki. (fragment tekstu)

Nowadays management processes require new brilliant concepts to cope with the turbulent and unpredictable environment. The Knowledge Management (KM) and within its frameworks social approach of the Communities of Practice (CoPs) seem to be good solutions to this challenge. The aim of this article is to discuss the application of CoPs to the Knowledge Management within organizations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown J. S., Duguid P., Organizational Learning and Communities of Practice: Toward a Unified View of Working, Learning, and Innovation, "Organization Science" 1991 nr 1 [za:] Davenport T. H., Prusak L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, "Harvard Business School Press", Boston, MA 1998.
 2. Brown J. S., Gray E. S., The People Are the Company. How to Build Company Around Your People, "Fast Company" 1995, październik [za:] Kimble C., Hildreth P., The Limit of Communities of Practice [w:] Coakes E., Clarke S. (red.), Encyclopedia of Communities of Practice in Information and Knowledge Management, Idea Group Reference, 2006.
 3. Coakes E., Clarke S., The Concept of Communities of Practice [w:] Coakes E., Clarke S. (red.), Encyclopedia of Communities of Practice in Information and Knowledge Management, Idea Group Reference, 2006.
 4. Davenport T. H., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, "Harvard Business School Press", Boston, MA 1998.
 5. Kimble C., Hildreth P., Dualities, Distributed Communities of Practice and Knowledge Management, "Journal of Knowledge Management" 2005, t. 9, nr 4.
 6. Kimble C., Hildreth P., The Limit of Communities of Practice [w:] Coakes E., Clarke S. (red.), Encyclopedia of Communities of Practice in Information and Knowledge Management, Idea Group Reference, 2006.
 7. Kowalczewski W., Kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Kowalczewski W. (red.), Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2002.
 8. Lesser E. L., Fontaine M. A., Overcoming Knowledge Barriers with Communities of Practice: Lessons Learned Through Practical Experience [w:] Hildreth P., Kimble C. (red.) Knowledge Networks: Innovation Through Communities of Practice, Idea Group Publishing, Hershey, Londyn 2004.
 9. Lesser E. L., Storck J., Communities of Practice and Organizational Performance, "IBM Systems Journal" 2001, t. 40, nr 4.
 10. Pavlin S., Community of Practice in a Small Research Institute, "Journal of Knowledge Management" 2006, t. 19, nr 4.
 11. Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, London 1959 [za:] Pyke A.,The Reformation of Communities of Practice [w:] Coakes E., Clarke S. (red.), Encyclopedia of Communities of Practice in Information and Knowledge Management, Idea Group Reference, 2006.
 12. Rokita J., Organizacja ucząca się, Wydawnictwo AE, Katowice 2003.
 13. Stonehouse G., Pemberton J.D., Barber C. E., The Role of Knowledge Facilitators and Inhibitors, "Long Range Planning" 2001, nr 2 (34), kwiecień, Strategic Planning Society [za:] Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 14. Walczak S., Organizational Knowledge Management Structure, "The Learning Organization" 2005, t. 12, nr 4.
 15. Walker D.H.T., Christenson D., Knowledge Wisdom and Networks: a Project Management Centre of Excellence Example, "The Learning Organization" 2005, t. 12, nr 3.
 16. Wenger E., Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, "Cambridge University Press" 1998 [za:] Ch. Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 17. Wenger E., Communities of Practices. Learning as a Social System, "The Systems Thinker" 1998, t. 9, nr 5 [w:] http://www.co-i-l.com/coil/ knowledge-garden/cop/lss.shtml
 18. Wenger E., Snyder W., Communities of Practice: The Organizational Frontier, "Harvard Business Review" 2000, t. 78, nr 1.
 19. Wenger E., McDermott R., Snyder W., Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge, "Harvard Business School Press", Boston, MA, 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu